JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS


Kods: 3429 16


Darba saturs:
Sabiedrisko attiecību speciālists palīdz valsts un privātiem uzņēmumiem, un sabiedriskām organizācijām veidot un uzturēt pozitīvu uzņēmuma/organizācijas publisko tēlu.

Sabiedrisko attiecību speciālists izstrādā un īsteno rīcības programmas, kurās paredzēta uzņēmuma vadītāju tikšanās ar sabiedrības pārstāvjiem – viņš norunā un organizē šīs tikšanās, palīdz izstrādāt kompānijas amatpersonu runas dažādiem pasākumiem. Sabiedrisko attiecību speciālists bieži pārstāv savus darba devējus sabiedriskos projektos vai sarunās ar masu medijiem, plāno dažādas (arī preses) konferences, kā arī piedalās uzņēmuma labdarības vai sponsorēšanas pasākumu organizēšanā un to atspoguļošanā, piemēram, presē vai TV. Sadarbojoties ar masu medijiem, viņš gatavo informāciju un preses relīzes, tajās pozitīvi atspoguļojot uzņēmuma viedokli un koptēlu.

Sabiedrisko attiecību speciālista ikdienas darbā ietilpst runu sagatavošana un nolasīšana, piedalīšanās sanāksmēs un sabiedrisku pasākumu apmeklēšana, kā arī informācijas atjaunošana uzņēmuma mājas lapā. Viņš piedalās arī uzņēmuma vizuālā tēla izveidē vai mainīšanā, organizējot uzņēmuma prezentācijas materiālu, reklāmas izstrādi, piemēram, vizītkartes, bukletus, suvenīrus ar uzņēmuma simboliku, plakātus.

Sabiedrisko attiecību speciālists izstrādā komunikāciju plānu dažādu krīžu situāciju risināšanai, kas saistītas ar uzņēmuma pozitīva tēla saglabāšanu. Viņš nepieļauj tās saasināšanos, ko šādās situācijās varētu izraisīt kļūdaina un neefektīva atbildīgo personu saskarsme ar medijiem, uzņēmuma darbiniekiem vai sadarbības partneriem. Izstrādājot reaģēšanas plānu, sabiedrisko attiecību speciālists ņem vērā visus iespējamos jautājumus, kas varētu rasties krīzes brīdī. Piemēram, ja pārtikas ražotāja produkts, stāvot veikala plauktos, ir sabojājies, sabiedrisko attiecību speciālistam jābūt gatavam atbildēt uz žurnālistu jautājumiem, kāpēc tas tā noticis un vai, piemēram, visi konkrētā ražotāja produkti būs veci. Jautājumi var rasties visdažādākie, tāpēc viņam vienmēr jābūt gatavam uz tiem atbildēt tā, lai neciestu nedz pircējs, nedz ražotāja zīmols.

Sabiedrisko attiecību speciālists veido arī uzņēmuma iekšējās komunikācijas attiecības. Viņa pienākumos var ietilpt uzņēmuma avīzes veidošana, kopīgu formālu un neformālu pasākumu organizēšana (piemēram, sporta spēles, jubilejas). Viņš nodrošina informācijas apriti starp vadību un darbiniekiem, kopā ar kvalitātes vadītāju un/vai personāla vadītāju gādā, lai darbinieki būtu informēti par visu uzņēmumā notiekošo.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sabiedrisko attiecību speciālists darbā lieto datoru, interneta pieslēgumu, biroja tehniku, piemēram, printeri, kopēšanas iekārtu, skeneri, faksu, tālruni. Prezentāciju rādīšanai viņš izmanto projektoru, ekrānu.


Darba apstākļi:
Sabiedrisko attiecību speciālists strādā biroja tipa telpās. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu, krīzes situācijās nākas strādāt virsstundas.


Darba iespējas:
Sabiedrisko attiecību speciālists var strādāt valsts iestādēs un privātuzņēmumos, bankās, sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumos, izglītības, reliģiskās, veselības aprūpes iestādēs un organizācijās, tirdzniecības un profesionālajās asociācijās, nevalstiskajās organizācijās, kā arī uzņēmumos, kas sniedz konsultācijas sabiedrisko attiecību jomā, un reklāmas aģentūrās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (mācību ilgums 2,5 gadi) sabiedriskajās attiecībās.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 1500 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma veida un no strādājošā pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk sekot līdzi notikumiem, iedziļināties dažādās situācijās un notikumos, kas notiek sabiedrībā? Vai patīk tos vērtēt, izteikt viedokli un diskutēt par tiem ar citiem? Vai tev piemīt analītiska domāšana? Vai proti strādāt komandā? Vai esi pašpārliecināts un entuziasma pilns?

Tā kā sabiedrisko attiecību speciālista profesija saistīta ar informācijas sniegšanu dažādiem medijiem (arī preses prelīžu rakstīšanu), ļoti svarīga ir māka skaidri un saprotami izteikties, laba literārās valodas pārvaldīšana. Šīs iemaņas var attīstīt, cenšoties pilnveidot sacerējumu un eseju rakstīšanas prasmi, lasot grāmatas. Prasmi izteikties un prast atbildēt arī uz negaidītiem jautājumiem palīdzēs attīstīt darbošanās debašu klubā un dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, kas saistītas ar komunikāciju ar cilvēkiem. Noderēs arī spēja saskatīt būtisko plašā informācijas klāstā.

Sabiedrisko attiecību speciālistam svarīgi būt radošam, uzņemties iniciatīvu. Tāpat būtiska ir saskarsmes prasme, māka saprasties ar dažādiem cilvēkiem un risināt konfliktsituācijas. Šīs prasmes var attīstīt, organizējot dažādus pasākumus skolā. Tas ļaus arī attīstīt māku sadarboties ar komandas biedriem, sadzirdēt citu viedokļus, vērtēt un saglabāt savu viedokli arī kritiskās situācijās.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda, svešvalodas, psiholoģija, biznesa ekonomiskie pamati, loģika.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana Komunikācija un mediji,


Radniecīgās profesijas:

PRESES SEKRETĀRS

MENEDŽERIS

MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem procesiem rakstu, blogu rakstīšana
ziņas un notikumi valsts un pasaules mērogā praktiskā un patērētāju psiholoģija, pārliecināšanas tehnikas, NLP
sabiedriskās un kultūras dzīves pasākumi, to organizēšana kontaktu veidošana ar cilvēkiem
radošs, organizatorisks darbs uzņēmējdarbība, ekonomika, politika

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība ekstraversija * neatkarība
izlēmība zinātkāre oriģinalitāte
sapratne impulsivitāte intuīcija **
enerģiskums elastīgums apķērība
iniciatīva draudzīgums optimisms
godkāre radošums draudzīgums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties ar cilvēkiem rakstīt rakstus, reklāmas tekstus
pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā organizēt pasākumus
plānot laiku, veikt darbus secīgi un termiņā rast radošus risinājumus dažādās situācijās
strādāt paaugstināta stresa apstākļos strādāt komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv