JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ZEMNIEKS


Kods: 6130 03


Darba saturs:
Zemnieks ir zemes īpašnieks vai persona, kas nomā un kopj zemi, plāno un īsteno tās apstrādes darbus, kā arī realizē (pārdod vai pārstrādā) saimniecībā saražoto produkciju. Zemnieks savā saimniecībā audzē labību (kviešus, auzas, miežus, rudzus, rapsi), nodarbojas ar augļkopību (audzē, piemēram, ābeles, plūmes, bumbieres, ķiršus, aronijas), dārzeņkopību (audzē, piemēram, tomātus, gurķus, kartupeļus, kāpostus, burkānus), lopkopību (piemēram, audzē un kopj liellopus, cūkas, aitas, kazas, mājputnus), piensaimniecību, parasti kādu no iepriekšminētajiem darbības virzieniem izvēloties kā galveno.

Zemnieks plāno, kā zeme tiks izmantota un apstrādāta. Viņš izvēlas, kādus kultūraugus (piemēram, labību, dārzeņus, augļu kokus) un to šķirnes ražos, kur tos stādīs un cik daudz. Viņš sagatavo zemi, sēj vai stāda izvēlētos kultūraugus un rūpējas par to augšanu – laista, ravē, miglo (ar speciāliem ķīmiskiem līdzekļiem iznīcina kaitēkļus) un atbilstoši mēslo. Kad raža ienākusies, viņš, izmantojot atbilstošu tehniku (piemēram, traktorus, kombainus) vai roku darbu, to novāc. Pēc ražas novākšanas zemnieks rūpējas, lai izaudzētā lauksaimniecības kultūra tiktu pareizi uzglabāta, iesaiņota un veiksmīgi pārdota. Zemnieks novērtē un analizē, vai audzēšanai izvēlētie kultūraugi ir devuši plānoto ražu, un secina, kas būtu jādara, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus.

Audzējot mājlopus vai mājputnus, zemnieks tos kopj un baro. Viņš sagatavo izēdināšanai lopbarību – novērtē tās kvalitāti un papildina to ar lopbarības piedevām, vitamīniem, minerālvielām. Viņš sakārto mājlopu un mājputnu novietnes, izvāc kūtsmēslus, uztur tīrību un kārtību tajās un to apkārtnē. Ik pēc noteikta laika, lai nepieļautu baktēriju un infekciju izplatību, zemnieks mājlopu un mājputnu novietnes dezinficē. Atkarībā no tā, kādam mērķim mājlopi vai mājputni tiek audzēti (piemēram, gaļas, piena, olu ieguvei), zemnieks tos mēra un sver un nodod lopkopības produkciju realizācijai. Nodarbojoties ar piensaimniecību, viņš ar speciāliem aparātiem slauc govis vai kazas, dzesē pienu, pārbauda piena kvalitāti un nodod to piensaimniecības uzņēmumiem. Zemnieks arī regulāri novērtē dzīvnieku veselības stāvokli, sniedz pirmo veterinārmedicīnisko palīdzību vai, ja nepieciešams, nodrošina lopiem veterinārārsta palīdzību.

Zemnieks vada dažādu veidu lauksaimniecības tehniku (piemēram, traktorus, kombainus), kā arī rūpējas par tās tehnisko apkopi. Viņš uztur kārtībā lopu un putnu novietnes, produkcijas glabātavas, klētis, angārus, nojumes, lopu ganīšanas nožogojumus.

Zemnieks plāno veicamo darbu secību un finanšu sadali, iegādājas nepieciešamās izejvielas (piemēram, sēklas, stādus, lopus, mājputnus), instrumentus, nepieciešamo aprīkojumu un tehniku. Viņš arī apkopo un seko līdzi informācijai par vietējo un ārzemju saimniecību ražotajiem produktiem, kas konkurē ar viņa produkciju. Ja apstrādājamās zemes, lopu vai putnu ir daudz, zemnieks piesaista papildu strādniekus lauksaimniecības darbu veikšanai un izmaksā viņiem algu. Viņš noformē dažādus ar saimniekošanu saistītus dokumentus, kā arī rūpīgi saskaņo savu darbu ar tirdzniecības vietām, kurās plāno pārdot izaudzēto produkciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Zemnieks darbā lieto dažādu veidu traktortehniku, fermu mehanizācijas iekārtas (piemēram, barības sagatavošanas iekārtas, ūdensapgādes sistēmas, kūtsmēslu izvākšanas iekārtas, slaukšanas iekārtas, piena dzesēšanas iekārtas), miglošanas tehniku, dažādus lauksaimniecības darbarīkus – piemēram, dakšas, lāpstas, ķerru. Viņš izmanto arī biroja tehniku, piemēram, datoru, kopēšanas aparātu, printeri.


Darba apstākļi:
Zemnieks lielākoties strādā ārā vai mājlopu un mājputnu novietnēs neatkarīgi no laika apstākļiem. Veicot darbu plānošanu un aprēķinus, viņš strādā telpās. Apkopjot mājlopus un mājputnus, zemnieka darba diena sākas agri no rīta. Viņa darbalaiks nav stingri normēts un ir atkarīgs no dienā veicamo darbu daudzuma. Jāstrādā arī brīvdienās un svētku dienās, jo mājlopi un mājputni jākopj un jābaro katru dienu. Ja zemnieks algo strādniekus, tad viņa darbalaiks atkarīgs no tā, kā viņš pats saplāno veicamos pienākumus. Savukārt zemes apstrādes darbiem ir sezonāls raksturs – zemes aparšanas, kultūraugu sēšanas, stādīšanas, pļaušanas un ražas novākšanas laikā, izmantojot labus laika apstākļus, zemnieks var strādāt garas darba stundas ne tikai darba dienās, bet arī brīvdienās. Savukārt sliktos laika apstākļos un ziemā darba ir mazāk. Vadot lauksaimniecības mašīnas, zemnieka darbs saistīts ar troksni un vibrāciju. Bieža ir arī saskare ar ķīmiskām vielām – minerālmēsliem un augu aizsardzības līdzekļiem.


Darba iespējas:
Zemnieks strādā kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Zemnieka profesija apgūstama augstākā izglītības iestādēs 4 gadu laikā, vai arodizglītības iestādē, izvēloties lauksaimniecības specialitāti. Mācību ilgums 2 – 3 gadi. Nepieciešamās zināšanas iespējams iegūt arī speciālos kursos.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 5000 LVL.
Atalgojums atkarīgs no tā, cik veiksmīgi zemnieka saimniecība darbojas, no tās darbības virziena un apstrādājamo zemju vai kopjamo lopu daudzuma. Lielu daļu peļņas zemnieks iegulda savas saimniecības attīstībā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk dažādi lauku darbi, piemēram, strādāt tīrumā – stādīt un rakt kartupeļus, vākt sienu? Vai tev patīk rūpēties par dzīvniekiem un mājlopiem? Vai tevi saista darbs ar dažādu veidu lauktehniku? Vai tev padodas veicamo darbu plānošana? Vai tu spēj strādāt patstāvīgi?

Lai kļūtu par zemnieku, nozīmīga ir mīlestība uz lauku darbiem, prasme organizēt savu laiku, spēja domāt divus soļus uz priekšu, kā arī pašdisciplīna un mērķtiecīgums. Šīs prasmes un iemaņas pamēģini trenēt, piemēram, palīdzot kādam radiniekam, paziņam vai kaimiņam dažādu darbu lauku organizēšanā un veikšanā. Tā varētu būt laba iespēja izprast šo darbu specifiku un gūt praktiskas iemaņas lauksaimniecībā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, dabaszinības, mājsaimniecība un biznesa ekonomiskie pamati.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

LAUKU ĪPAŠUMA APSAIMNIEKOTĀJS

DAŽĀDU SUGU DZĪVNIEKU AUDZĒŠANAS LAUKSAIMNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

lauku darbi, efektīva saimniekošana lauku attīstības jautājumi
dabas procesi, to norise un likumsakarības biznesa ekonomiskie pamati
bioloģija, dabas zinības laukkopība, lopkopība, augļkopība, dārzeņkopība, piensaimniecība
radošs un atbildīgs darbs fizisks darbs, kas prasa veiklību

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums enerģiskums taupīgums
materiālisms* uzņēmība neatlaidība
izlēmība racionalitāte** izturība
saimnieciskums atbildīgums nosvērtība
centība optimisms lietišķums
patstāvība rūpīgums piesardzība

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

veikt āra darbus arī nelabvēlīgos laika apstākļos organizēt savu laiku atkarībā no dienā veicamo darbu daudzuma
organizēt un īstenot ieplānoto izmantot lauksaimniecības tehniku
veiksmīgi pārdot izaudzēto produkciju art, mēslot, stādīt, miglot, pļaut, vākt ražu
rūpēties par lopiem strādāt patstāvīgi

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv