JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.EKONOMISTS


Kods: 2441 02


Darba saturs:
Ekonomists pēta dažādus ekonomiskos procesus gan mikroekonomikas (atsevišķu uzņēmumu), gan makroekonomikas (tautsaimniecības) līmenī. Viņš izzina nodarbinātības, darba ražīguma un samaksas, ražošanas izdevumu, naudas apgrozījuma procesus. Viņš arī pēta faktorus, kas šos procesus ietekmē, un meklē risinājumus, kas palīdz tos uzlabot un novērst nelabvēlīgas situācijas.

Nereti ekonomista darbs pārklājas ar finansista darbu, jo, strādājot privātā uzņēmumā, amats, kas saistīts ar ekonomisko un finanšu procesu analīzi un pētīšanu, bieži tiek saukts par finansista amatu, bet, veicot tādus pašus pienākumus valsts institūcijā, amats ir ekonomists.

Strādājot valsts institūcijās un privātuzņēmumos, ekonomists sastāda iestādes budžetu jeb finanšu plānu un seko līdzi tā izpildei. Ekonomists izvērtē dažādus projektus – parasti tas saistīts ar ražošanas uzņēmumu darbību. Viņš novērtē ieguldījumus ražošanas telpu vai iekārtu uzlabošanai – aprēķina un analizē izmaksas, kas ar to ir saistītas, kā uzlabosies darba ražīgums un kā mainīsies saražotās preces izmaksas. Bieži ekonomists strādā arī nekustamo īpašumu jomā, kur tiek iegādāti vai arī celti lieli īpašumi – vai tā būtu ražošanas telpu, vai arī dzīvojamo māju būvniecība. Viņš aprēķina iespējamās celtniecības izmaksas, lai noteiktu īpašuma iespējamo pārdošanas cenu.

Strādājot valsts iestādēs, ekonomists piedalās arī valsts ekonomiskās politikas veidošanā, esošās situācijas analizēšanā un problēmu risināšanā, kā arī prognozē valsts ekonomiskās politikas attīstību nākotnē un konsultē par tās virzības iespējām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ekonomists darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī specializētas aprēķinu datorprogrammas dažādu projektu novērtēšanai. Viņš izmanto arī rakstāmpiederumus, kalkulatoru, tālruni.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Ekonomists strādā astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Ekonomists var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, bankās, apdrošināšanas kompānijās, kā arī uzņēmumos, kas sniedz konsultāciju un audita pakalpojumus.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā ekonomiskā izglītība. Mācību ilgums 4 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 2000 LVL.
Atalgojums ir atkarīgs no strādājošā darba pieredzes un uzņēmuma vai valsts iestādes, kādā viņš strādā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi pacietīgs, vai tev piemīt precizitāte uzdoto darbu veikšanā? Vai tu spēj patstāvīgi risināt radušās problēmas, kā arī nepieciešamības gadījumā strādāt vairāku cilvēku grupā? Vai tev padodas matemātiskas darbības, un vai tu viegli orientējies skaitļos?

Ekonomista profesijā būtiska ir spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un atrast tajā problēmu vai radušos jautājumu risināšanas iespējas. Šajā darbā svarīgi ir attīstīt tādas iemaņas kā darbs komandā, jo bieži darba iznākums ir atkarīgs tieši no komandas darba. Šīs spējas vari izkopt, iesaistoties dažādu jauniešu organizāciju aktivitātēs un projektos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, biznesa ekonomiskie pamati, informātika, svešvalodas un psiholoģija.


Interešu joma(s): Ekonomika, finanses un apdrošināšana


Radniecīgās profesijas:

FINANSISTS

GRĀMATVEDIS

AUDITORS

NODOKĻU EKONOMISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika preču cenas dažādās tirdzniecības vietās
matemātika, statistika uzkrājumu veidošana
ekonomikas ziņas speciālajos izdevumos, masu medijos savu ienākumu un izdevumu uzskaite, to analīze
analītisks darbs sava un ģimenes budžeta plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums precizitāte savaldība
neatkarība zinātkāre neatlaidība
kritiskums disciplinētība taupīgums
intelektualitāte * kārtīgums materiālisms***
intraversija** praktiskums uzņēmība
rūpīgums piesardzība godkāre

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties lielā informācijas daudzumā, atrast tajā būtiskāko mobilizēt sevi apjomīgam darbam ierobežotā laikā
strādāt Excel programmā sastrādāties ar cilvēkiem
kārtot lietišķo dokumentāciju, uzskaiti strādāt ar biroja tehniku
izstrādāt biznesa plānu ātri veikt matemātiskus aprēķinus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv