JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LIETVEDIS


Kods: 4141 03


Darba saturs:
Lietvedis uzņēmumā sagatavo un noformē dokumentus un oficiālas vēstules, organizē dokumentu apriti, reģistrē tos un uzglabā, nepieciešamības gadījumā izsniedzot uzņēmuma darbiniekiem, kam tie nepieciešami darbam. Viņš arī protokolē uzņēmuma sēdes, sapulces un citus pasākumus (pieraksta to norisi).

Lietvedis izstrādā un sagatavo dokumentu aizpildīšanas paraugus vai izmanto jau gatavas formas, lai sastādītu vai noformētu vajadzīgo dokumentu. Dokumentu sastādīšanai un noformēšanai viņš atlasa un apkopo nepieciešamo informāciju no uzņēmumā pieejamajiem datiem un normatīvajiem aktiem, kā arī pielieto zināšanas lietišķajā etiķetē. Kad nepieciešams, viņš izdara uz dokumentiem īpašas atzīmes.

Lietvedis saņem dokumentus pa pastu, faksu vai e-pastu – gan no privātpersonām, gan no uzņēmuma sadarbības partneriem un pašas organizācijas darbiniekiem. Saņemot dokumentu, lietvedis to piereģistrē speciālā ienākošo dokumentu reģistra žurnālā, piešķirot tam numuru. Piereģistrējot ienākošo dokumentu, lietvedis atzīmē īsu dokumenta saturu, sūtītāju, adresātu un personu vai struktūrvienību, kam dokuments tiks nogādāts. Pēc dokumenta piereģistrēšanas lietvedis to nodod adresātam, ja tāds uzrādīts, bet, ja nav, tad atbildīgajai uzņēmuma struktūrvienībai. Lai to paveiktu, viņš labi pārzina visas organizācijas struktūru un darbinieku kompetenci jeb pilnvaras un pienākumus.

Nosūtāmos dokumentus lietvedis arī piereģistrē atsevišķā izejošo dokumentu reģistra žurnālā un piešķir tiem numuru.

Lietveža pārziņā ir visa uzņēmuma dokumentu glabāšana. Viņš sagatavo speciālas numurētas mapes, kurās dokumenti tiek uzglabāti. Lietvedis pārzina lietvedības noteikumus, organizācijas dokumentācijas reģistrāciju un to apriti uzņēmumā un jebkurā situācijā un laikā prot vajadzīgo dokumentu atrast.

Lietvedis protokolē organizācijas sēdes, sapulces un citus pasākumus un pēc tam nodrošina šo protokolu pieejamību visiem organizācijas darbiniekiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Lietvedis darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, skeneri, tālruni, faksu, kopēšanas aparātu un lietvedības datorprogrammas.


Darba apstākļi:
Lietvedis strādā biroja tipa telpās. Viņa darbs tiek veikts individuāli vai darba grupas sastāvā, ja organizācija ir liela un tajā notiek liela dokumentu aprite. Lietvedis strādā astoņas darba stundas dienā.


Darba iespējas:
Lietvedis var strādāt valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldību iestādēs, valsts un privātajos uzņēmumos, sabiedriskās un reliģiskās organizācijās, kur notiek dokumentu aprite.


Nepieciešamā izglītība:
Lietveža profesiju var apgūt arodizglītības iestādēs, izvēloties lietveža specialitāti. Mācību ilgums 1 gads pēc vidējās izglītības vai 3 gadi pēc pamatizglītības iegūšanas.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 400 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no speciālista profesionalitātes un uzņēmuma lieluma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai spēj plānot un veikt darbus patstāvīgi? Vai tev piemīt precizitāte un rūpīgums? Vai tev padodas vajadzīgās informācijas atrašana un apkopošana, kā arī sacerējumu rakstīšana? Vai proti strādāt komandā?

Lietveža darbā būtiska ir spēja būt rūpīgam un pacietīgam, dokumentus noformēt pēc noteiktiem priekšrakstiem, tāpēc pārliecinies, vai spēj veikt šāda veida pienākumus! Būtiska ir laba valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas prasme, kā arī māka noformulēt domu, tāpēc izkop šīs zināšanas un iemaņas jau tagad!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un literatūra un svešvalodas.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana


Radniecīgās profesijas:

BIROJA ADMINISTRATORS

SEKRETĀRE

BIROJA DARBA ORGANIZATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

dokumentu izstrāde, noformēšana un sistematizēšana dokumentu apstrāde un arhivēšana
darbs ar datoru, biroja tehniku darba tiesisko attiecību regulējums likumdošanā
lietišķā saskarsme un etiķete informācijas plūsmas nodrošināšanas veidi
organizatorisks darbs palīdzība cilvēkiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

savaldība precizitāte izpalīdzība
neatlaidība stabilitāte taktiskums
lietišķums spēja pielāgoties rūpība
disciplinētība racionalitāte ** atbildība
uzņēmība apdomība akurātums
sistemātiskums * prasmīgums pacietība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem strādāt ar biroja tehniku
konstruktīvi risināt konfliktus precīzi izpildīt rīkojumus
sistematizēt informāciju un dokumentus, veikt to uzskaiti strādāt paaugstināta stresa apstākļos
plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā veikt lietišķo saraksti, tās uzskaiti

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv