JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.BIONIĶIS PROTĒZISTS


Kods: 2212 26


Darba saturs:
Bioniķis protēzists nodarbojas ar dažādu protēžu (paredzētas ķermeņa daļas aizvietošanai), ortožu (paredzētas daļējai ķermeņa daļas aizvietošanai) un ortopēdijas izstrādājumu izgatavošanu. Viņš pieņem pacientus, konsultē viņus un strādā ar viņiem, lai izveidotu vajadzīgo protēzi/ortozi.

Pacienta konsultēšanas laikā bioniķis protēzists izvērtē, kādai ķermeņa daļai protēze ir nepieciešama, noņem no šīs pacienta ķermeņa daļas ģipša nospiedumu un nosaka, kāda šī protēze būs. Izvēloties protēzes veidu, viņš vadās arī pēc ārsta norādījumiem vai jau gataviem protēžu ģipša modeļiem. Kad ir noskaidrots vajadzīgās protēzes veids, bioniķis protēzists vada un kontrolē protēzes izgatavošanas procesu (ražošanu), pirms tam nosakot, kāds būs ražošanas apjoms un tehnoloģijas, kāda būs protēzes uzbūves shēma. Ja nepieciešams, viņš ievieš ražošanas procesā jaunas ražošanas tehnoloģijas.

Bionioķis protēzists uzrauga ortopēdijas tehniķa, protēžu pielāgotāja un inženiera bionikā un protezēšanā darbu vai nepieciešamības gadījumā pats veic uzdevumus, ar ko nodarbojas šie speciālisti: noņem mērus, izgatavo ģipša modeļus, veic protēžu piemērīšanu un māca pacientiem tās lietot, regulē protēzes (ortopēdijas tehniķa pienākumi), nodarbojas ar ārējā un iekšējā skeleta konstrukciju protēžu izgatavošanu (protēžu pielāgotāja pienākumi), nodarbojas ar biotehnisko, protēžu/ortožu un biomehānisko sistēmu izstrādāšanu, veic bioloģisko objektu pētīšanu, sagatavo tehnisko dokumentāciju un aprēķinus (inženiera bionikā un protezēšanā pienākumi).

Nereti bioniķis protēzists piedalās dažādos zinātniskajos projektos, iesaistoties starpnozaru darba grupās, kurās sadarbojas dažādu nozaru speciālisti (inženieri, matemātiķi, ārsti, biologi).


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Bioniķis protēzists savā darbā lieto dažādu veidu biroja tehniku (datoru, printeri, kopēšanas aparātu). Gadījumā, ja bioniķis-protezētājs pilda arī ortopēdijas tehniķa, protēžu pielāgotāja vai inženiera bionikā un protezēšanā darba pienākumus, viņš izmanto ierīces un darbarīkus, kas nepieciešami protēžu montāžai (piemēram, balansēšanas aparātu, kas paredzēts protēžu pielāgošanai pacienta ķermenim). Tāpat viņš lieto dažādus rokas un elektriskos darba instrumentus, lāzera mērierīces, galdniecības montāžas instrumentus, dažādus speciālus darbagaldus.


Darba apstākļi:
Bioniķis protēzists parasti strādā biroja tipa telpās vai ražošanas telpās, kas bieži vien veidotas kā laboratorijas. Bioniķis protēzists parasti strādā astoņu stundu darba dienu, bet nepieciešamības gadījumā (tuvojoties izstrādājuma nodošanas termiņiem vai pēc klientu lūguma) viņš var strādāt arī virsstundas vai brīvdienās.


Darba iespējas:
Bioniķis protēzists var strādāt valsts iestādēs, privātuzņēmumos vai kā pašnodarbinātais. Parasti viņš strādā slimnīcās, poliklīnikās, rehabilitācijas centros vai uzņēmumos, kas nodarbojas ar dažādu tehniko palīgierīču ražošanu, kuras paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība bionikā un protezēšanā. Mācību ilgums 4 gadi. Pirms uzsākt praktisku darbu protezēšanas un ortopēdijas jomā, ir jāiegūst atbilstošs sertifikāts.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 1000 LVL.
Atalgojums ir atkarīgs no izgatavojamo pasūtījumu skaita un specifikas, kā arī no bioniķa protēzista darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē medicīna, inženierija (zinātnisko un tehnisko zināšanu piemērošana dažādu tehnisku problēmu risināšanai), matemātika? Vai jūti sevī vēlmi palīdzēt citiem cilvēkiem? Vai tevi aizrauj modelēšana, darbi, kas prasa precizitāti un rūpību? Vai tev piemīt labas novērošanas un salīdzināšanas spējas?

Bioniķa protēzista profesijā svarīga ir prasme komunicēt ar dažādiem cilvēkiem, skaidri izklāstīt savu viedokli un argumentēt to, kā arī ātri orientēties lielā informācijas apjomā. Šīs īpašības, prasmes un iemaņas var attīstīt, iesaistoties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, piemēram, kādas jauniešu organizācijas projektos un pasākumos. Profesijā vajadzīgo māku izgatavot mehāniskas ierīces, precizitāti un pacietību var trenēt, izgatavojot dažādus kuģu, automašīnu, lidmašīnu modeļus. Savukārt, zīmējot un rasējot, attīstās iztēle un telpiskā domāšana.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, fizika, matemātika, tehniskā grafika, psiholoģija un informātika.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

ZOBU TEHNIĶIS

INŽENIERIS BIONIKĀ UN PROTEZĒŠANĀ

ORTOPĒDIJAS TEHNIĶIS

PROTĒŽU PIELĀGOTĀJS

TEHNISKAIS ORTOPĒDS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizika, bioloģija, matemātika kārtība un precizitāte lielās un mazās lietās
eksperimenti un pētnieciskie darbi dabaszinātnēs tehniskās jaunrades studijas, modelēšana, konstruēšana
krustvārdu mīklas, prāta spēles, āķīgi uzdevumi palīgierīces cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanai
praktiska palīdzība cilvēkiem uzdevumi roku veiklībai, praktiskā darba iemaņas

Man raksturīgas šādas īpašības:

pielāgošanās spēja piesardzība precizitāte
praktiskums kritiskums pacietība
kārtīgums zinātkāre disciplinētība
atturība sistemātiskums * izpildīgums
stabilitāte racionalitāte ** centība
neatlaidība apzinīgums lietišķums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažāda vecuma un sociālā slāņa cilvēkiem pārzināt cilvēka anatomiju
koncentrēties atbildīga, augstas precizitātes uzdevuma veikšanai izgatavot dažādus ortopēdijas izstrādājumus
zīmēt skices, rasēt pielietot speciālas iekārtas un instrumentus protēžu izgatavošanā
noteikt optimālās tehniskās palīgierīces cilvēkiem ar kustību traucējumiem vienkārši un saprotami izskaidrot sarežģītas lietas

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv