JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VIDES INŽENIERIS


Kods: 2149 56


Darba saturs:
Vides inženieris strādā ar vides tehnoloģijām, piemēram, ūdens attīrīšanu, gaisa kvalitātes nodrošināšanu, augsnes attīrīšanu, atkritumu apsaimniekošanu. Viņš organizē un piedalās vidi aizsargājošo un videi draudzīgo tehnoloģiju projektēšanā, iekārtu konstruēšanā un montāžā, kā arī uzrauga to darbību. Vides inženieris organizē un vada tehnisko iekārtu kontroli un pārraudzību (rūpējas, lai iekārtas, piemēram, ūdens attīrīšanas iekārtas, būtu labā tehniskā stāvoklī), kā arī veic vides piesārņojuma pārbaudes, piemēram, gruntsūdeņu, gaisa, gāzu, augsnes. Ieņemot vadošu amatu uzņēmumā, vides inženieris vada sev pakļauto darbinieku kolektīvu, koordinē vides tehnisko speciālistu darbu un atbild par uzdoto uzdevumu veikšanu.

Vides inženieris plāno inženiertehniskos pasākumus vides aizsardzības jomā, piemēram, nosaka uzdevumus tehniskajiem darbiniekiem, kas apkalpo vides aizsardzības iekārtas, analizē un novērtē informāciju par vides stāvokli un kvalitāti, tehnisko iekārtu darbību. Viņš izvēlas un pamato nepieciešamo inženiertehnisko metožu izmantošanu vides aizsardzības jomā, piemēram, nepieciešamību veikt papildu mērījumus, mainīt iekārtu darba parametrus, izmantot matemātiskās metodes dažādu vides datu apstrādē un analīzē.

Lai projektētu un konstruētu vides iekārtas, piemēram, ūdens, gaisa attīrīšanas iekārtas, vides inženieris veic vajadzīgos aprēķinus, apzina labākos pieejamos tehniskos risinājumus, analizē Latvijas un ārzemju pieredzi vides tehnoloģiju attīstībā un piemērošanā. Viņš izstrādā un pilnveido tehnoloģijas, kas ļauj cilvēkiem iegūt un pārstrādāt dažādus dabas resursus videi draudzīgā veidā - neizjaucot ekosistēmu, nepiesārņojot gaisu, īsteno pasākumus uzņēmumos un rūpnīcās, kas palīdz novērst cilvēku radīto slodzi uz vidi, piemēram, palīdz izvēlēties metodes, ar kurām fosilo kurināmo, piemēram, akmeņogles, naftas produktus, gāzi, nomainīt ar atjaunojamiem resursiem, piemēram, biomasu, vai ieviest atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību dabas resursus var izmantot otrreiz.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Vides inženieris darbā lieto datoru un specializētas datorprogrammas, kā arī biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri.


Darba apstākļi:
Vides inženieris strādā gan biroja tipa telpās, gan ārpus tām – viņa ikdienas darbi saistās ar piesārņoto vietu apmeklējumiem un veikto āra darbu kontroli, kā arī darbu ražošanas objektos. Vides inženieris strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Vides inženieris var strādāt dažādos valsts un privātajos uzņēmumos, pašvaldībās un valsts institūcijās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība vides zinātnē. Mācību ilgums 3 – 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 1000 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no ieņemamā posteņa un atbildības, darba pieredzes un zināšanām, kā arī uzņēmuma veida, kurā vides inženieris strādā. Strādājot privātā sektorā, alga var būt salīdzinoši lielāka.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē ar vides aizsardzību saistīti jautājumi – kā nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti, tīru upes un ezeru ūdeni, kur paliek atkritumi un piesārņotie ūdeņi? Vai problēmu gadījumā nenobīsties, bet centies tās ātri un konstruktīvi risināt? Vai tevi saista dažādu iekārtu darbības principi un uzbūve?

Vides inženiera profesijā svarīga ir attīstīta tehniskā domāšana un zināšanas, uz kurām tā balstīta. Būtiskas ir tādas īpašības kā spēja loģiski domāt, atrast problēmu cēloni, izprast iekārtu darbības likumsakarības. Svarīga ir arī prasme saprasties ar dažādiem cilvēkiem, izskaidrot viņiem veicamos uzdevumus, izanalizēt radušos situāciju un pieņemt atbilstošos lēmumus. Jau šobrīd vari attīstīt šajā profesijā vajadzīgās īpašības un prasmes, iesaistoties tehniskās jaunrades pulciņos, aktīvi interesējoties par vides problēmām savā skolā, pilsētā vai tuvākajā apkārtnē.

Lai spētu aktīvi sekot jaunumiem vides saglabāšanas jautājumos, tikties ar ārzemju partneriem pieredzes apmaiņai, būtiskas labas svešvalodu zināšanas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, tehniskā grafika, informātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTS

DABAS AIZSARDZĪBAS VECĀKAIS SPECIĀLISTS

ŪDENSSAIMNIECĪBAS UN ATKRITUMU SAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

zaļās tehnoloģijas, vides aizsardzība informātika, svešvalodas
matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija inženierzinātne, tās praktiskais pielietojums
ūdens, gaisa, augsnes tīrība dizaina tehnika, principi un metodes
pārstrādes tehnoloģijas stratēģiskā plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība zinātkāre praktiskums
rūpība patstāvība intelektualitāte***
saprātīgums piesardzība disciplinētība
komplicētība* godīgums apzinīgums
analītiskums neatlaidība taupība
kritiskums materiālisms** prasmīgums

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

***intelektualitāte - spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

apstrādāt un kārtot informāciju strādāt ar grafisko programmatūru
veikt tehniskus mērījumus ar speciālu mēraparatūru risināt problēmu, ņemot vērā apstākļus un faktus
pamatot izvēli, attiecinot vispārīgus noteikumus uz konkrētu problēmu izprast tehniskas iekārtas darbības principus
koordinēt cilvēku darbu veikt tehnisko projektēšanu, konstruēšanu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv