JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BANKU SPECIĀLISTS


Kods: 3411 47


Darba saturs:
Banku speciālists ir kredītiestādes (bankas) darbinieks, kas kontaktējas ar klientiem (juridiskām un fiziskām personām) un viņu uzdevumā veic bankas operācijas – rīkojas ar viņu naudu. Viņš ļoti labi pārzina bankas darbību un piedāvātos pakalpojumus un informē bankas apmeklētājus par piedāvāto pakalpojumu klāstu un šo pakalpojumu cenām, kā arī palīdz klientiem izvēlēties viņu vajadzībām piemērotāko pakalpojumu veidus.

Banku speciālists bankas klientiem atver norēķinu un noguldījumu kontus, slēdzot ar viņiem līgumus. Lai to izdarītu, viņš aizpilda atbilstošas veidlapas – bankas izstrādātas līguma formas – un pieņem no klientiem nepieciešamos dokumentus, kas noteikti bankas iekšējos noteikumos, piemēram, iesniegumus, pases kopijas, reģistrācijas dokumentus. Banku speciālists klientu uzdevumā rīkojas ar kontos esošajiem naudas līdzekļiem: pieņem no klientiem maksājuma uzdevumus un noformē tos, izdrukājot uz speciālas veidlapas. Iepriekš viņš pārliecinās par to, vai konkrētā uzdevuma veikšanai klienta kontā ir pietiekami daudz naudas. Banku speciālists noformē kases iemaksu un izmaksu dokumentus un izsniedz vai saņem skaidru naudu, kā arī noformē un izsniedz klientiem čeku grāmatiņas un pārbauda to pareizību – vai tās aizpildītas saskaņā ar noteikumiem. Klientu uzdevumā banku speciālists pērk un pārdod ārvalstu valūtas, informējot klientus par oficiālajiem Latvijas Bankas valūtu kursiem un pašas bankas noteiktajiem komerckursiem. Klientu uzdevumā viņš arī veic valūtu maksājumus, pieņemot un apstrādājot maksājuma uzdevumus. Banku speciālists informē klientus par iespējamajiem veidiem, kā un kur var ieguldīt brīvos naudas līdzekļus (piemēram, par īstermiņa/ilgtermiņa noguldījumiem, krājkontiem), un ieguvumiem, ko šie ieguldījumi var dot, kā arī par bankas piedāvātajām finansēšanas iespējām – kredītiem, līzingu, faktoringu.

Pildot klientu uzdevumus, visas bankas operācijas banku speciālists ievada īpašās banku datorprogrammās, papildus noformējot atbilstošus dokumentus arī uz papīra. Uz tiem ir vajadzīgie paraksti un, ja nepieciešams, arī zīmogs, un šie dokumenti tiek izmantoti kā apliecinājums tam, ka konkrētā bankas operācija ir izpildīta.

Banku speciālistu darbs bankās tiek organizēts dažādi. Atsevišķās bankās visus galvenos pienākumus pilda viens cilvēks – pieņem un apstrādā maksājumus, veic kases operācijas, atver un apkalpo klientu kontus. Bet ir arī bankas, kur šie pienākumi sadalīti sīkāk: kases operācijas veic tikai kasieris, klientu operators pieņem un apstrādā tikai maksājumus vai arī ir divu veidu banku speciālisti – tie, kas strādā tikai ar fiziskām personām, un tie, kas apkalpo tikai juridiskās personas.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Banku speciālists darbā lieto dažādu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī specializētas bankas operāciju uzskaites datorprogrammas un banknošu skaitīšanas ierīces. Viņš izmanto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru, tālruni, papīru un speciālas, bankas vajadzībām izveidotas veidlapas un līgumu formas.


Darba apstākļi:
Banku speciālista darbs noris biroja tipa telpās. Viņš strādā astoņas darba stundas dienā. Atsevišķās bankās, kurām ir atšķirīgi darba laiki, piemēram, norēķinu grupās, banku speciālista darba laiks var būt ilgāks vai, iespējams, jāstrādā brīvdienās.


Darba iespējas:
Banku speciālists var strādāt komercbankās un citās kredītiestādēs, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar finanšu konsultāciju sniegšanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ekonomikā un/vai finansēs vai banku specialitātē. Mācību ilgums 4 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 1000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no veicamajiem pienākumiem un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē darbs ar cilvēkiem, kam ir dažāds skatījums uz dažādām lietām? Vai tevi saista darbs ar skaitļiem, bieži vien – ar ļoti lieliem skaitļiem? Vai tu esi pacietīgs un spēj izmantot savu izdomu un zināšanas sarežģītu jautājumu risināšanā?

Banku speciālista darbā svarīgi ir pārzināt esošo ekonomisko situāciju valstī un iespēju robežās – arī savu klientu darbības sfēras īpatnības, kā arī izprast viņu vēlmes, lai palīdzētu viņiem izvēlēties piemērotākos bankas pakalpojumus. Mēģini jau tagad iedziļināties ekonomiskajos procesos – tā iemācīsies tajos orientēties. Strādājot ar dažādiem cilvēkiem, būtiska ir arī spēja saglabāt emocionālu līdzsvaru. Noderīga būs ļoti laba valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas prasme.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, informātika, psiholoģija un svešvalodas.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

EKONOMISTS

BROKERIS

MAKSĀJUMU KARŠU SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika konsultēšana, dalīšanās ar zināšanām
matemātika uzkrājumu veidošana
ekonomikas ziņas speciālos izdevumos, masu medijos savu ienākumu un izdevumu uzskaite, to analīze
analītisks darbs erudīcijas, prāta spēļes, krustvārdu mīklas

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums lietišķums savaldība
neatkarība disciplinētība materiālisms****
kritiskums praktiskums atbildība
intelektualitāte * piesardzība enerģiskums
precizitāte sistemātiskums ** spēja pielāgoties
rūpīgums racionalitāte *** izpalīdzīgums

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

****materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem kontrolēt savas emocijas
mobilizēt sevi atbildīgam, precīzam darbam neatkarīgi no apstākļiem ātri orientēties lielā informācijas daudzumā, atrodot tajā būtiskāko
noformēt lietišķo dokumentāciju strādāt ar biroja tehniku
izstrādāt biznesa plānu ātri veikt galvā matemātiskus aprēķinus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv