JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BIROJA ADMINISTRATORS


Kods: 3439 27


Darba saturs:
Biroja administrators organizē, koordinē un pārrauga darbu birojā. Biroja administrators ir atbildīgs par uzņēmuma ikdienas darba vides uzturēšanu kārtībā, piemēram, viņš nokārto ar telpu īri saistītos jautājumus, ja nepieciešams, izsauc sadzīves pakalpojumu speciālistus (elektriķus, santehniķus).

Biroja administrators piedalās uzņēmuma darbinieku laika plānošanā, pārzina darbinieku grafikus un pēc pieprasījuma sniedz šo informāciju citiem biroja darbiniekiem, lai uzņēmums darbotos maksimāli efektīvi. Biroja administrators personiski vai izmantojot internetu vai telefonu informē uzņēmuma darbiniekus par jaunumiem vai pārmaiņām uzņēmumā. Viens no biroja administratora pienākumiem ir ieteikt uzņēmuma vadībai, kā uzlabot uzņēmuma darbību ar biroju saistītajās jomās.

Biroja administrators piedalās uzņēmuma projektu realizēšanā, ievērojot projekta izpildes termiņus un atgādinot biroja darbiniekiem par steidzami veicamajiem pienākumiem. Biroja administrators pilda sekretāra funkcijas uzņēmuma sanāksmēs, rūpējas par konferenču nodrošināšanu ar prezentācijām nepieciešamo aprīkojumu, prezentē uzņēmuma datus un projektus. Viņš kārto, pārrauga biroja darbinieku kopīgi lietotos firmas dokumentus, datu bāzes, direktorijus, kā arī datorā esošos failus.

Biroja administrators atbild par uzņēmuma korespondenci – uztur kontaktus ar uzņēmuma klientiem, sašķiro saņemto pastu vai elektronisko pastu un nogādā to attiecīgajai personai uzņēmumā, atbild uz vēstulēm vai elektroniskajām vēstulēm. Biroja administrators atbild uz uzņēmumam adresētiem telefona zvaniem un zvana klientiem, servisa uzņēmumiem un sadarbības partneriem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Biroja administrators darbā lieto dažādu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, skeneri, kopētāju, telefona un faksa aparātus, kā arī prezentācijai nepieciešamo tehniku – tāfeli, kodoskopu, projektoru. Tāpat viņš izmanto arī rakstāmpiederumus un papīru piezīmēm, dažādas mapes dokumentu uzglabāšanai un citus kancelejas piederumus, kā saspraudes, dokumentu kniedētājus.


Darba apstākļi:
Biroja administrators strādā galvenokārt biroja tipa telpās. Reizēm biroja administrators apmeklē citus birojus, piedalās konferencēs vai mācību kursos, dodas komandējumos – tad darbs notiek ārpus biroja svešā vidē. Darba laikā ir nemitīga saskarsme ar cilvēkiem. Biroja administrators strādā astoņu stundu darba dienu, taču reizēm jāstrādā arī vakaros vai brīvdienās.


Darba iespējas:
Biroja administrators var strādāt dažādos uzņēmumos, firmās, kā arī gan valstiskās, gan nevalstiskās organizācijās.


Nepieciešamā izglītība:
Biroja administratoram nepieciešama augstākā vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, bet tā nav obligāta kādā konkrētā jomā. Visvairāk noderēs augstākā izglītība biznesa vadībā, ekonomikā vai cilvēkresursu vadībā. Mācību ilgums ir 2 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 400 LVL.
Uzņēmumos, kuri pārstāv ārvalstu kompānijas, biroja administratora alga var būt arī augstāka.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu spēj plānot savu ikdienu? Vai tev patīk darbs ar cilvēkiem, koordinēt pasākumus? Vai tu spēj veidot pozitīvas attiecības, risināt neskaidrus jautājumus?

Biroja administratora darbā nepieciešama spēja izprast uzņēmuma darbības principus, uzņēmuma administrācijas sistēmas un procedūras. Pavēro administratīvās norises dažādās iestādēs, kurās pats esi bijis, piemēram, skolās, slimnīcās. Lielāko daļu darba dienas biroja administrators pavada saskarsmē ar cilvēkiem (personiski vai pa telefonu), tāpēc attīsti sevī spēju ieklausīties citos un pasniegt informāciju citiem saprotamā veidā. Biroja administratoram ļoti noder spēja atšķirt svarīgo no nesvarīgā – centies ikdienā izsvērt, kuras darbības veikt vispirms, lai ietaupītu savu laiku. Vēlams jau tagad apgūt lietišķo etiķeti.

Ja vēlies būt biroja administrators, īpašu uzmanību pievērs informātikai, latviešu valodai, svešvalodām, biznesa ekonomiskajiem pamatiem.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

VIESNĪCAS ADMINISTRATORS

LIETVEDIS

PERSONĀLA SPECIĀLISTS

SEKRETĀRE

PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

lietvedība un dokumentu arhivēšana biroja darba organizēšana un vadība
informācijas tehnoloģijas biroja darba plānošanai un koordinēšanai saskarsmes psiholoģija, lietišķā etiķete
laika plānošanas metodes projektu izstrāde un īstenošana
organizatorisks un precīzs darbs klientu apkalpošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība ekstraversija** neatlaidība
izlēmība dominēšana taktiskums
enerģiskums optimisms elastīgums
iniciatīva sistemātiskums*** disciplinētība
stabilitāte apķērība praktiskums
materiālisms* atbildība precizitāte

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

** ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot kontaktus

***sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem strādāt paaugstināta stresa apstākļos
konstruktīvi risināt konfliktus precīzi izpildīt rīkojumus
veikt lietišķo saraksti strādāt ar biroja tehniku
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā kārtot dokumentāciju, veikt to uzskaiti

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv