JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SOCIOLOGS


Kods: 2442 11


Darba saturs:
Sociologs izpēta, apkopo un analizē sabiedrības uzvedības tendences, problēmas, intereses un viedokļus. Sociologi pēta visdažādākos ar sabiedrību saistītos jautājumus, piemēram, dažādu sociālo grupu iespējas iekārtoties darbā, sabiedrības integrācijas problēmas, subkultūras. Viņi arī pēc dažādu organizāciju pasūtījuma veic lietišķos pētījumus, noskaidrojot klientu apmierinātību ar konkrēto organizāciju.

Sociologs vispirms definē pētījuma problēmu jeb mērķi un noskaidro citās valstīs veiktos līdzīgos pētījumus. Pēc tam viņš analizē galvenos pētījumus. Sociologs arī analizē teoriju, kas saistīta ar izpētes jautājumu, tad formulē pētījuma hipotēzi un izstrādā gadījumam atbilstošu metodoloģiju. Sociologs izstrādā respondentu izlases atlases principus atbilstoši metodoloģijas prasībām, sagatavo aptaujas vai intervijas jautājumus. Sociologi nodarbojas ar kvalitatīviem pētījumiem (kas saistīti ar intervijām un sarunām) un kvantitatīviem pētījumiem (aptaujām un anketām). Veicot kvantitatīvu pētījumu, viņš var uzdot kādam palīgam atrast atbilstošos respondentus, izplatīt un ievākt aptaujas anketas ar citu cilvēku palīdzību. Veicot kvalitatīvu pētījumu, sociologam bieži jāmeklē respondenti pašam un arī personiski jāvada intervijas.

Sociologs analizē kvantitatīvos pētījumos iegūtos datus vai atbildes ar matemātisku un statistisku metožu palīdzību, analizē interviju teksta saturu (kvalitatīvos pētījumos), tad interpretē iegūtos rezultātus. Pēc rezultātu iegūšanas sociologs raksta atskaiti par savu pētījumu un var to publicēt. Pētījuma veikšanas process parasti prasa ne mazāk kā pusgadu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sociologs darbā lieto datoru, internetu un bibliotēku resursus, izmanto metodoloģiju. Intervijām nepieciešams diktofons, videokamera, rakstāmpiederumi un papīrs piezīmēm, citos gadījumos arī projektors.


Darba apstākļi:
Sociologa darbs parasti tiek veikts biroja tipa telpās un bibliotēkās, taču daži pētījumi prasa veikt novērojumus ārpus darba telpām, piemēram, bāros, uz ielas, veikalos, viesnīcās. Veicot padziļinātās intervijas, sociologs nonāk saskarē ar dažādiem cilvēkiem. Piemēram, pētot jauniešu subkultūras, sociologam jāapmeklē jauniešu pasākumi. Darba laiks ir mainīgs, to regulē pats sociologs saskaņā ar savu pētījuma grafiku – tas nozīmē, ka reizēm ir daudz brīva laika, bet reizēm jāstrādā vakaros un brīvdienās.


Darba iespējas:
Sociologi var strādāt dažādās organizācijās, piemēram, akadēmiskās pētniecības organizācijās, arī universitātēs vai analītiskās, nevalstiskās organizācijās. Liela daļa no sociologa grādu ieguvušajiem studentiem strādā ar socioloģiju saistītās jomās – mārketinga, reklāmas sfērā, dažādās valsts iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Lai kļūtu par sociologu, ir nepieciešama augstākā izglītība socioloģijā. Mācību ilgums ir 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 1200 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no sociologa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē sabiedrības norises un fenomeni? Vai esi kādreiz īpaši interesējies par atšķirībām starp dažādām sociālām grupām (piemēram, stila, mūzikas vai attieksmes ziņā)? Vai tev padodas uzsākt sarunu ar nepazīstamiem cilvēkiem? Vai tu esi pacietīgs un precīzs?

Svarīgākā īpašība sociologa profesijā ir vēlme izzināt un pašizglītoties, tāpēc interesējies par notikumiem pasaulē, politiku, filozofiju, antropoloģiju. Centies izvērtēt radio un televīzijā dzirdēto – sociologam ir nepieciešama spēja kritiski raudzīties uz sabiedrībā notiekošo. Mācies skaidri formulēt savu viedokli. Šo iemaņu vislabāk attīstīsi, aktīvi iesaistoties debatēs, rakstot skolas avīzei vai citam izdevumam.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, psiholoģija, filozofija, ētika un loģika.


Interešu joma(s): Sociālās un tiesību zinātnes


Radniecīgās profesijas:

POLITOLOGS

PSIHOLOGS

STATISTIĶIS

SOCIOPSIHOLOGS

MĀRKETINGA SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

plašsaziņas līdzekļu ietekme uz sabiedriskiem un politiskiem procesiem ziņas un notikumi valsts un pasaules mērogā
eseju, publikāciju, blogu rakstīšana iesaistīšanās nevalstisko un citu sabiedrisko organizāciju darbā
psiholoģija, filozofija, antropoloģija pētniecības metodes socioloģijā
cilvēku dzīvesstāsti un tautu tradicionālā kultūra, ieražas sabiedrisko procesu un notikumu analīze

Man raksturīgas šādas īpašības:

sabiedriskums pašapziņa stabilitāte
zinātkāre iniciatīva disciplinētība
laipnība uzņēmība vērīgums
atbildīgums neatlaidība savaldība
draudzīgums intelektualitāte * komplicētība***
enerģiskums sistemātiskums ** analītiskums

*intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***komplicētība - spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem izstrādāt pētījuma metodoloģiju
konstruktīvi risināt dažādas situācijas plānot laiku, veikt uzdevumus noteiktos termiņos
loģiski izteikt savas domas mutiski un rakstos strādāt ar speciālām statistikas datu apstrādes programmām
veikt pētniecības darbu, analizējot dažādu informāciju izstrādāt un vadīt projektus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv