JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KREDĪTU ANALĪTIĶIS


Kods: 3411 16


Darba saturs:
Kredītu analītiķis bankā vai citā kredītiestādē veic pieprasīto kredītu atdeves novērtējumu – izlemj, vai projekts būs peļņu nesošs un klients (parasti kredītu analītiķi strādā ar juridiskām personām jeb uzņēmumiem) varēs bankai atmaksāt saņemto kredītu un kredīta procentus.

Pēc kredītpieprasījuma saņemšanas kredītiestādē jeb bankā visa saņemtā informācija par pieprasīto kredītu – tā apjomi, izmaksu tāmes, finanšu informācija, ieņēmumu prognozes – nonāk pie kredītu analītiķa. Viņš apkopo visu pieejamo informāciju par kredīta pieprasītāju, izmantojot internetu, publiski pieejamās datubāzes un pašas bankas rīcībā esošos datus.

Apstrādājot iegūto informāciju, kredītu analītiķis izvērtē darbības vidi, kurā strādā klients, – cik populāra ir klienta darbības sfēra jeb nozare, kādas ir peļņas iespējas, strādājot šajā nozarē, kādā līmenī klients strādā salīdzinājumā ar citiem šīs nozares uzņēmumiem, un kādas ir klienta attīstības iespējas nākotnē. Kredītu analītiķis apkopo arī visu pieejamo informāciju par pašu kredīta ņēmēju – uzņēmuma vadību un tās pieredzi, strādājot esošajā nozarē, kā arī uzņēmuma darbinieku profesionālo sagatavotību un pieredzi. Ja klients iepriekš jau izmantojis bankas pakalpojumus, izvērtēšanas procesā kredītu analītiķis izmanto arī bankas apkopoto informāciju par klienta kredītu vēsturi, kontos esošo līdzekļu apgrozījumu. Novērtēšanas procesā ļoti svarīga ir informācija par klienta kopējo finanšu stāvokli – esošajiem naudas līdzekļiem, saistību apjomu un spēju norēķināties par saviem parādiem –, tāpēc kredīta pieprasītājam tiek lūgta dažāda finanšu informācija (bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins, ieņēmumu aprēķina prognozes).

Pēc visas informācijas apkopošanas kredītu analītiķis sagatavo kredīta novērtējumu, kurā bez pamatinformācijas par dažādu rādītāju atbilstību vai neatbilstību bankas prasībām viņš dod arī savu novērtējumu – kādas būtu kredīta atmaksāšanas iespējas un vai klienta darbība ir pietiekami droša, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Viņš arī sniedz ieteikumus par kredīta apjomiem – vai to piešķirt pilnā apmērā vai arī tikai daļu no pieprasītā apjoma. Šis novērtējums tālāk nonāk kredītkomisijā, kas ir bankas darbinieku grupa, kura izskata visus kredītu pieprasījumus un izlemj, kuram piešķirt kredītu, kuram piešķirt tikai daļēji un kuram nepiešķirt vispār.

Pēc kredīta piešķiršanas kredītu analītiķis uzrauga, vai klients pilda savas kredītsaistības ar banku – vai nekavē maksājumus, vai bankai ir nepieciešamā finanšu informācija par projekta realizāciju un klienta esošo finanšu situāciju. Dažkārt kredītu analītiķis kopā ar kredītu menedžeri izbrauc pie klienta uz objektu, kura attīstībai ticis piešķirts kredīts, lai pārliecinātos, kā tiek izmantoti kredītlīdzekļi.

Tā kā kredītu analītiķi savā darbā ir sadalīti pa uzņēmējdarbības nozarēm, tad viņu ikdienas pienākums ir sekot līdzi tirgus situācijai attiecīgajā nozarē – kāda ir nozares attīstība, kā attīstās tehnoloģijas un darbinieku profesionalitātes līmenis, kādas ir peļņas un sadarbības iespējas. Lai atvieglotu sev darbu, veicot kredītņēmēju novērtēšanu, viņi reizi gadā apkopo informāciju un sagatavo pārskatus par nozares attīstības iespējām un uzņēmumiem, kas strādā konkrētajā jomā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kredītu analītiķis darbā lieto dažādu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī izmanto internetu un citas publiski pieejamas datubāzes informācijas ieguvei. Novērtēšanas procesā kredītu analītiķis izmanto šim nolūkam īpaši izveidotas datorprogrammas vai aprēķinu tabulas. Viņš lieto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru, tālruni un papīru.


Darba apstākļi:
Kredītu analītiķis strādā biroja tipa telpās. Lai novērtētu kredītprojektu, viņš var izbraukt uz attiecīgo objektu. Kredītu analītiķis strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Kredītu analītiķis var strādāt komercbankās un citās kredītiestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā un/vai finansēs vai izglītība banku specialitātē. Mācību ilgums 4 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 800 LVL.
Atalgojums atkarīgs no strādājošā darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai spēj apstrādāt lielu informācijas apjomu un no tā iegūt sev nepieciešamo? Vai tev patīk darbs ar skaitļiem, arī ar ļoti lieliem? Vai esi pacietīgs un proti risināt sarežģītus jautājumus un situācijas?

Kredītu analītiķa darbā būtiska ir prasme no ļoti liela vai dažkārt ļoti maza informācijas apjoma iegūt savam darbam nepieciešamās ziņas, kā arī spēt tās analizēt. Mēģini izkopt loģisko un matemātisko domāšanu, jo tā var ļoti atvieglot darbu šajā profesijā. Kredītu analītiķim svarīgi ir arī izprast esošo ekonomisko situāciju valstī un pārzināt tās nozares specifiku, ar kuru viņš strādā, lai iespējami efektīvāk novērtētu kredītprojektus. Centies paplašināt savus priekšstatus par dažādiem ekonomiskajiem procesiem – tas var palīdzēt šajā darbā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika, loģika un svešvalodas. Noderīgi būs arī tādi specifiski priekšmeti kā fizika, ķīmija un bioloģija – tajos iegūtās zināšanas var būt vajadzīgas, novērtējot uzņēmumu darbības nozari.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

GRĀMATVEDIS

EKONOMISTS

BANKU SPECIĀLISTS

KREDĪTPROJEKTU VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika uzņēmumu attīstība, biznesa panākumi un neveiksmes
matemātika, statistika sava un ģimenes budžeta plānošana
globālo politikas notikumu ietekme uz vietējo ekonomiku, preču cenu kritumu vai pieaugumu savu ienākumu un izdevumu uzskaite, to analīze
banku kreditēšanas pakalpojumi analītisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums stabilitāte ambīcijas
rūpīgums izlēmīgums uzņēmība
lietišķums disciplinētība racionalitāte*
piesardzība enerģiskums sistemātiskums**
neatlaidība apķērīgums kritiskums
analītiskums sabiedriskums materiālisms***

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

biznesa etiķeti, lietišķo saskarsmi pārvaldīt emocijas
konstruktīvi argumentēt savu viedokli orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
strādāt ar Excel programmu strādāt ar biroja tehniku
ātri veikt matemātiskus aprēķinus kārtot lietišķo dokumentāciju, uzskaiti specializētās datorprogrammās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv