JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PERSONĀLA SPECIĀLISTS


Kods: 3439 28


Darba saturs:
Personāla speciālists nodrošina likumīgas darba attiecības starp darba ņēmēju un darba devēju. Personāla speciālists ir kā starpnieks starp darbiniekiem un uzņēmuma vadību, kas rūpējas, lai darbinieki būtu informēti par savām darba tiesībām un pienākumiem.

Personāla speciālists atbild gan par darbinieku pieņemšanu darbā, gan visa veida darba attiecībām, tai skaitā darba un atpūtas laikiem, darba samaksu, sociālajām garantijām, darba apstākļiem, gan atbrīvošanu no darba saskaņā ar darba likumdošanu un citiem noteikumiem, kas regulē darba attiecības. Personāla daļa ir pieejama un atvērta visiem darbiniekiem – personāla speciālists uzklausa darbinieku problēmas un konsultē gan darba likumdošanas jautājumos, gan, ja nepieciešams, sniedz arī psiholoģisku atbalstu. Tāpat arī personāla speciālists atbild par darbinieku darba snieguma novērtēšanas organizēšanu un koordinēšanu, darbinieku apmierinātības līmeņa un organizācijas iekšējā klimata novērtēšanu.

Mazākā uzņēmumā personāla speciālists sadarbībā ar nodaļu vadītājiem atlasa jaunus darbiniekus un pieņem tos darbā. Būtiska personāla speciālista darba pienākumu daļa ir dažādu motivācijas programmu ieviešana un izvērtēšana. Tās ir gan dažāda veida materiālās motivācijas programmas (atalgojuma lielums, prēmijas, pabalsti), gan arī nemateriālās motivācijas programmas (piemēram, papildus apmācības, izaugsmes iespējas, dažāda veida labumi, ko darbinieks iegūst, strādājot konkrētajā uzņēmumā, piemēram, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, bezmaksas transports uz darbu un no darba, bezmaksas darbinieku ēdināšana, nodrošināšana ar mobilo tālruni).

Personāla speciālisti organizē pasākumus, piemēram, darbinieku balles, sporta spēles, dzimšanas dienu svinības, jo svarīgākais personāla daļas un līdz ar to arī personāla speciālista uzdevums ir nodrošināt, lai darbiniekiem patiktu strādāt uzņēmumā.

Lielā uzņēmumā var būt atsevišķi personāla atlases speciālists, personāla apmācību speciālists, atalgojuma un motivācijas speciālists, personāla lietvedis, savukārt mazākā uzņēmumā visus šos pienākumus var veikt viens personāla speciālists.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Personāla speciālists darbā lieto tālruni, datoru un cita veida biroja tehniku (faksa aparātu, kopēšanas iekārtas, skeneri), papīru piezīmēm.


Darba apstākļi:
Personāla speciālisti darbu veic biroja tipa telpās, tomēr lielu darba laika daļu personāla speciālists pavada, tiekoties ar darbiniekiem un vadītājiem viņu darbavietās, tiekoties ar dažādiem sadarbības partneriem, piemēram, personāla atlases kompānijām, mācību organizētājiem, kā arī reizumis brauc uz izglītības iestādēm, kur tiekas ar potenciālajiem darbiniekiem. Personāla speciālists strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Personāla speciālisti var strādāt gan valsts iestādēs, gan privātuzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Personāla speciālistam nepieciešama augstākā izglītība personāla vadībā, ko var apgūt 4,5 gadu laikā, vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība cilvēku resursu vadībā. Mācību ilgums 2,5 gadi. Par personāla speciālistu var strādāt arī tad, ja ir augstākā izglītība sociālajās, vadības zinātnēs vai pedagoģijā. Personāla speciālistam jābūt informētam par aktualitātēm darba likumdošanā un personāla vadībā, tāpēc regulāri jāpaaugstina sava kvalifikācija un jāapmeklē dažāda veida semināri un kursi par personāla vadību un pārmaiņām darba likumdošanā.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 700 LVL.
Personāla speciālista atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma un veida, kopējā atalgojuma līmeņa uzņēmumā, kā arī paša personāla speciālista kvalifikācijas, kompetences un veicamo pienākumu apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk strādāt ar cilvēkiem? Vai tev ir labas saskarsmes iemaņas, un vai tu labprāt organizē pasākumus, māki plānot savu laiku?

Lai strādātu par personāla speciālistu, jāprot uzklausīt, sniegt atbalstu un radīt drošības izjūtu cilvēkos. Svarīga ir māka strādāt komandā, tāpat noderīgas ir arī organizatoriskās spējas, kuras vari trenēt, darbojoties dažādos projektos, atbalsta grupās, organizējot pasākumus.

Lai strādātu par personāla speciālistu, vēlamas labas valodu prasmes gan mutvārdos, gan rakstveidā, tāpēc jau tagad padziļināti apgūsti gan valsts valodu, gan svešvalodas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā psiholoģija, latviešu valoda un literatūra, svešvalodas un informātika.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

LIETVEDIS

BIROJA ADMINISTRATORS

PERSONĀLA ATLASES SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

personāla vadība darba un sociālās tiesības
uzņēmējdarbība uzņēmumu veiksmes stāsti un problēmu analīze
lietišķā saskarsme un etiķete personāla atlase un vērtēšana
praktiskā psiholoģija, pārliecināšanas tehnikas personāla motivēšanas jautājumi

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums uzņēmība taktiskums
izlēmība neatlaidība atbildība
enerģiskums optimisms labvēlība
iniciatīva savaldība pacietība
stabilitāte disciplinētība iejūtība
materiālisms* praktiskums ekstraversija **

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem kārtot lietišķo dokumentāciju
konstruktīvi risināt konfliktus, būt par vidutāju intervēt un anketēt
pārliecinoši argumentēt savu viedokli izstrādāt personāla motivēšanas sistēmu
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā organizēt un veikt personāla vērtēšanu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv