JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.AINAVU TEHNIĶIS


Kods: 3212 14


Darba saturs:
Ainavu tehniķis veido ainavas, kā arī veido un kopj parkus un dārzus. Viņš patstāvīgi plāno, organizē un vada veicamos darbus, izvēlas un izmanto ainavas elementu izbūvei nepieciešamās tehnoloģijas, darba paņēmienus un agrotehniskos (ar kultūraugu audzēšanu saistītos) pasākumus. Ainavu tehniķis pazīst augus, to prasības pēc saules gaismas un siltuma, ka arī kopšanas īpatnības, orientējas dārza tehniskajā aprīkojumā. Viņš kontaktējas ar pasūtītāju, konsultē, piedāvā risinājumus, izstrādā skices un projektus, gatavo tāmes (finansiālos aprēķinus), kā arī pēc ainavas izstrādes pabeigšanas nodod objektu pasūtītājam un atbild par veikto darbu atbilstību projektam, būvniecības normām un standartiem.

Sākot darbu, ainavu tehniķis iepazīstas ar konkrēto projektu. Atbilstoši tam viņš plāno tehnoloģiskos (kā tīri tehniski iespējams realizēt iecerēto) un agrotehniskos risinājumus (vai, piemēram, regulē augsnes skābumu, mitrumu, sastāvu), nosaka veicamo darbu apjomu, sastāda darbu veikšanas grafiku, arī nosaka uzdevumus projekta īstenošanā nodarbinātajiem strādniekiem. Ainavu tehniķis sastāda tāmes un arī kārto darbu izpildes atļaujas atbildīgajās institūcijās.

Lai realizētu projektu, ainavu tehniķis sagādā vajadzīgos materiālus – iepērk puķu, koku, krūmu stādus un izmantojamos darbarīkus. Viņš gan nodrošina objektu ar transportu un nepieciešamajiem mehānismiem, gan kontrolē to lietošanu un rūpējas par resursu taupīgu izmantošanu. Objektā ainavu tehniķis novērtē stādāmo augu un citu izejmateriālu kvalitāti. Viņš vada darba procesu: sadala darba uzdevumus abilstoši strādājošo kvalifikācijai, nosaka darba režīmu, rūpējas par strādājošo darba apstākļiem un seko līdzi, lai tiktu ievēroti darba aizsardzības noteikumi. Viņš plāno nepieciešamos maksājumus, sastāda uzskaites, atskaišu un norēķinu dokumentāciju.

Ainavu tehniķis sadarbojas ar projekta pasūtītāju: konsultē, piedāvā visizdevīgākos risinājumus, arī nodod viņam izpildītos darbus.

Bieži vien ainavu tehniķis tiek iesaistīts projekta izstrādē. Viņš vāc izejas datus – novērtē konkrētās vietas reljefu, klimatiskos apstākļus, augsnes sastāvu. Lai pārdomātu apstādījumu un labiekārtošanas iespējas, ainavu tehniķis novēro saules gaismas krišanas virzienu dažādos dienas laikos. Viņš arī palīdz izgatavot maketu, ja tāds paredzēts projektā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Ainavu tehniķis darbā lieto skiču bloku, rakstāmpiederumus, krāsas, dažādus materiālus maketu izgatavošanai. Projekta izstrādei, darbu plānošanai un atskaišu dokumentācijas noformēšanai viņš izmanto dažādu veidu biroja tehniku, piemēram, datoru, lietvedības un projektēšanas datorprogrammas, printeri, kopēšanas aparātu. Ainavu tehniķis darbā izmanto arī rokas dārzkopības instrumentus, piemēram, lāpstu, grābekli, kapli, nazi, dārza šķēres, arī dažādus mehānismus, piemēram, zāles pļāvējus, trimmerus, dārza frēzes, kultivatorus.


Darba apstākļi:
Ainavu tehniķis strādā gan projekta īstenošanas vietā, iepazīstoties ar konkrētās vietas īpatnībām, sadarbojas ar citiem objektā nodarbinātajiem speciālistiem, vadot darbus, gan biroja tipa telpās, plānojot darbus, noformējot dokumentāciju, konsultējot klientus, kā arī sadarbojoties ar arhitektiem un inženieriem. Ainavu tehniķis strādā astoņu stundu darba dienu, tomēr vasaras sezonā, kad darba apjoms ir lielāks, iespējams, nākas strādāt virsstundas. Ainavu tehniķa darbs norit jebkuros laika apstākļos un ir saistīts ar ziedputekšņu, augu sulas un smaržu iedarbību, kas var radīt alerģisku kairinājumu.


Darba iespējas:
Ainavu tehniķis var strādāt būvuzņēmumos, dārzu ierīkošanas uzņēmumos vai arhitektu birojos. Parasti tie ir privāti uzņēmumi. Ainavu tehniķis var strādāt arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība ainavu arhitektūrā un plānošanā (mācību ilgums 5 gadi) vai profesionālā vidējā izglītība parka dārznieka vai dārznieka specialitātē (mācību ilgums 4 gadi). Par ainavu tehniķi (piemēram, kā māceklis pie sertificēta ainavu arhitekta) nereti sāk strādāt tikko augstāko izglītības iestādi beidzis ainavu arhitekts vai ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas students. Ainavu tehniķim vēlams pastāvīgi celt kvalifikāciju profesionālās izglītības kursos, studēt speciālo literatūru un iepazīties ar jaunumiem dārzu ierīkošanas un kopšanas mākslā.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 500 LVL.
Ainavu tehniķa atalgojums ir atkarīgs no sezonas – vasarā, kad notiek dārzu un parku ierīkošana, peļņa ir lielāka.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk darboties dārzā – ierīkot stādījumus, izvērtēt, kā dažādi augi sadzīvo blakus? Vai, redzot dārzu ziemā, tu spēj iztēloties, kāds tas izskatīsies pavasarī?

Ainavu tehniķa darbā nepieciešama radošā, telpiskā domāšana, mākslinieciskās spējas, arī precizitāte un rūpīgums. Svarīgas ir zināšanas par dažādiem augiem, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, kā arī prasme kontaktēties ar cilvēkiem un strādāt komandā. Papildus ieteicams apgūt zīmēšanu, gleznošanu un kompozīciju – šīs iemaņas noderēs iestājeksāmenos augstskolā vai profesionālajā vidusskolā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, vizuālā māksla, tehniskā grafika, matemātika, fizika, ķīmija un informātika.


Interešu joma(s): Lauksaimniecība, zivsaimniecība


Radniecīgās profesijas:

DĀRZNIEKS

AINAVU ARHITEKTS

DAIĻDĀRZNIEKS

ARHITEKTŪRAS TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, ķīmija, informātika augsnes tipi, īpašības, apstrādes īpatnības
zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, tehniskā grafika augsnes un augu mēslojums
augu stādīšana, kompozīcijas veidošana ceļu un laukumu segumu ierīkošanas paņēmieni
apstādīšanas procesa agrotehniskie un tehnoloģiskie aspekti un risinājumi apstādījumos pielietojamo augu, koku un krūmu sortiments, augšanas prasības

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība sabiedriskums zinātkāre
godkāre lietišķums apzinīgums
enerģiskums racionalitāte** kārtīgums
saimnieciskums ekstraversija*** praktiskums
materiālisms* valdonība neatlaidība
optimisms pastāvība savaldība

* materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izstrādāt projekta skici, darba zīmējumus orientēties dārza tehniskajā aprīkojumā un tehnikā, instrumentos un mehānismos
sastādīt darbu veikšanas grafiku un izmaksu tāmi izvēlēties ekoloģiski, ekonomiski un estētiski piemērotus augus
plānot, noteikt prioritātes, organizēt, vadīt darba procesu izvēlēties piemērotākās tehnoloģijas apstādījumu kopšanai
kritiski un daudzpusīgi vērtēt situāciju izmantot dažādus augu mēslošanas līdzekļus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv