JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.METEOROLOGS


Kods: 2112 02


Darba saturs:
Meteorologs novēro un pēta atmosfērā notiekošos fizikālos procesus – gaisa kustības virzienu un ātrumu, spiedienu, temperatūru, mitrumu, mākoņu veidošanos, nokrišņu krišanu, saules radiāciju. Pēta datus, kas iegūti meteoroloģiskajās stacijās; sagatavo laika kartes un prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām un informē par tām sabiedrību. Meteorologs krāj, glabā, sistematizē un papildina meteoroloģisko informāciju, novērtē tendences, prognozes un riska faktorus, lai informētu par bīstamām meteoroloģiskām un hidroloģiskām parādībām, kas var izraisīt katastrofas, postījumus un avārijas.

Meteorologs var strādāt kā novērotājs vai sinoptiķis.

Novērotājs meteoroloģiskajā stacijā reizi stundā fiksē esošo situāciju (piemēram, gaisa temperatūru, spiedienu, vēja virzienu, vēja ātrumu, nokrišņus, atmosfēras parādības) un ziņo par to meteoroloģiskajam dienestam. Ārkārtas gadījumos, piemēram, vētras, ļoti sliktas redzamības apstākļos, meteorologs nepārtraukti seko līdzi pārmaiņām un informē par to meteoroloģisko dienestu.

Sinoptiķis apkopo, analizē meteoroloģiskajās stacijās iegūtos datus, satelītu informāciju, meteoroloģisko radaru informāciju un gatavo prognozi, kas ir dažādu meteoroloģisko elementu komplekss aprēķins noteiktam laika periodam. Galvenie prognozējamie elementi ir gaisa temperatūra, nokrišņi, vējš, gaisa spiediens. Sinoptiķis izplata gan vispārējas nozīmes (plašsaziņas līdzekļiem) prognozes, gan arī speciālās prognozes, kuru saturs ir atkarīgs no klientu (piemēram, jūras, celtniecības, transporta kompāniju) prasībām. Sinoptiķi arī brīdina par nelabvēlīgām laika parādībām (piemēram, ugunsbīstamību, vētru, spēcīgu negaisu), ar precizētu sākuma laiku un intensitāti noteiktai teritorijai.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Meteorologs meteoroloģiskajā stacijā darbā lieto integrālo meteoroloģisko sistēmu, kas automātiski fiksē atmosfērā notiekošos fizikālos procesus, un attēlo tos digitālā veidā uz ekrāna. Atsevišķos gadījumos nokrišņu daudzuma mērīšanai izmanto mērspaini, Saules diennakts spīdēšanas ilguma mērīšanai – heliogrāfu. Iegūtos datus meteorologs ievada datorā un nosūta tālākai apstrādei. Meteorologs prognozes sastādīšanai izmanto datoru ar atbilstošu programmatūru.


Darba apstākļi:
Darbs meteoroloģiskajā stacijā tiek veikts gan biroja tipa telpās, gan ārā neatkarīgi no laika apstākļiem, jo atsevišķu meteoroloģisko elementu (piemēram, mākoņu daudzuma, redzamības) fiksēšanai izmanto vizuālo vērošanu. Prognozes tiek sastādītas biroja tipa telpās. Meteoroloģiskā informācija tiek iegūta un apstrādāta visu diennakti, tāpēc meteorologi strādā maiņās. Meteorologa darbs prasa augstu precizitāti un spēju ātri reaģēt ārkārtas situācijās.


Darba iespējas:
Meteorologi var strādāt valsts iestādēs, kas veic meteoroloģiskā dienesta funkcijas.


Nepieciešamā izglītība:
Meteorologam nepieciešama augstākā izglītība meteoroloģijā, ģeogrāfijā vai fizikā. Mācību ilgums ir 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 400 LVL.
Atalgojums atkarīgs no veicamo darbu sarežģītības un atbildības pakāpes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev ir gribējies zināt, kāpēc tautā saka – ja vakarā riet sarkana saule, no rīta būs labs laiks? Vai tevī izraisa interesi informācija par gaidāmo laiku, un vai esi mēģinājis to paredzēt pats?

Lai prognozētu laika apstākļus, ir būtiski prast rīkoties ar lielu informācijas daudzumu un izprast dažādu procesu sakarību ķēdes.

Svarīga ir precizitāte, atbildība un māka ārkārtas situācijās reaģēt operatīvi un secīgi.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ģeogrāfija, fizika un matemātika.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

KLIMATOLOGS

AEROLOGS

HIDROLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fotografēšana, kolekcionēšana komandas darbs
laika prognozēšanas metodes skaitliskās informācijas apstrāde
klimata teorijas praktiska pielietošana mērinstrumenti
dabas likumsakarības, to pētīšana ģeogrāfija, fizika, matemātika

Man raksturīgas šādas īpašības:

piesardzība rūpība tālredzība
kritiskums apzinīgums analītiskums
racionalitāte* komplicētība**** patstāvība
sistemātiskums** vērīgums lietišķums
zinātkāre stabilitāte neatlaidība
intelektualitāte*** precizitāte godīgums

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***intelektualitāte - spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

****komplicētība - spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

konstruktīvi sadarboties ar cilvēkiem lietot analītisku un zinātnisku programmatūru
pielāgoties nestandarta darba laikam vākt, apstrādāt un analizēt informāciju
izstrādāt laika kartes un prognozes pārbaudīt, sakārtot tabulā, kodēt datus
daudzkārt veikt vienu un to pašu uzdevumu saskatīt un analizēt dabas likumsakarības

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv