JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.REDAKTORS


Kods: 2451 13


Darba saturs:
Redaktors organizē un pārrauga darbu plašsaziņas līdzekļos (presē, radio, televīzijā, elektroniskajos medijos), īsteno izdevuma koncepciju (ieceri, pamatideju) un vada žurnālistu darbu.

Redaktors, ievērojot izdevuma specifiku, iesaka tēmas, par kurām varētu rakstīt, vai uzdod žurnālistiem sagatavot noteiktu materiālu, piemēram, intervēt kādu konkrētu cilvēku, sagatavot rakstu par sabiedrībā aktuālu problēmu. Idejas tēmām redaktors smeļas ziņu aģentūrās un tad izvērtē, vai tās varētu būt aktuālas, taču ļoti bieži redaktori saņem ielūgumus vai paziņojumus par kādu pasākumu, kā arī žurnālisti paši vai jebkurš cits cilvēks, kam tas liekas svarīgi, iesaka tēmu. Redaktors var pats doties sagatavot materiālu, bet visbiežāk to dara žurnālisti. Pēc tam kad žurnālists ir sagatavojis materiālu (piemēram, interviju, problēmrakstu), redaktors to pārlasa un, ja nepieciešams, īsina rakstu vai liek to papildināt, izdomā virsrakstu vai maina esošo, labo faktu kļūdas. Ja materiāls paredzēts drukātajiem medijiem, tas tiek nodots korektūrai un maketēšanai, ja radio vai televīzijai – redaktora asistenti sagatavo tekstu tā, lai tas būtu viegli uztverams klausītājiem, un nodod diktoriem.

Redakcijās katru nedēļu notiek sapulces, kurās redaktors izsaka savas domas par padarīto, informē par jaunumiem, pārmaiņām, uzklausa darbinieku ieteikumus.

Redaktori pilnībā atbild par izdevuma vai raidījuma saturu, par materiālu atbilsmi izdevuma vai raidījuma specifikai.

Mazās organizācijās par publicēšanas darbiem ir atbildīgs viens redaktors, savukārt lielās organizācijās atbildīgajam redaktoram ir redaktora palīgi un vietnieki, kas atbild par noteiktu darba daļu, piemēram, izklaides pasākumu apskatu, ārzemju ziņām, sporta jaunumiem.

Redaktoru pienākumos ietilpst arī darbinieku meklēšana un pieņemšana darbā, budžeta plānošana, līgumu slēgšana.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Redaktori darbā lieto datoru un dažāda veida biroja tehniku (piemēram, printeri, faksu), rakstāmpiederumus, papīru piezīmēm, izmanto interneta resursus.


Darba apstākļi:
Darbs parasti tiek veikts biroja tipa apstākļos. Tā kā darba vide ir redakcijas telpas, ļoti bieži paralēli materiālu sagatavošanai jāatbild uz tālruņu zvaniem, jāspēj koncentrēties, kad citi trokšņo. Bieži vien redaktors savu darbu var veikt mājās, vai arī viņam ir jādodas komandējumos, jāvāc materiāli arhīvos, bibliotēkās, jāpiedalās dažādos pasākumos, lai sagatavotu materiālu. Redaktora darba laiks nav stingri normēts – atkarībā no plašsaziņas līdzekļa specifikas var būt jāstrādā jebkurā nedēļas dienā gan vēlu vakaros, gan agri no rīta. Darbs visbiežāk tiek veikts pēc grafika. Tā kā sabiedrībā redaktori ir samērā zināmas personas, viņiem jāpārstāv sava darbavieta, jābūt gataviem atbildēt uz jautājumiem, sniegt intervijas. Tāpat jābūt lojāliem (uzticamam) pret savu darbavietai.


Darba iespējas:
Redaktori var strādāt laikrakstu un žurnālu redakcijās, televīzijā, radio, elektroniskajos medijos, reklāmas aģentūrās.


Nepieciešamā izglītība:
Redaktoram nepieciešama augstākā izglītība komunikācijas zinātnēs vai žurnālistikā. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi. Vēlamas svešvalodu zināšanas. Atsevišķos gadījumos redaktoram var būt un ir pat vēlama cita augstākā izglītība, piemēram, dabaszinātnēs, ja viņš ir redaktors kādam tehniskam izdevumam / raidījumam, kurā nepieciešamas specifiskas zināšanas.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 600 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma un redaktora profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē sabiedrībā notiekošie procesi? Vai uzskati, ka cilvēkam ir tiesības uzzināt visu, ko tas vēlas? Vai tu labprāt paud savu viedokli? Vai tev ir nopietna attieksme pret jebkuru veicamo darbu?

Redaktoram būtiski ir aktīvi interesēties par sabiedriskajiem, politiskajiem, ekonomiskajiem procesiem, tāpēc jau tagad uzkrāj pieredzi, skatoties televīziju, lasot avīzes un vienlaikus mācoties svarīgo informāciju atsijāt no nesvarīgās. Ļoti būtiski, lai redaktoram būtu pašam savs viedoklis, stingra nostāja kādā jautājumā. Mācies formulēt savu viedokli, izteikties skaidri – to veicināsi, iesaistoties debatēs, kā arī rakstot savas skolas vai sava rajona avīzei.

Redaktoram nepieciešamas arī labas komunikācijas prasmes, spēja vadīt un organizēt darbu, plānot savu laiku. Tāpat vēlama radoša domāšana, iniciatīva, vēlme izzināt un noskaidrot, godprātīga attieksme pret veicamo darbu, jo plašsaziņas līdzekļi veido uzskatus sabiedrībā.

Ja vēlies būt redaktors, nozīmīgi mācību priekšmeti ir latviešu valoda un literatūra, svešvalodas, informātika, ētika, politika un tiesības.


Interešu joma(s): Komunikācija un mediji


Radniecīgās profesijas:

ŽURNĀLISTS

KORESPONDENTS

REPORTIERIS

SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

GALVENAIS REDAKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ziņas un notikumi valsts un pasaules mērogā erudīciju attīstošas prāta spēles
rakstu, blogu rakstīšana dažādu plašsaziņas līdzekļu veidi (prese, TV, radio, internets u.tml.)
radošs, analītisks darbs sabiedriskās un kultūras dzīves pasākumi
plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem procesiem sociālo kontaktu veidošana ar daudziem un dažādiem cilvēkiem

Man raksturīgas šādas īpašības:

intelektualitāte * apdomīgums godkāre
emocionalitāte prasmīgums enerģiskums
radošums disciplinētība sabiedriskums
draudzīgums uzņēmība ekstraversija ***
intuīcija ** ambiciozitāte neatlaidība
bagāta iztēle dominēšana vērīgums

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

***ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot jaunus kontaktus

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem orientēties lielā informācijas daudzumā, atrodot tajā vajadzīgo
pamatot savu viedokli saistošā un literāri pareizā valodā vārdos un rakstos plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā
rast radošus risinājumus dažādās situācijās vadīt un pārliecināt cilvēkus
strādāt paaugstināta stresa apstākļos pamanīt un labot valodas kļūdas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv