JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SOCIĀLAS APRŪPES KARITATĪVAIS DARBINIEKS, DIAKONS


Kods: 2462 01


Darba saturs:
Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, diakons, nodarbojas ar sociālās aprūpes sniegšanu un palīdzēšanu cilvēkiem, balstoties uz kristīgajām vērtībām un Dieva vārdu. Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, diakons, veikdams profesionālu sociālo darbu, savu praksi sakņo Dieva vārdā un mīlestībā (latīņu „caritas” – mīlestība).

Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, diakons, palīdz cilvēkiem, kas paši kaut kādu iemeslu dēļ nespēj pilnvērtīgi par sevi parūpēties, – veciem cilvēkiem, nabadzīgajiem, daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem, cilvēkiem, kas atveseļojas pēc smagas slimības. Sociālais darbs ietver gan praktisko palīdzību ikdienā (pavadīšanu pastaigās, telpu uzkopšanu, slimnieku kopšanu), gan palīdzību sadarbībā ar dažādām iestādēm (dokumentu kārtošana cilvēka vietā), gan arī psiholoģisko palīdzību, sniedzot atbalstu grūtās dzīves situācijās, palīdzību atveseļoties ne tikai fiziskā, bet arī emocionālā un garīgā plāksnē. Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, diakons, palīdz cilvēkam tapt garīgi veselam, iepazīstinot un iedzīvinot viņā Dieva vēsti par mīlestību. Sociālais karitatīvais darbs ir viens no praktiskās teoloģijas un kalpošanas virzieniem, kurā notiek nevis teoretizēšana par kristīgās ticības jautājumiem, bet gan to virzīšana sabiedrībā un praktiskā lietošana, palīdzot grūtās situācijās nonākušiem cilvēkiem.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu cilvēka rehabilitāciju (atveseļošanos, iejušanos sabiedrībā), sociālās aprūpes karitatīvajam darbiniekam, diakonam, jāsadarbojas ar citiem sociālā darba veicējiem, arī valsts un pašvaldību iestādēm. Līdz ar to daļa darba saistīta ar informācijas meklēšanu, juridisku un administratīvu jautājumu kārtošanu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, diakons, dokumentēšanai un pierakstu veikšanai lieto datoru, kā arī citu biroja tehniku, taču nekāda specifiska aprīkojuma viņa darbā nav. Veicot mājas aprūpes darbus, lieto parasto virtuves aprīkojumu un kopšanas līdzekļus, kā arī nereti viņam jāprot apieties ar palīglīdzekļiem, kas domāti cilvēkiem ar kustību traucējumiem.


Darba apstākļi:
Sociālās aprūpes karitatīvā darbinieka, diakona, darbs var tikt veikts gan biroja tipa telpās sociālās aprūpes centros un dienestos, pieņemot apmeklētājus, gan arī cilvēku dzīvesvietās. Sociālās aprūpes karitatīvā darbinieka, diakona, darbs nav stingri normēts. Viņš var strādāt gan astoņu stundu darba dienu, gan pēc iepriekš saskaņota grafika, gan arī no pamatdarba brīvajā laikā vai jebkurā citā laikā, kad aprūpējamajam cilvēkam tas ir vajadzīgs. Sociālās aprūpes karitatīvā darbinieka, diakona, darbs ir psiholoģiski smags – tas prasa paša darbinieka paļaušanos uz Dieva mīlestību un pārliecību, ka ikviens cilvēks ir palīdzības cienīgs un var atvieglot savas ciešanas, uzklausot un pieņemot Dieva vārdu un kristīgās vērtības. Nereti sociālās aprūpes karitatīvajam darbiniekam, diakonam pašam nepieciešamas sarunas ar līdzīga profila speciālistiem, kas palīdzētu atgūt spēku pēc darba gaitā gūtajiem negatīvajiem iespaidiem un citu cilvēku ciešanām.


Darba iespējas:
Par sociālās aprūpes karitatīvo darbinieku, diakonu, var strādāt valsts vai pašvaldību iestādēs, kas nodarbojas ar sociālo aprūpi, kā arī privātās vai sabiedriskās organizācijās, kas sniedz šos pakalpojumus. Tie ir sociālās aprūpes dienesti, krīžu centri, patversmes, slimnīcas, cietumi, rehabilitācijas iestādes, pansionāti.


Nepieciešamā izglītība:
Sociālās aprūpes karitatīvajam darbiniekam, diakonam, nepieciešama augstākā izglītība sociālajā karitatīvajā darbā. Mācību ilgums ir 4 gadi. Studiju gaitā iespējama specializēšanās šādos virzienos: sociālais diakons, kapelāns, kristīgā sociālā darba vadītājs, kristīgais padomdevējs.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu tici augstākiem garīgajiem spēkiem, tici Dievam? Vai tu labprāt palīdzi citiem cilvēkiem?

Ja vēlies būt sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, diakons, mācies būt iejūtīgs pret citu uzskatiem un izklāstīt kristīgās idejas neuzmācīgā, visiem saprotamā formā, apmeklē baznīcu un iesaisties draudzes dzīvē, ievēro kristīgos priekšrakstus savā dzīvē. Iepazīstoties ar dažādiem cilvēkiem, mēģini izprast viņu dzīves uzskatus, domāšanas veidu, problēmas.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā reliģiju vēsture, ētika, psiholoģija, mājsaimniecība, veselības mācība, latviešu valoda un literatūra.


Interešu joma(s): Sociālā palīdzība, psiholoģija Veselības aprūpe un rehabilitācija,


Radniecīgās profesijas:

MĀCĪTĀJS

GARĪDZNIEKS

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS

KAPELĀNS

SOCIĀLAIS KARITATĪVAIS DARBINIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

cilvēka dzīves jēgas, vērtību un morāles jautājumi Svētie raksti, reliģiskā literatūra
sociālais darbs, sociālā palīdzība un pakalpojumi filmas, grāmatas par dzīves pavērsieniem, sarežģītām attiecībām, emocionāli smagām izvēlēm
baznīcas, draudzes rīkotie pasākumi palīdzība un emocionālais atbalsts cilvēkiem
labdarības, brīvprātīgā darba projekti psiholoģija, filozofija, ētika

Man raksturīgas šādas īpašības:

atbildīgums augstsirdība uzņēmība
līdzjūtība laipnība spēja pielāgoties
taktiskums pārliecinātība sapratne
sabiedriskums enerģiskums intuīcija *
izpalīdzīgums iniciatīva atklātība
sirsnība optimisms izteiksmīgums

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem konstruktīvi risināt konfliktus
būt labam klausītājam glabāt uzticētos noslēpumus
ar savām zināšanām reliģijā un ticību ieinteresēt, aizraut citus kliedēt cilvēku sasprindzinājumu, mierināt
paust savas domas literāri pareizā valodā vārdos un rakstos orientēties sociālās palīdzības un pakalpojumu piedāvājumā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv