JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VĒRTSPAPĪRU EKSPERTS


Kods: 3411 20


Darba saturs:
Vērtspapīru eksperts analizē notikumus vērtspapīru tirgos gan valstī, kurā viņš dzīvo, gan starptautiskā līmenī un, vadoties pēc iegūtās informācijas, pērk un pārdod vērtspapīrus (piemēram, akcijas, obligācijas).

Vērtspapīru eksperts seko līdzi un izvērtē notikumus to valstu ekonomikā, kuru emitentu (uzņēmumu, kuri ir laiduši savus vērtspapīrus publiskā apgrozībā) vērtspapīri viņu interesē, kā arī to valstu ekonomikā, kuras ir cieši ekonomiski vai politiski saistītas ar viņu interesējošo valstu ekonomiku.

Vērtspapīru eksperts seko informācijai par ekonomiskajiem notikumiem viņa interešu sfērā ietilpstošajos publiskajos vērtspapīru tirgos jeb biržās.

Vērtspapīru eksperts analizē mikroekonomikas norises, kas saistās ar uzņēmumiem, kuru vērtspapīri tiek tirgoti biržās, kā arī pēta tirgus tendences tajās tirgus sadaļās, kurās darbojas viņu interesējošie emitenti. Lai labāk izprastu un izpētītu uzņēmumu praktisko darbību, vērtspapīru eksperts apmeklē šos uzņēmumus to darbības vietā. Lai iegūtu informāciju par vadošajām tendencēm nozarē kopumā, viņš savukārt tiekas arī ar dažādu nozaru speciālistiem.

Vērtspapīru eksperts interesējas par notikumiem arī ārpusbiržas vērtspapīru tirgos, analizē, kādi darījumi tajos tiek veikti, izvērtē informāciju par uzņēmumu, kuru vērtspapīri tiek vai var tikt tirgoti, par ekonomiskajiem rādītājiem un tirgus tendencēm tajās tirgus sadaļās, kurās darbojas šie uzņēmumi.

Balstoties uz veiktajām analīzēm, vērtspapīru eksperts prognozē vērtspapīru tirgus attīstību nākotnē un izstrādā dažādus rīcības variantus, lai no vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas varētu gūt pēc iespējas lielāku peļņu. Saskaņā ar šiem secinājumiem vērtspapīru eksperts izvieto biržā (nosūta iestādei, kurā tiek veikti tirdzniecības darījumi ar attiecīgajiem vērtspapīriem) pirkšanas un pārdošanas uzdevumus gan savā, gan klienta vārdā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Vērtspapīru eksperts savā darbā galvenokārt izmanto datoru, internetu, dažādu biržu informācijas sistēmas. Viņš izmanto arī specializētas datorprogrammas, kas paredzētas lielu datu apjomu apstrādei, prognožu aprēķiniem, dažādu scenāriju modelēšanai. Tāpat vērtspapīru eksperts savā darbā izmanto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Vērtspapīru eksperta darbs galvenokārt norit biroja tipa telpās. Tā kā vērtspapīru eksperta darbs saistīts ar tirgus datu analīzi un to pārbaudi, viņš nereti atrodas arī ārpus biroja telpām – tiekas ar dažādu nozaru ekspertiem, aplūko uzņēmumus to atrašanās vietās. Vērtspapīru eksperts strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Vērtspapīru eksperts var strādāt privātuzņēmumos, bankās, apdrošināšanas kompānijās, citos uzņēmumos, kuros ir nepieciešamība pastiprināti darboties vērtspapīru tirgos, un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai matemātikas statistikā. Mācību ilgums 3 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
800 līdz 1500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no vērtspapīru eksperta darba pieredzes, profesionalitātes un sasniegtajiem darbības rādītājiem.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē darbs ar vērtspapīriem? Vai tevi saista ekonomiskās norises? Vai spēj strādāt ar lielu informācijas daudzumu un patstāvīgi pieņemt lēmumus? Vai esi labs plānotājs?

Šajā profesijā svarīgo stratēģisko un taktisko domāšanu iespējams attīstīt, spēlējot dažādas intelektuālās spēles, piemēram, dambreti, šahu, dažādas stratēģijas spēles, kā arī risinot atjautības uzdevumus un krustvārdu mīklas.

Savukārt izpratni par sociāli politiskajiem notikumiem un to savstarpējo mijiedarbību var pilnveidot, piemēram, skatoties ziņu pārraides, diskusiju raidījumus un cenšoties paredzēt ekonomisko un politisko notikumu attīstības gaitu, pēc tam savu viedokli un minējumus salīdzinot ar to faktisko norisi.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, biznesa ekonomiskie pamati, loģika, vēsture, filozofija, politika un tiesības, informātika un fizika.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

STATISTIKAS MATEMĀTIĶIS

EKONOMISTS

STARPTAUTISKO EKONOMISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika norises vērtspapīru tirgū, biržu darbība
matemātika, statistika valūtas kursa pārmaiņas
finanšu ziņas speciālajos izdevumos, masu medijos globālo politikas notikumu ietekme uz vietējo ekonomiku
Latvijas ekonomikas norises peļņas iespējas akciju tirgū

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte savaldība
neatkarība zinātkāre neatlaidība
kritiskums disciplinētība taupīgums
intelektualitāte * sistemātiskums*** materiālisms****
intraversija** praktiskums uzņēmība
rūpīgums piesardzība ambīcijas

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

biznesa etiķeti, lietišķo saskarsmi strādāt ar biroja tehniku
strukturēti izklāstīt savas domas rakstveidā orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
ātri veikt matemātiskus aprēķinus mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā
kārtot lietišķo dokumentāciju, uzskaiti specializētās datorprogrammās konstruktīvi argumentēt savu viedokli

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv