JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MĀKSLAS IZSTĀŽU KURATORS


Kods: 2452 18


Darba saturs:
Izstāžu kurators organizē izstādes, piemēram, mākslas darbu, dzīvnieku, ziedu, mēbeļu, grāmatu un uzrauga to iekārtošanas darbus. Mākslas izstāžu kurators, organizējot mākslas darbu izstādes, dod māksliniekiem iespēju eksponēt savus mākslas darbus, tā veicinot viņu darbu iepazīšanu sabiedrībā. Mākslas izstāžu kurators plāno izstādes kopējo izdevumu budžetu un rūpējas par izstādei paredzēto līdzekļu veiksmīgu un adekvātu izlietojumu. Viņš tiekas ar māksliniekiem, lai vienotos par paredzamās izstādes laiku, ieceri, tēmu vai vizuālo koptēlu. Mākslas izstāžu kurators tiekas arī ar izstāžu telpu īpašniekiem vai pārvaldniekiem un vienojas par telpu īres un tehniskā aprīkojuma (piemēram, podesti, gaismas, aizslietņi) izmantošanas noteikumiem. Tāpat viņš meklē izstādēm sponsorus, tiekas ar mākslas un kultūras atbalstītājiem, lai vienotos par sadarbību uz abpusēji pieņemamiem noteikumiem. Mākslas izstāžu kurators seko norisēm kultūras dzīvē, lai būtu zinošs un īstajā brīdī spētu ieinteresēt izstādes veidošanā gan māksliniekus, gan pārējos izstāžu darbībā iesaistāmos dalībniekus un nodrošinātu izstādes veiksmīgu norisi - eksponātu atlasi atbilstoši izstādes iecerei, mākslinieku atsaucību, veiksmīgu, interesantu izstādes noformējumu un koptēlu. Izstāžu kurators laikus sagatavo un nosūta ielūgumus un preses relīzes (ar preses, televīzijas, radio un ziņu aģentūru starpniecību izplatāmi informatīvi paziņojumi), kā arī informē par izstādi masu medijus, mākslas kritiķus un mākslas ekspertus, organizē izstādes atklāšanas mielastu. Izstāžu kurators seko izstādes eksponātu pārvadāšanai, organizē speciālu transportu vai ar eksponātu autoriem vienojas par citiem izstādīšanas noteikumiem. Izstāžu kurators organizē arī peļņas izstādes, kurās eksponāti – priekšmeti, mākslas darbi, objekti vai dzīvnieki - tiek pārdoti vai izsolīti. Piemēram, rīko mājdzīvnieku izstādes, kurās apskatāmi izcilākie sugu pārstāvji un to priekšnesumi, kā arī iespējams iegādāties dažādu mājdzīvnieku mazuļus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Izstāžu kurators darbā izmanto biroja tehniku, piemēram, datoru ar interneta pieslēgumu, printeri, kopēšanas iekārtu, skeneri, tālruni.


Darba apstākļi:
Izstāžu kurators strādā biroja tipa telpās, kur sakārto nepieciešamos dokumentus un tiekas ar projektos iesaistītajiem cilvēkiem. Bet viņš arī daudz uzturas ārpus biroja, organizējot un uzraugot izstādes iekārtošanu. Darba laiks izstāžu kuratoram ir atkarīgs no katras konkrētās izstādes ieceres un organizatoru grupas. Tās vidēji ir astoņas darba stundas dienā, bet tas var būt gan īsāks, gan daudz garāks, piemēram, pirms izstādes atklāšanas.


Darba iespējas:
Izstāžu kurators var strādāt muzejos, izstāžu zālēs, galerijās, privātuzņēmumos, kā pašnodarbināta persona, valsts iestādēs, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, starptautiskās sabiedrībās, bibliotēkās un ikvienā jomā, kur nepieciešams iekārtot attiecīgas profesijas darba rezultātu vai sasniegumu atspoguļojumu izstādes. Piemēram, izstāžu kurators var būt pieņemts darbā lielas plastmasas izstrādājumu ražotnes reklāmas daļā, lai, organizējot uzņēmumā saražotās produkcijas izstādīšanu vietējās un starptautiskās izstādēs, veicinātu uzņēmuma attīstību ar vizuāli pievilcīgu tēlu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība mākslas zinātnē, komunikācijā, filoloģijā vai kultūras vadībā. Mācību ilgums – 4 gadi. Profesionālās zināšanas sabiedrisko attiecību un/vai vadības jomā iespējams apgūt speciālos kursos.


Iespējamais atalgojums:
120 līdz 1000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no konkrētā darba devēja, projekta apjoma un nozīmīguma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk un izdodas organizēt pasākumus, esot gan idejas autoram, gan realizētājam? Vai tevi interesē reklāma un sabiedriskās attiecības? Vai tev ir kāda tuva joma (piemēram, māksla, grāmatniecība, mājdzīvnieki), kuru tu vēlētos izrādīt un popularizēt ar izstāžu palīdzību? Lai izprastu izstāžu kuratora profesijas darba specifiku, būtiski sekot izstāžu norisei, piemēram, apmeklējot izstādes un cenšoties iepazīt izstāžu eksponātus un to autorus vai izstādītājus, sekojot izstāžu kritikām presē, televīzijā, radio, interneta ziņu portālos, tā mācoties salīdzināt un izvērtēt izstādes veiksmes kritērijus. Izstāžu kuratoram būtiskas ir projektu rakstīšanas prasmes - spēja vispirms rakstiski plānot pasākumu norisi, atbildot uz jautājumiem: kas, kur un kad tiek plānots, kādi rezultāti sasniedzami, kādi ir plānotā pasākuma secīgie mērķi un uzdevumi - kādi uzdevumi veicami, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un rezultātus, kādi finanšu līdzekļi to sasniegšanai nepieciešami. Šīs iemaņas var attīstīt, aktīvi piedaloties, uzņemoties ideju autora un vadītāja lomu skolas projektu nedēļās. Izstāžu kuratoram nepieciešamas labas komunikācijas prasmes. Svarīgi izkopt valodas prasmes un iespējami precīzu izteiksmi, lai prastu izskaidrot un pamatot savas idejas, veicot organizatoriska rakstura darbu. Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un literatūra, kultūras vēsture, biznesa ekonomiskie pamati, svešvalodas un ētika.


Interešu joma(s): Māksla un kultūra Komunikācija un mediji,


Radniecīgās profesijas:

FILOLOGS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

MĀKSLINIEKI-VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

mākslas un kultūras vēsture iecienītāko mākslinieku daiļrade
radošas izpausmes gleznojot, veidojot vai muzicējot mākslas priekšmetu kolekcijas veidošana
vietējās un pasaules kultūras dzīves norises pasākumu organizācija
izstādes, koncerti, muzeji, teātra izrādes mākslas darbu izsoles klātienē vai internetā

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība valdonība praktiskums
izlēmība ekstraversija * neatlaidība
spēja koordinēt disciplinētība neatkarība
enerģiskums atbildīgums bagāta iztēle
iniciatīva optimisms apzinīgums
sabiedriskums intelektualitāte** mērķtiecība

*intelektualitāte –- spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem pārliecinoši uzstāties publikas priekšā
konstruktīvi risināt konfliktus ievērot lietišķo etiķeti
atlasīt un novērtēt mākslas darbus piesaistīt masu mediju, sabiedrības uzmanību paša organizētiem pasākumiem
rakstīt un vadīt mākslas projektus piesaistīt sponsorus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv