JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.LITERĀRAIS REDAKTORS


Kods: 2451 19


Darba saturs:
Literārais redaktors nodarbojas ar tekstu literāru rediģēšanu (precizēšanu, labošanu), tekstu sakārtošanu un gatavo manuskriptu iesniegšanu izdevniecībai.

Literārais redaktors rediģē tekstus, ievērojot literārās valodas normas, kā arī noformē un sakārto tos atkarībā no tā, vai tiek gatavots, piemēram, daiļliteratūras darbs, lietvedības teksti, enciklopēdija. Saņemot tekstu, literārais redaktors to novērtē – skatās, vai teksta izklāsts ir loģisks, vai viena informācija neatkārtojas vairākas reizes, vai materiāls atbilst mērķauditorijai. Literārais redaktors, izmantojot enciklopēdijas, interneta resursus un citus palīgmateriālus, salīdzina un, ja nepieciešams, labo tekstā minētos gadskaitļus, faktus, ģeogrāfiskos nosaukumus, personvārdus. Ja tiek gatavots literārs darbs, neskaidrības tiek risinātas, sadarbojoties ar autoru vai darba tulkotāju, bet, izstrādājot mācību līdzekļus vai enciklopēdijas, literārais redaktors sadarbojas ar nozaru speciālistiem.

Literārais redaktors labo arī stila, ortogrāfijas (burtu), gramatikas, interpunkcijas (pieturzīmju) kļūdas, aktīvi interesējas par jaunumiem valodas kultūrā, dažādām pārmaiņām pareizrakstībā. Ja iestādē, kurā strādā literārais redaktors, strādā arī korektori (tekstu labotāji), viņš vada korektoru darbu, izsniedz un saņem atpakaļ labojamos darbus, nosaka veicamā darba apjomu. Šādos gadījumos literārais redaktors pārsvarā nodarbojas tikai ar organizatoriskiem darbiem, tekstu sakārtošanu, faktu pārbaudi, bet valodas kļūdas labo korektori.

Lai paaugstinātu profesionālo meistarību, literārais redaktors piedalās semināros, kursos, kā arī interesējas par jaunumiem grāmatniecības tirgū.

Darba ētika prasa, lai literārais redaktors ievērotu autortiesības, neizpaustu informāciju trešajām personām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Literārais redaktors darbā lieto datoru un biroja tehniku (piemēram, printeri, skeneri, faksu, kopēšanas iekārtas), tālruni, rakstāmpiederumus, dažādas vārdnīcas, rokasgrāmatas, enciklopēdijas, interneta resursus.


Darba apstākļi:
Literārā redaktora darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās. Literārais redaktors strādā astoņu stundu darba dienu, taču nereti ir iespējams strādāt mājās – tādā gadījumā darbalaiks nav stingri normēts. Tāpat var būt jāstrādā vairāk, ja tuvojas darba nodošanas termiņš.


Darba iespējas:
Literārais redaktors var strādāt iestādēs, kurās notiek dažādu tekstu rediģēšana, sagatavošana un iespiešana vai gatavošana elektroniskai versijai, piemēram, grāmatu apgādos, plašsaziņas līdzekļos (preses izdevniecībās, televīzijā, radio, interneta portālos), dažādās valsts pārvaldes institūcijās, lietvedības un pašvaldību iestādēs, kā arī profesionālās nevalstiskās organizācijās.


Nepieciešamā izglītība:
Literārajam redaktoram nepieciešama augstākā izglītība literārā redaktora specialitātē (mācību ilgums ir 4 gadi). Atsevišķos gadījumos par literāro redaktoru var strādāt, ja nav vajadzīgās specializācijas, bet tad nepieciešama augstākā izglītība filoloģijā (vēlams maģistra grāds). Literārajam redaktoram nepieciešams prast svešvalodas.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 450 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma un no literārā redaktora darba pieredzes, profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē literatūra? Vai tev patīk organizēt pasākumus, plānot savu laiku? Vai tu esi vērīgs, un vai tev patīk meklēt informāciju, izzināt?

Literārā redaktora profesijā svarīga ir spēja vākt un apstrādāt informāciju, spēja kritiski paraudzīties uz iegūto informāciju, izšķirt, kas ir būtiskākais un kas ne, tāpēc jau tagad, rakstot kādu darbu, pārbaudi faktus enciklopēdijās, trenējies pasniegt informāciju loģiski un skaidri.

Literārajam redaktoram ļoti būtiska ir laba valodas izjūta – to vari veicināt, rakstot domrakstus, lasot daiļliteratūru.

Tā kā literārā redaktora profesijā bieži vien jāsadarbojas ar citiem cilvēkiem, nepieciešams attīstīt arī labas saskarsmes spējas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā latviešu valoda un literatūra, svešvalodas, informātika, biznesa ekonomiskie pamati.


Interešu joma(s): Māksla un kultūra Humanitārās zinātnes, Komunikācija un mediji,


Radniecīgās profesijas:

FILOLOGS

TULKOTĀJS

REDAKTORS

KOREKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ziņu un notikumu atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos informācijas meklēšana vārdnīcās, dažādos resursos
sabiedriskās un kultūras dzīves pasākumi dienasgrāmatu, blogu, eseju rakstīšana
radošs, rūpīgs darbs grāmatu lasīšana
dažāda veida un žanru teksti dzimtā valoda un svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

intelektualitāte * apdomīgums neatkarība
emocionalitāte prasīgums sistemātiskums ***
radošums disciplinētība akurātība
izpratne kārtīgums lietišķums
intuīcija ** neatlaidība oriģinalitāte
bagāta iztēle vērīgums kritiskums

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

***sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

loģiski paust domas vārdos un rakstos pārvaldīt dzimto valodu visaugstākā līmenī
strādāt ar mūsdienu informācijas līdzekļiem un resursiem plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktā termiņā
izteikt kritiku, to pamatot strādāt ar vārdnīcām
sadarboties ar cilvēkiem pamanīt un labot valodas kļūdas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv