JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.NODOKĻU EKONOMISTS


Kods: 2441 09


Darba saturs:
Nodokļu ekonomists pēta un pārzina valsts nodokļu likumdošanu un konsultē klientus šajos jautājumos, kā arī aprēķina maksājamo nodokļu summas un pārbauda, vai tās samaksātas pareizi. Viņš arī piedalās jaunu likumu un jau esošu likumu izmaiņu izstrādē.

Nodokļu ekonomista pienākumi ir atkarīgi no tā, kādā uzņēmumā viņš strādā.

Bieži lielos uzņēmumos ir savi nodokļu speciālisti, kas seko līdzi izmaiņām nodokļu likumdošanā un izstrādā uzņēmuma nodokļu politikas plānu, kā, nepārkāpjot likuma prasības, samazināt jeb optimizēt uzņēmuma nodokļu maksājumus. Viņi arī aprēķina un prognozē, kādu ietekmi radīs nodokļu likumu izmaiņas uz uzņēmuma kopējiem finanšu rezultātiem. Nodokļu ekonomisti bieži arī konsultē uzņēmuma darbiniekus ar nodokļu sistēmu saistītos jautājumos un skaidro uzņēmuma nodokļu politikas labās un sliktās puses.

Strādājot uzņēmumos, kas piedāvā konsultāciju un audita pakalpojumus, nodokļu ekonomists sniedz konsultācijas ar nodokļu likumdošanu saistītos jautājumos, kā arī klienta uzdevumā veic nodokļu riska novērtējumu – izzina, vai klients nodokļus aprēķina saskaņā ar valstī noteikto likumdošanu un vai grāmatvedības un nodokļu uzskaites sistēma atbilst likumu prasībām.

Valsts institūcijās strādājošs nodokļu ekonomists seko līdzi un pārbauda, vai nodokļi aprēķināti pareizi (veic auditu) un vai tie savlaicīgi ieskaitīti valsts budžeta kontos. Audita laikā viņš pārbauda, vai uzņēmums aprēķinājis visus nodokļus pilnā apjomā, vai nav apzināti vai neapzināti slēpis ienākumus, kas apliekami ar nodokļiem, vai visi attaisnojuma dokumenti ir noformēti un aizpildīti saskaņā ar likumu normām. Nodokļu ekonomists arī aktīvi piedalās nodokļu likumdošanas veidošanā un tās pilnveidošanā. Strādājot darba grupās, viņš kopā ar citiem nodokļu ekonomistiem izstrādā likumu projektus, kuri vēlāk tiek apspriesti un apstiprināti Saeimā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Nodokļu ekonomists darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī specializētas datorprogrammas, kas nodrošina nodokļu aprēķinu un nodokļu maksājumu uzskaiti. Viņš izmanto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru, tālruni.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Atkarībā no darba specifikas nodokļu ekonomists var arī izbraukt pie klienta vai uz pārbaudāmā uzņēmuma biroja telpām. Nodokļu ekonomists strādā astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Nodokļu ekonomists var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, kā arī uzņēmumos, kas sniedz konsultāciju un audita pakalpojumus.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs, vai arī augstākā juridiskā izglītība nodokļu sfērā. Mācību ilgums 4 – 5 gadi. Par nodokļu ekonomistu var strādāt, arī iegūstot profesionālo vidējo izglītību grāmatvedībā. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 2000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un uzņēmuma vai valsts iestādes, kādā viņš strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu esi pacietīgs, un vai tev piemīt precizitāte uzdoto darbu veikšanā? Vai spēj ilgstoši koncentrēties? Vai tev piemīt matemātiska domāšana? Vai proti patstāvīgi risināt dažādas problēmsituācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā strādāt vairāku cilvēku grupā?

Nodokļu ekonomista profesijā būtiska ir spējas strādāt ar lielu informācijas apjomu, saskatīt tajā būtisko un atrast problēmu vai radušos jautājumu risināšanas iespējas. Šajā darbā svarīgi ir arī prast strādāt komandā ar citiem kolēģiem, tāpēc centies sevī izkopt šīs iemaņas!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, biznesa ekonomiskie pamati, informātika, svešvalodas un psiholoģija.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

GRĀMATVEDIS

EKONOMISTS

AUDITORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika uzkrājumu veidošana
matemātika, statistika sava un ģimenes budžeta plānošana
ekonomikas ziņas speciālajos izdevumos, masu medijos savu ienākumu un izdevumu uzskaite un analīze
nodokļu piemērošanas principi, iespējas samazināt nodokļu maksājumus specializētas datorprogrammas izmantošana aprēķinos

Man raksturīgas šādas īpašības:

savaldība precizitāte neatkarība
neatlaidība praktiskums kritiskums
taupīgums disciplinētība pārliecinātība
materiālisms* sistemātiskums** godkāre
uzņēmība piesardzība apķērība
valdonīgums racionalitāte*** uzstājība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā
konstruktīvi risināt konfliktsituācijas orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko
ātri veikt matemātiskus aprēķinus strādāt ar biroja tehniku
strādāt Excel programmā kārtot lietišķo dokumentāciju, uzskaiti specializētās datorprogrammās

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv