JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.FINANŠU TIRGUS ANALĪTIĶIS


Kods: 2441 12


Darba saturs:
Finanšu analītiķis seko līdzi situācijai finanšu tirgū – dažādu valūtu savstarpējās maiņas kursiem, uzņēmumu akciju cenām un tam, kādām attīstības tendencēm šīs valūtu cenas ir pakļautas.

Finanšu tirgus analītiķis vērtē valūtas, akciju, fondu, obligāciju un parādzīmju (turpmāk, finanšu instrumenti) tirgu un sniedz savus ieteikumus par šo aktīvu (naudas līdzekļu un materiālo vērtību) pārdošanu vai pirkšanu.

Finanšu tirgus analītiķis izstrādā ieteikumus uzņēmuma vadībai vai klientam, ja viņš darbojas klienta uzdevumā, balstoties uz viņa rīcībā esošo un publiski pieejamo finanšu tirgus informāciju – atsevišķo finanšu instrumentu riskiem, sagaidāmo ienesīgumu, nākotnes cenas un ienesīguma prognozēm, kā arī ir atbildīgs par optimāla finanšu instrumentu portfeļa izveidi, kas atbilst uzņēmuma vai klienta, ja viņš darbojas klienta uzdevumā, interesēm un vēlmēm.

Parasti finanšu tirgus analītiķis strādā vērtspapīru un investīciju uzņēmumos (iestādēs, kas nodrošina peļņu klienta brīvajiem līdzekļiem), bankās, reizumis lielos uzņēmumos, kam ir ievērojami naudas līdzekļu pārpalikumi atsevišķos laika periodos, un kurus ir lietderīgi ieguldīt uz to pieejamības laiku drošos finanšu instrumentos ar pietiekamu atdevi.

Finanšu tirgus analītiķis kontrolē un vērtē finanšu rezultātus visu veidu uzņēmējsabiedrībās (piemēram, akciju sabiedrības, sabiedrībās ar ierobežotu atbildību (SIA)), izskata šo sabiedrību gada pārskatus un pārskatus par finansiālo stāvokli, izvērtē riskus, iespējamo peļņu un zaudējumus dažādām investīcijām un citiem darījumiem. Finanšu analītiķis arī kontrolē un vērtē finanšu politikas īstenošanu savā uzņēmumā, plāno, realizē un kontrolē finanšu politiku sadarbībā ar uzņēmuma vadību, kā arī sniedz uzņēmuma vadībai atskaites par finanšu politikas realizāciju., meklē uzņēmuma ekonomisko rezultātu noviržu cēloņus un sniedz ieteikumus, kā uzlabot finansiālo darbību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Finanšu tirgus analītiķis darbā lieto datoru un citu biroja tehniku, piemēram, skeneri, kopēšanas iekārtas, faksa aparātu, iesiešanas tehniku, tālruņus.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Finanšu tirgus analītiķis strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Finanšu tirgus analītiķi strādā bankās, privātuzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās vai investīciju kompānijās. Retos gadījumos var būt arī pašnodarbinātie.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā un/vai finansēs. Mācību ilgums ir 2,3 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
700 līdz 3000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, kurā finanšu tirgus analītiķis strādā, kā arī no darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Būtiski, lai tevi saistītu dažādi darījumi, darbs ar finanšu dokumentāciju un finansēm, kā arī šķistu aizraujoši uzturēties saspringtā, nopietnā darba vidē. Tev kā finanšu tirgus speciālistam svarīga būs spēja analizēt lielus informācijas apjomus. To vari attīstīt, trenējot atmiņu, kā arī mācoties vienlaikus darboties ar dažāda veida informāciju.

Ja tev patīk sportot, izvēlies sporta veidus, kas attīstīta spēju koncentrēties saspringtos apstākļos.

Lai tu veiksmīgi varētu uzsākt finanšu tirgus analītiķa karjeru, īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, biznesa ekonomiskie pamati un ģeogrāfija.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

GRĀMATVEDIS

EKONOMISTS

BROKERIS

BANKU SPECIĀLISTS

KREDĪTU ANALĪTIĶIS

CENU NOTEIKŠANAS SPECIĀLISTS

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS BANKĀS

ĀRVALSTU VALŪTAS TIRGUS SPECIĀLISTS

KAPITĀLA TIRGUS SPECIĀLISTS

VADĪBAS KONSULTANTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika norises vērtspapīru tirgū, biržu darbība
matemātika, statistika valūtas kursa pārmaiņas
finanšu ziņas speciālajos izdevumos, masu medijos globālo politikas notikumu ietekme uz vietējo ekonomiku, preču cenu kritumu vai pieaugumu
Latvijas ekonomikas attīstības prognozes sava un ģimenes budžeta plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte savaldība
neatkarība zinātkāre neatlaidība
kritiskums disciplinētība taupīgums
uzņēmība sistemātiskums** materiālisms***
intraversija* praktiskums intelektualitāte****
rūpīgums piesardzība godkāre

*intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

****intelektualitāte - spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem strādāt ar biroja tehniku
strukturēti izklāstīt savas domas rakstveidā orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
kārtot lietišķo dokumentāciju, uzskaiti specializētās datorprogrammās mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā
ātri veikt matemātiskus aprēķinus konstruktīvi argumentēt savu viedokli

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv