JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.REKLĀMAS/UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS


Kods: 3429 05


Darba saturs:
Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists nodarbojas ar tirgus izpēti: analizē konkrēta uzņēmuma darbību un nosaka tā produkcijas iespējamos pircējus vai patērētājus. Viņš plāno un vada reklāmas un mārketinga projektus, lai pēc iespējas veiksmīgāk informētu un ieinteresētu pircējus vai patērētājus par šī uzņēmuma preci vai pakalpojumu.

Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists pēta pircējus, kas pērk uzņēmuma preci, vai patērētājus, kas izmanto uzņēmuma sniegtos pakalpojumus. Viņš nosaka, kādus produktus pircēji izvēlas, kādā daudzumā, par kādu cenu, kad visbiežāk pērk un kas pērk. Pēc pircēju izpētes reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists nosaka mērķpircējus, kas būs galvenie attiecīgā produkta patērētāji. Analizējot patērētāju vajadzības, viņš nosaka, kādas konkrētajam uzņēmumam ir iespējas tirgū. Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists analizē arī paša uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī nosaka tā draudus un iespējas. Tāpat viņš pēta, kā uzņēmuma darbību ietekmē valsts ekonomiskā un politiskā situācija, vai to var ietekmēt cilvēku skaita pieaugums vai samazinājums, tehnoloģiju attīstība. Par veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists sagatavo ziņojumu uzņēmuma vadībai.

Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists plāno un vada mārketinga un reklāmas projektus – atbilstoši tam, ko uzņēmums vēlas ar reklāmas palīdzību panākt: iepazīstināt ar jaunu preci/pakalpojumu, uzlabot jau esošā produkta atpazīstamību vai uzlabot paša uzņēmuma tēlu. Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists izvēlas efektīvākos līdzekļus, ar kuru palīdzību šo reklāmu nogādāt pie patērētājiem, – vai tā būs radio, televīzijas, drukātā reklāma. Pēc tam tiek izveidota ziņa, kas tiks pavēstīta reklāmas laikā. Ja reklāma tiks drukāta, tiek izveidots reklāmas makets, kurā izvēlēta labākā izvietojuma vieta reklāmas virsrakstam un pamattekstam, uzņēmuma atpazīstamības simboliem (logo), produkta attēlam. Reklāmai televīzijā vai radio reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists, sadarbojoties ar profesionāliem scenāristiem, veido reklāmas scenāriju, izvēloties vēlamo tekstu, skaņas, mūziku, televīzijā – arī kadru plānu.

Kad reklāma ir gatava, reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists, ņemot vērā uzņēmuma reklāmas budžetu, izstrādāto ziņu un patērētājus, kuriem šī reklāma tiks pārraidīta, izvēlas medijus, kuros šo reklāmu ievietot, un arī laiku, kad šī reklāma tiks drukāta vai pārraidīta.

Lai mārketinga un reklāmas kampaņa noritētu veiksmīgi, reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists seko līdzi šo aktivitāšu īstenošanai un, ja rodas nepieciešamība, veic vajadzīgās izmaiņas. Kad reklāmas kampaņa ir noslēgusies, reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists aprēķina, cik daudz finanšu līdzekļu kampaņai izlietots. Ja reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists strādā reklāmas aģentūrā, kuras klients ir konkrētais uzņēmums, viņš uzņēmumam piestāda rēķinu par aģentūras ieguldīto darbu reklāmas kampaņas īstenošanā.

Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists arī risina sarunas ar sadarbības partneriem, kas piedalās reklāmas aktivitāšu īstenošanā, izstrādā sadarbības līgumus un saskaņo tos.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists darbā lieto dažādu biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, skeneri, speciālas datorprogrammas, kā arī rakstāmpiederumus, tālruni.


Darba apstākļi:
Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālista darbs tiek veikts individuāli vai grupās, viņš arī var vadīt citus darbiniekus. Viņš strādā biroja tipa telpās vai dodas izbraucienos, kontaktējoties ar sadarbības partneriem un klientiem. Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists parasti strādā astoņas darba stundas dienā, bet, ja projekts ir steidzams, var gadīties, ka jāstrādā papildu darba stundas.


Darba iespējas:
Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs, reklāmas aģentūrās.


Nepieciešamā izglītība:
Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālista profesiju var apgūt 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības iestādēs, izvēloties reklāmas zinību specialitāti. Mācību ilgums 2 – 3 gadi. Kā arī profesionālās vidējās izglītības iestādēs, mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 1000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no speciālista profesionalitātes un uzņēmuma lieluma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista darbs ar cilvēkiem, un vai tev ir labas saskarsmes spējas? Vai esi radošs un proti atrast interesantu pieeju dažādām lietām? Vai orientējies ekonomiskajos procesos un spēj saskatīt reālās dzīves norises aiz skaitļu rindām un statistikas datiem?

Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālista darbā būtiska ir māka risināt dažādas problēmsituācijas un atrast kopīgu valodu ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kā arī spēja pārliecināt un sastrādāties ar kolektīvu. Šīs iemaņas vari izkopt, iesaistoties dažādu jauniešu organizāciju aktivitātēs vai projektu īstenošanā. Te vari iemācīties arī māku organizēt, kas noteikti nāks par labu. Noderēs arī pārdošanas prasme, tāpēc vasarās vai brīvajā laikā pamēģini pastrādāt kādā tirdzniecības uzņēmumā. Svarīga ir arī vismaz vienas svešvalodas pārvaldīšana – centies izkopt to! Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālistam būtiski ir sekot līdzi nozares aktualitātēm, orientēties attiecīgajos likumdošanas aktos, tāpēc mēģini jau tagad paplašināt savus priekšstatus par mārketinga sfēru. Ļoti svarīga šajā darbā ir arī ētikas normu ievērošana.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, psiholoģija, informātika, svešvalodas, ētika.


Interešu joma(s): Vadība un administrēšana Komunikācija un mediji,


Radniecīgās profesijas:

REKLĀMAS KONSULTANTS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS

UZŅĒMĒJDARBĪBAS (KOMERCDARBĪBAS) SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

reklāma, norises reklāmas industrijā uzņēmējdarbība, tirdzniecība un pakalpojumi
sabiedriskās un kultūras dzīves pasākumi reklāmas un mārketinga stratēģijas
radošs un organizatorisks darbs klientu lojalitātes programmas
plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem procesiem praktiskā un patērētāju psiholoģija, pārliecināšanas iespējas

Man raksturīgas šādas īpašības:

radošums zinātkāre ekstraversija **
emocionalitāte uzņēmība optimisms
intuīcija * atraktivitāte pašapziņa
bagāta iztēle godkāre praktiskums
impulsivitāte enerģiskums neatlaidība
oriģinalitāte sabiedriskums lietišķums

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

** ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties ar cilvēkiem organizēt dažādus pasākumus, akcijas
loģiski izteikt savas domas vārdos un rakstos pārliecināt, aizraut cilvēkus
strādāt ar projektiem rast radošus risinājumus dažādās situācijās
plānot apjomīga darba izpildi ierobežotā laikā strādāt paaugstināta stresa apstākļos

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv