JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS -MERČENDAIZERS


Kods: 3415 10


Darba saturs:
Pārdošanas speciālists – merčendaizers piedalās aktivitātēs, kas saistās ar noteiktas preces ieviešanu tirgū, izplatīšanu un pārdošanu.

Pārdošanas speciālists – merčendaizers plāno uzņēmuma aktivitātes, kas būtu jāīsteno, lai tiktu aptverta pēc iespējas lielāka tirgus daļa un līdz ar to varētu pārdot vairāk preču. Pārdošanas speciālists – merčendaizers pēta situāciju tirgū: seko līdzi konkurentu aktivitātēm un preču pieprasījumam no pircēju puses. Izmantojot šīs izpētes rezultātus, kopā ar uzņēmuma mārketinga un reklāmas speciālistiem viņš organizē nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu produkta tēlu patērētāju acīs.

Pārdošanas speciālists – merčendaizers brauc uz tirdzniecības vietām un izkārto sevis pārstāvētā uzņēmuma vai organizācijas produkciju tirdzniecības zāles plauktos. To viņš dara, ņemot vērā pētījumu rezultātus par to, kādas preces izvēlas patērētāji un kāds ir konkrētā produkta tirgus apjoms, – jo lielāku tirgus apjomu šis produkts aizņem, jo lielāka plaukta daļa tam tiek atvēlēta.

Pārdošanas speciālists – merčendaizers var pārstāvēt uzņēmumu dažādās degustācijās un prezentācijās gan lielveikalos, gan izstādēs, organizējot degustāciju vadītāju darbu, vai arī pašam iepazīstinot un sniedzot pircējiem plašāku informāciju par konkrēto preci. Ja viņš pats vada degustāciju/prezentāciju, pārdošanas speciālists – merčendaizers aicina pircējus iegādāties produktu, tādējādi panākot pārdotās produkcijas apjoma palielināšanos. Reizumis pārdošanas speciālista – merčendaizera amatu apvieno ar degustācijas/prezentācijas vadītāja pienākumiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Pārdošanas speciālists – merčendaizers darbā lieto dažādu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu. Braucot uz tirdzniecības vietām, viņš lieto automašīnu. Ja pārdošanas speciālists – merčendaizers pilda arī degustācijas/prezentācijas vadītāja pienākumus, viņš izmanto arī galdu, dažādus traukus (atkarībā no piedāvātās produkcijas).


Darba apstākļi:
Pārdošanas speciālista – merčendaizera darbs tiek veikts gan biroja tipa telpās, gan tirdzniecības vietās – veikalos. Pārdošanas speciālists – merčendaizers strādā 3 – 8 darba stundas dienā saskaņā ar iepriekš saskaņotu darba grafiku. Darba laiks var būt atkarīgs no uzņēmuma īpatnībām un pārdošanas aktivitātēm. Ja notiek intensīvāks darbs pie kāda produkta virzīšanas tirgū, pārdošanas speciālists – merčendaizers var strādāt papildu virsstundas.


Darba iespējas:
Pārdošanas speciālists – merčendaizers var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Pārdošanas speciālista – merčendaizera profesija apgūstama profesionālās vidējās izglītības iestādēs un augstākās izglītības iestādēs, iegūstot augstāko izglītību komercpakalpojumu vadībā, elektroniskajā komercijā, tirgzinībās un tirdzniecībā vai tirdzniecības menedžmentā. Mācību ilgums profesionālās vidējās izglītības iestādēs 4 gadi, augstākās izglītības iestādēs – arī 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 650 LVL.
Alga atkarīga no uzņēmuma, kurā pārdošanas speciālists – merčendaizers strādā, un veicamā darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi komunikabls, iecietīgs un tev patīk kontaktēties ar cilvēkiem? Vai proti pārliecināt un palīdzēt izdarīt izvēli? Vai tevi saista tirdzniecības nozare, un vai tevi interesē, kas ietekmē cilvēku izvēli attiecībā uz, piemēram, dažādām precēm, pakalpojumiem? Vai proti strādāt patstāvīgi un plānot savu laiku un veicamos pienākumus?

Pārdošanas speciālista – merčendaizera profesijā būtiska ir spēja risināt problēmas un sastrādāties ar citiem kolēģiem, tāpēc jau tagad mēģini sevī izkopt šīs īpašības un iemaņas. Šajā profesijā noteikti noderēs labas valsts valodas un svešvalodu zināšanas, kā arī matemātiska domāšana. Padomā arī par pārdošanas mākas apgūšanu! Tajā vari patrenēties, brīvajā laikā vai vasarās strādājot kādā tirdzniecība uzņēmumā un apkalpojot pircējus vai piedaloties degustācijās un prezentācijās. Centies arī iedziļināties dažādos ekonomikas procesos – tas palīdzēs orientēties tirgus likumībās un tirdzniecības paņēmienos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, matemātika, psiholoģija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Tirgzinības


Radniecīgās profesijas:

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS (DĪLERIS)

TIRGZINĪBAS UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika preču reklamēšanas paņēmieni
praktiskā psiholoģija, pārliecināšanas tehnikas un stratēģijas preču cenas tirdzniecības vietās
preču novietojuma, noformējuma ietekme uz pircēju reklāmas ietekme uz cilvēka psiholoģiju, iepirkšanās paradumiem
preču tirgus izpēte un tirdzniecība mārketinga stratēģijas

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība disciplinētība neatlaidība
izlēmība ekstraversija** apķērība
enerģiskums zinātkāre pārliecinātība
iniciatīva analītiskums patstāvība
stabilitāte kritiskums uzcītība
materiālisms* racionalitāte*** lietišķums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija – uz ārējo pasauli vērsta personība, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spējas ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties ar cilvēkiem izvietot preces plauktos
plānot preču mārketinga pasākumus veikt preču tirgus izpēti
koordinēt, pārraudzīt cilvēku darbu plānot laiku
kārtot lietišķo dokumentāciju prezentēt un reklamēt preces

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv