JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS


Kods: 3213 11


Darba saturs:
Lauku īpašuma apsaimniekotāji vada darbus lauku saimniecībā: organizē augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, tās pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī organizē un piedalās meža kopšanā un izstrādē.

Lauku īpašuma apsaimniekotāji organizē augkopības produkcijas ražošanu: izvēlas attiecīgajai augu kultūrai laukus un nosaka, kādi apstrādes un kopšanas paņēmieni jālieto konkrētajā situācijā. Viņi izvēlas saimniecības apstākļiem un izmantošanas veidam piemērotākos kultūraugus un to šķirnes, kā arī izraugās atbilstošus mēslošanas līdzekļus un aprēķina to devas. Lauku īpašuma apsaimniekotāji aprēķina nepieciešamo sēklas materiāla daudzumu. Viņi izvēlas un nosaka, kādus kopšanas veidus un paņēmienus lietot, apstrādājot konkrētus kultūraugu sējumus un stādījumus, tai skaitā piemērotākos nezāļu apkarošanas pasākumus, augu aizsardzības līdzekļus. Lauku īpašuma apsaimniekotāji organizē arī kultūraugu (kartupeļu, labības, cukurbiešu, augļu) ražas novākšanu, pirmapstrādi, produkcijas uzglabāšanu un realizāciju.

Ražojot lopkopības produkciju, lauku īpašuma apsaimniekotāji ievēro lauksaimniecības dzīvnieku vispārējās labturības (kopšanas un audzēšanas) prasības un atbilstoši tām nosaka lopkopības produkcijas pirmapstrādi, uzskaita šo produkciju un realizē to.

Lauku īpašuma apsaimniekotāji organizē mājlopu slimību profilakses pasākumus un, kad nepieciešams, arī dzīvnieku ārstēšanu. Viņi nosaka lauksaimniecības dzīvnieku meklēšanās pazīmes un vislabāko apsēklošanas laiku, kā arī veic mājlopu ciltsdarba (šķirnes saglabāšanas) uzskaiti un kārto dzīvnieku reģistru.

Lauku īpašuma apsaimniekotāji seko tam, lai lauksaimniecības tehnika un iekārtas būtu tehniski apkoptas, attiecīgi noregulētas un tiktu glabātas kā pienākas. Viņi novērtē lauksaimniecības mašīnu piemērotību izvēlētajai tehnoloģijai.

Lauku īpašuma apsaimniekotāji veic saimniecības ēku un būvju, piemēram, mājlopu kūts, šķūņu, klēts uzturēšanu - novērtē ēku un būvju tehnisko stāvokli un organizē to remontu, kad tāds nepieciešams.

Lauku īpašuma apsaimniekotāji vada gatavās produkcijas sagatavošanu pārdošanai (piemēram, šķirošanu, fasēšanu), reklamē savu produkciju, lieto dažādas pārdošanas metodes (mazumtirdzniecībā, vairumtirdzniecībā). Viņi tiekas ar klientiem – produkcijas pircējiem un saimniecībā izmantojamo ražošanas materiālu piegādātājiem – ,noslēdz pirkšanas-pārdošanas līgumus un noformē preču piegādes dokumentus.

Veicot saimniecības administratīvo darbu, lauku īpašuma apsaimniekotāji uzskaita un novērtē saimniecisko darbību - noformē grāmatvedības dokumentus, veic ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanu, aprēķina saimnieciskās darbības ekonomiskos rezultātus, norēķinās ar produkcijas pircējiem un saimniecībā izmantojamo ražošanas materiālu piegādātājiem, kontrolē produkcijas krājumus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Lauku īpašuma apsaimniekotāji darbā lieto lauku cirkuli, globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) aparātu zemes uzmērīšanai, mitruma mērītāju, graudu un skābbarības zondi, augsnes zondi, dažādus mērinstrumentus (svarus, mērlenti) produkcijas svēršanai vai mērīšanai, auto, dažādu traktortehniku. Veicot saimniecības administratīvo darbu, viņi lieto dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, faksu, kopēšanas iekārtu, printeri.


Darba apstākļi:
Lauku īpašuma apsaimniekotāju darbs bieži vien tiek veikts, atrodoties gan ārā, gan dzīvnieku novietnēs – fermās. Strādājot ar dokumentiem un aprēķiniem, darbs tiek veikts telpās. Lauku īpašuma apsaimniekotāji strādā astoņu stundu darba dienu, bet bieži vien nākas strādāt arī virsstundas, īpaši sezonas aktīvākajā laikā (no aprīļa līdz oktobrim).


Darba iespējas:
Lauku īpašuma apsaimniekotāji var strādāt lauksaimniecības uzņēmumos, zemnieku saimniecībās un kā pašnodarbinātie.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 700 LVL.
Atalgojums atkarīgs no saimniecības ienākumiem un peļņas, kas var būt ļoti minimāla vai arī sasniegt vairākus tūkstošus latu. Strādājot lielās zemnieku saimniecībās (kuru platība pārsniedz 100 hektārus), iespējamais atalgojums būs proporcionāli lielāks, nekā strādājot nelielā saimniecībā (platība mazāka par 50 hektāriem).


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dažādi lauku darbi, piemēram, strādāt tīrumā – stādīt un novākt kartupeļus, savākt sienu? Vai tev patīk dzīvnieki un nodarbošanās ar tiem? Vai tev patīk darboties ar dažādu lauktehniku?

Strādājot par lauku īpašuma apsaimniekotāju, būtiskas tādas rakstura īpašības kā prasme organizēt savu laiku, pašdisciplīna, spēja aizstāvēt savas intereses un viedokli. Šīs īpašības var attīstīt, ar atbildību pieejot dažādiem ikdienas darbiem, piemēram, cenšoties vienmēr paveikt iesākto līdz galam, izpildot solīto, esot precīzam.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības, mājsaimniecība un biznesa ekonomiskie pamati.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

ZEMNIEKS

STĀDAUDZĒŠANAS TEHNIĶIS

DAŽĀDU SUGU DZĪVNIEKU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS

LAUKSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija un dabas zinības darbu organizēšana un vadīšana
praktisks darbs mājsaimniecība un lauksaimniecība
kārtības ieviešana lauku īpašumā biznesa ekonomiskie pamati
plaša spektra darbība laukos atšķirīgās nozarēs un jomās produktu ražošana, apstrāde, uzglabāšana, realizācija

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums uzņēmība taupīgums
materiālisms* racionalitāte** izlēmība
saimnieciskums kārtīgums piesardzība
disciplinētība zinātkāre darbīgums
enerģiskums neatlaidība iniciatīva
patstāvība optimisms kritiskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

aizstāvēt savas intereses un viedokli lietot globālās pozicionēšanas sistēmas ierīces, auto un traktortehniku
veikt ēku un būvju remontu ievērot noslēgtos līgumus
paveikt iesākto līdz galam veidot labas attiecības ar cilvēkiem
ievērot noteiktas prasības, atbilstību standartam veikt ekonomiskos aprēķinus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv