JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MEDICĪNAS LABORANTS


Kods: 3211 34


Darba saturs:
Medicīnas laborants dažāda profila un sarežģītības laboratorijās veic dažādu bioloģisko materiālu ķīmiskās analīzes, interpretē (skaidro) iegūtos rezultātus, noformē testēšanas un analīžu pārskatus un nodod tos pasūtītājam (piemēram, pacientam, darba devējam (ja tā ir medicīnas komisija), ārstam).

Praktiski visi ārstu slēdzieni tiek apstiprināti ar laboratoriju izmeklējumiem (analīzēm). Ar neskaitāmu analīžu palīdzību medicīnas laboranti palīdz ārstiem konstatēt un, pats galvenais, precizēt pacientu diagnozes, izprast slimības gaitu, aktivizēt vai, tieši otrādi, ar medikamentu palīdzību nomākt kādus procesus cilvēka organismā, vai izlemt par ķirurģiskas iejaukšanās nepieciešamību.

Medicīnas laborants saņem no pacientiem bioloģisko materiālu (piemēram, urīnu, krēpas) un to marķē. Ja jāveic asins analīzes, viņš, izmantojot vienreiz lietojamās asins noņemšanas sistēmas, noņem pacienta asins paraugus. Tad, atkarībā no tā, kāda veida asins izmeklējumi pieprasīti, medicīnas laborants vai nu daļu asiņu ievieto speciālās centrifūgās, kurās iegūst asins serumu vai plazmu, vai arī testē, piemēram, izmantojot speciālus reaģentus.

Iegūtos analīžu rezultātus medicīnas laborants salīdzina ar vesela cilvēka analīžu normatīviem. Izmantojot specifiskās medicīniskās zināšanas, viņš pēta iegūtos rezultātus – vai tie savā starpā ir atbilstoši. Tad, ievērojot konfidencialitātes (informācijas neizpaušanas) principus, medicīnas laborants tos nodot pacientam, darba devējam vai ārstam. Medicīnas laborants ar bagātu pieredzi un praksi var sniegt izskaidrojošas konsultācijas pacientiem par iegūtajiem analīžu rezultātiem.

Lai gan ikviens medicīnas laborants pārzina visu pielietojamo aparatūras klāstu, parasti katrs medicīnas laborants ir specializējies konkrētā analīžu, izmeklējumu jomā. Sarežģītākos gadījumos medicīnas laboranti savstarpēji konsultējas. Lai garantētu precīzus analīžu rezultātus, medicīnas laborants ar speciālām metodēm regulāri pārbauda arī laboratorijas aparatūru.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Medicīnas laborants darbā lieto vienreizējās asins noņemšanas sistēmas, vienreizējos plastmasas traukus, kurus dod pacientiem citu biomateriālu savākšanai. Viņš izmanto automātiskās un pusautomātiskās pipetes un dažādus mērtraukus, analizatorus, reaktīvus, centrifūgas. Medicīnas laboranta darbs norit vienreiz lietojamos gumijas cimdos, jo laboratorijas strādā ar potenciāli bīstamiem biomateriāliem (biomateriāls, kas tiek saņemts laboratorijā, tiek uzskatīts par infekciozu, jo katrs izmeklējamais materiāls nevar tikt pārbaudīts uz visām iespējamajām infekcijām un vīrusiem).


Darba apstākļi:
Medicīnas laboranta darbs tiek veikts telpās, medicīniskajās laboratorijās. Medicīnas laborants poliklīnikās un dienas stacionāros parasti strādā astoņu stundu darba dienu. Slimnīcās laboratorijas pakalpojumi nepieciešami visu diennakti, it īpaši intensīvās terapijas nodaļās, kur pacientu stāvoklis mainās ik pēc brīža un nepieciešami regulāri pacientu izmeklējumi. Medicīnas laboranti slimnīcās strādā maiņās visu diennakti pēc iepriekš sastādīta darba grafika, plānojot darbu arī brīvdienās un nedēļas nogalēs.


Darba iespējas:
Medicīnas laborants var strādāt poliklīnikās, dienas stacionāros, slimnīcās, ārstu privātpraksēs, rehabilitācijas centros, sociālās aprūpes iestādēs, kurās ir iekārtotas medicīnas laboratorijas.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama īsā cikla profesionālā augstākā izglītība medicīnā. Mācību ilgums 3 gadi. Pēc trīs gadu darba prakses medicīnas laborants var iegūt sertifikātu savā profesijā un kļūt par sertificētu medicīnas laborantu, nokārtojot īpašu eksāmenu. Sertificētam medicīnas laborantam ir lielākas iespējas darba tirgū un arī lielāks atalgojums. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem, un tas regulāri jāatjauno, nokārtojot resertifikācijas eksāmenu. Šo piecu gadu laikā medicīnas laborantam ir regulāri jāatjauno savas prasmes un zināšanas, apmeklējot seminārus, kongresus, medicīnas laborantu asociācijas sēdes, dažādus kursus un lekcijas.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no medicīnas iestādes profila un veida, kā arī medicīnas laboranta profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē medicīna? Vai tevi aizrauj precīzi lielumi, mēri, ķīmiskas reakcijas, patstāvīga iegūto rezultātu analīze? Vai tev patīk darbs ar cilvēkiem?

Medicīnas laboranta profesija ir piemērota cilvēkiem, kuri interesējas par cilvēka organisma ķīmiskiem un bioloģiskiem procesiem, reakciju savstarpējām mijiedarbībām. Medicīnas laboranta darbs ir saistīts ar pacientiem, pieņemot vai iegūstot izmeklējamos materiālus, tādēļ būtiska komunikabilitāte, spēja būt iejūtīgam, atsaucīgam un pretimnākošam, spējīgam pārliecināt pacientus un arī ārstus par regulāru veselības pārbaužu nozīmi. Lai trenētu šīs īpašības, centies piedalīties dažādas diskusijās, semināros, esi izpalīdzīgs un pretimnākošs, ja kāds lūdz tavu palīdzību! Svarīgi arī būt zinošam ļoti daudzos medicīnas jautājumos, jo nereti laboratorijas ir pirmās, kurās pacienti meklē palīdzību, padomu. Lai veiksmīgāk orientētos savā profesijā, medicīnas laborantam ir būtiski zināt sakarības starp dažādiem izmeklējumiem laboratorijā un medicīnā kopumā. Mēģini jau tagad paplašināt savu redzesloku un zināšanas par medicīnas jomu!

Šī profesija saistīta ar augsti tehnoloģiskām medicīnas iekārtām, kuras prasa lielu atbildības izjūtu, precizitāti, uzmanību un lielu pacietību. Izkop sevī šīs īpašības!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, fizika, veselības mācība, psiholoģija un ētika.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

BAKTERIOLOGS

SANITĀREPIDEMIOLOĢISKĀS UZRAUDZĪBAS LABORATORIJU DARBINIEKS

TIESU MEDICĪNAS EKSPERTS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, ķīmija ārstu izrakstīto zāļu apraksti, ķīmiskie sastāvi
eksperimenti un pētnieciskie darbi dabaszinātnēs erudīcijas, prāta spēles, kas trenē uzmanību, vērīgumu, analītisko domāšanu
cilvēka fizioloģiskie procesi medicīnisko analīžu rādītāju nozīme
pārtikas piedevu, E-vielu, koncentrātu ietekme uz veselību imunitātes nostiprināšana ar medicīnas preparātiem, vitamīniem, pārtikas piedevām

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums rūpība disciplinētība
kritiskums precizitāte savaldība
zinātkāre stabilitāte lietišķums
piesardzība pacietība apzinīgums
sistemātiskums * atbildība kārtīgums
racionalitāte ** neatlaidība centība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem pastāvīgi saglabāt savu darba vidi kārtīgu un tīru
nomierināt cilvēkus pirms medicīniskām manipulācijām lielā informācijas apjomā atrast būtiskāko
veikt dažādu bioloģisko materiālu ķīmisko analīzi strādāt ar speciālām laboratorijas iekārtām
precīzi izpildīt man uzticētos pienākumus izskaidrot analīžu rezultātus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv