JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VIESNĪCAS ADMINISTRATORS


Kods: 5121 02


Darba saturs:
Viesnīcas administrators vada un koordinē viesnīcas vai viesu nama darbību. Viesnīcas administrators ir atbildīgs par viesnīcas darbības ienesīgumu un rūpējas par to, lai viesnīcas apmeklētājs viesnīcā justos ērti un apkalpošana atbilstu viesnīcas standartiem. Viesnīcas administrators nodarbojas ar izklaides pasākumu un ēdināšanas pakalpojumu organizēšanu. Viņš strādā reģistratūrā, rezervē viesnīcas istabas un sniedz klientiem viņus interesējošo informāciju. Atkarībā no viesnīcas vai viesu nama lieluma viesnīcas administratoram ir dažādi pienākumi.

Mazākās viesnīcās viesnīcas administratori rūpējas par gandrīz visu viesnīcas darbību – viņi strādā viesu uzņemšanas, reģistrācijas un informācijas punktos, atbild uz telefona zvaniem, savieno zvanītāju ar viesnīcas klientu, informē klientu par ciemiņa ierašanos. Kad ierodas viesis, viesnīcas administrators sasveicinās ar viņu, ierāda tam istabu vai rezervē istabu, izstāsta par viesnīcas piedāvājumiem un iespējām. Viesnīcas administrators sašķiro viesnīcas korespondenci, izdod viesnīcas istabas, ja nepieciešams, aizpilda atskaites par veiktajiem pakalpojumiem, aizpilda arī kases aparāta atskaites un iekasē naudu, nosūta faksus. Viesnīcas administrators uzklausa klientu pretenzijas un lūgumus; pēc klienta lūguma viesnīcas administrators sameklē internetā informāciju par sabiedrisko transportu, izsauc taksometru. Viesnīcas administrators ir atbildīgs par viesnīcas drošību – viņš ieslēdz un izslēdz signalizāciju, izsniedz atslēgas apmeklētājiem, pārliecinās par to saņemšanu.

Lielākās viesnīcās viesnīcas administrators personiski kontaktējas tikai ar daļu no apmeklētājiem, un iepriekš minētos pienākumus galvenokārt veic viesnīcas apkalpojošais personāls. Lielākās viesnīcās viesnīcas administrators izstrādā viesnīcas biznesa plānu un darbības virzienu, veicina sadarbību ar viesnīcas partneriem (piemēram, pārtikas produktu piegādātājiem, tūrisma firmām, individuāliem gidiem), uztur kontaktus ar medijiem, reklāmas aģentūrām un līdzīgām iestādēm. Viesnīcas administrators iesaistās viesnīcas reklamēšanā un reklāmas plānošanā. Lielākās viesnīcās viesnīcas administrators vada un pārrauga viesnīcas personāla darbību, nolīgst un māca jaunos darbiniekus, veic iekšējo kvalitātes kontroli.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Viesnīcas administrators darbā lieto biroja tehniku (piemēram, datoru, kopētāju, faksu), kā arī mobilo un fiksēto tālruni, kases aparātu, kredītkaršu aparātus un dažādus kancelejas piederumus: rakstāmrīkus, piezīmju papīru, saspraudes.


Darba apstākļi:
Viesnīcas administratora darbs tiek veikts iekštelpās, pārsvarā viesnīcas vestibilā ērtos apstākļos. Darbs var būt maiņās, jo lielākā daļa viesnīcu un viesu namu ir atvērti visu diennakti. Jāstrādā arī brīvdienās, svētku dienās, naktīs (nakts maiņā). Darbam ir sezonāls raksturs – parasti visaizņemtākās ir tieši brīvdienas un vasaras sezona, kad cilvēki dodas atpūsties. Bieži nākas strādāt spriedzes apstākļos (it īpaši tūrisma sezonā), jo viesnīcas administratoram ir jāsaskaņo vairākas darbības vienlaikus. Īpaši tas attiecas uz gadījumiem, kad viesnīcā tiek rīkotas konferences vai kad tā uzņem lielas tūristu grupas. Viesnīcas administratoram ir jāģērbjas un jāizturas atbilstoši lietišķajai etiķetei.


Darba iespējas:
Viesnīcas administrators var strādāt ar tūrismu saistītās iestādēs, piemēram, viesnīcās, viesu mājās, moteļos, kūrortos un atpūtas centros.


Nepieciešamā izglītība:
Viesnīcas administratoram vēlama augstākā izglītība vadības zinātnēs ar specializāciju tūrisma un viesnīcu vadībā. Mācību ilgums – 4 gadi. Mazākās viesnīcās un moteļos iespējams strādāt arī ar profesionālo vidējo izglītību viesnīcu servisa specializācijā, ko var iegūt 4 gadu laikā, vai augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību jebkurā citā sfērā. Izglītības prasības dažādās viesnīcās atšķiras.


Iespējamais atalgojums:
120 līdz 600 LVL.
Atalgojums viesnīcas administratora profesijā ir atkarīgs no viesnīcas lieluma un tūristu daudzuma, kas viesnīcu apmeklē.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk runāt ar nepazīstamiem cilvēkiem? Vai tev sagādā prieku sajūta, ka spēj atbildēt kādam uz viņu interesējošu jautājumu? Vai tu mēdz uzņemties vadošo lomu saskarsmē ar citiem? Vai tu esi organizēts savās ikdienas aktivitātēs?

No viesnīcas administratora izturēšanās veida un rūpības pret darbu ir atkarīga viesnīcas apmeklētāju labsajūta. Klienti var būt dažādi, taču attieksmei jābūt vienlīdz laipnai (arī tad, ja viņi ieradušies ar sūdzībām). Ja vēlies kļūt par viesnīcas administratoru, lieliska īpašība ir spēja visās situācijās saglabāt mieru un savaldību, kā arī laipna un pretimnākoša attieksme.

Viesnīcas administratoram ir nepieciešama prasme organizēt darbu, pārliecināties, lai viesnīcas darbība noritētu bez aizķeršanās. Centies attīstīt sevī līdera dotības, uzņemoties atbildību par dažādu pasākumu organizēšanu gan skolā, gan mājās. Līdera īpašības vēlams līdzsvarot ar spēju strādāt komandā. Šajā darbā būtiska ir spēja uzklausīt kritiku, ieklausīties citu cilvēku ieteikumos un īstenot tos praksē.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā svešvalodas, informātika un latviešu valoda.


Interešu joma(s): Tūrisms, atpūta, viesmīlība


Radniecīgās profesijas:

VIESNĪCU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS

VIESNĪCNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sabiedriskās dzīves aktivitātes, to organizēšana un pārraudzīšana apkārtējās vides vizuālais noformējums un dekoratīvie elementi
viesu uzņemšana, viņu aprūpe un izklaide citu valstu un kultūru cilvēki
sporta, aktīvās atpūtas pasākumu, izbraukumu dabā organizēšana saskarsme un lietišķās attiecības
viesnīcas darba koordinēšana svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība apzinīgums disciplinētība
izlēmība savaldība centība
spēja koordinēt ekstraversija * prasmīgums
enerģiskums optimisms spēja pielāgoties
iniciatīva praktiskums izpalīdzīgums
sabiedriskums laipnība draudzīgums

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem sarunvalodas līmenī pārvaldīt dažādas valodas
konstruktīvi risināt konfliktus noformēt lietišķo dokumentāciju
nodrošināt viesnīcas pakalpojumu kvalitāti strādāt ar biroja tehniku
organizēt viesnīcas izklaides un ēdināšanas pasākumus koordinēt viesnīcas darbu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv