JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.POLITOLOGS


Kods: 2443 08


Darba saturs:
Politologi pēta politisko institūciju un politisko kustību teoriju, izcelsmi, attīstību un darbību, analizē indivīdu un grupu politisko uzvedību, kā arī to saistību ar sabiedrību un ekonomiku. Politologi raksta ziņojumus par savu pētījumu rezultātiem, sagatavo rakstus plašsaziņas līdzekļiem, analizē ministriju un valdības departamentu politiskos lēmumus vai plānus, plāno un veic sabiedriskās domas (dažādu cilvēku domu) aptaujas, kā arī, balstoties uz savām zināšanām un viedokli, izskaidro, interpretē to rezultātus.

Politologi reizumis darbojas kā politiskie konsultanti un sniedz padomus dažādām sabiedrības grupām, valdībai, politiskām organizācijām, nevalstiskām organizācijām, finanšu tirgiem un medijiem dažādos politiska satura jautājumos. Politologi sadarbojas ar starptautiskiem valdības departamentiem, piemēram, vēstniecībām vai augstajām komisijām. Politologi uzstājas kā eksperti tiesu prāvās, analizē un komentē mediju izteikumus un paziņojumus. Viņi arī prezentē politisku informāciju radio un televīzijā, kā arī iesniedz rakstus žurnāliem un avīzēm, informējot sabiedrību par politiskajiem notikumiem.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Politologi darbā izmanto grāmatas un pētījumu materiālus, diktofonu, mediju arhīvus un dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, printeri, faksa aparātu, kopēšanas iekārtas, skeneri.


Darba apstākļi:
Politologi parasti strādā neatkarīgi, lai gan darba gaitā nonāk saskarē ar citiem politologiem, žurnālistiem, politiķiem un studentiem. Viņi strādā ar rakstiem, aptaujām un pētījumiem un bieži uzturas iekštelpās biroja atmosfērā, bet politologiem var nākties bieži ceļot, apmeklēt politiskus pasākumus (gan liela, gan maza mēroga). Darba stundas ir atšķirīgas – valsts iestādēs darbalaiks ir normēts, bet pašnodarbinātajiem un privātfirmās strādājošiem politologiem darbs var būt nenormēts vai nepilnu slodzi.


Darba iespējas:
Politologs var strādāt dažādās valsts iestādēs un ministrijās (piemēram, Ārlietu, Labklājības, Aizsardzības ministrijā), izglītības iestādēs, pašvaldību departamentos, pētnieciskos institūtos, ziņu aģentūrās, preses izdevumu redakcijās, publisko attiecību uzņēmumos, Saeimā, darboties politiskās partijās vai arī strādāt kā neatkarīgais konsultants. Politologs var strādāt arī kā pašnodarbinātais un sniegt politiskas konsultācijas.


Nepieciešamā izglītība:
Politologiem nepieciešama augstākā izglītība politikas zinātnē. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 1000 LVL.
Darba atalgojums atkarīgs no uzņēmuma, iestādes veida, profesionalitātes un darba pieredzes. Labas peļņas iespējas ir politikas analītiķiem ar pieredzi rīcībpolitikas laukā un konkrētu specializāciju.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē politiskā situācija Latvijā un ārvalstīs? Vai tu interesējies par politiskajiem procesiem un esi mēģinājis tos skaidrot, analizēt?

Politologam būtiskas ir labas spriestspējas, kā arī izpratne par sabiedrisko situāciju un prasme izteikt savu viedokli loģiski un argumentēti. Šīs spējas labi vari veicināt, rakstot rakstus, piemēram, skolas avīzei vai kādam citam periodiskajam izdevumam, piedaloties debatēs. Savas argumentēšanas un komunikāciju spējas izcili trenēsi, mācību nodarbībās droši iesaistoties diskusijās, uzdodot jautājumus un secīgi un argumentēti izklāstot savu viedokli citiem!

Ja vēlies kļūt politologs, īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā politika un tiesības, latviešu valoda un svešvalodas, vēsture, ģeogrāfija, biznesa ekonomiskie pamati, loģika un matemātika.


Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

SOCIOLOGS

ŽURNĀLISTS

PRESES SEKRETĀRS

EKONOMISTS

POLITISKAIS ANALĪTIĶIS

TIRGUS PĒTNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ziņas un notikumi valsts un pasaules mērogā plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem un politiskiem procesiem
esejas, preses publikācijas, blogi nevalstisko organizāciju darbs
sabiedriskie pasākumi, projektu veidi vēsturiski nozīmīgu personu dzīvesstāsti
grāmatas par politiķiem, vēsturi, filozofiju politiskie procesi un notikumi, to analīze

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums enerģiskums intelektualitāte **
iniciatīva izlēmība analītiskums
optimisms uzņēmība zinātkāre
sabiedriskums intuīcija * godkāre
laipnība neatkarība komplicētība***
pārliecinātība pašapzinīgums tālredzība

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties un diskutēt ar cilvēkiem analizēt politiskos lēmumus un procesus
meklēt informāciju dažādos avotos, analizēt lielu informācijas daudzumu plānot un veikt aptaujas, analizēt to rezultātus
pārliecinoši un brīvi uzstāties auditorijas priekšā brīvi runāt vismaz divās svešvalodās
rakstīt esejas un zinātniskos rakstus veikt pētniecisko darbu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv