JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.FARMACEITS


Kods: 2224 01


Darba saturs:
Farmaceits pagatavo un izsniedz ārstu parakstītās zāles, kā arī sniedz pircējiem informāciju par šīm zālēm un to lietošanu. Farmaceits konsultē ārstus un citus medicīnas darbiniekus par dažādu medikamentu izvēli, nepieciešamajām devām, mijiedarbību ar citiem medikamentiem un blakusparādībām (blaknēm). Farmaceitam ir jāizprot zāļu izmantojums, sastāvs un izraisītā iedarbība.

Zāļu izgatavošanas farmaceits izgatavo zāles. Precīzi dozējot, sajauc noteiktas sastāvdaļas, aktīvajai vielai pievieno palīgvielas, kas ļauj ārstēšanas līdzeklim saglabāt savas ārstnieciskās īpašības. Izgatavo pulverus, kapletes, dražejas, ziedes un šķīdumus. Ar zāļu izgatavošanu nodarbojas neliela farmaceitu daļa, jo lielāko daļu medikamentu standarta devās un formās ražo farmācijas uzņēmumi.

Farmaceiti aptiekās sniedz ieteikumus pircējiem, atbild uz jautājumiem par parakstītajām zālēm, piemēram, par iespējamām kontrindikācijām un blakusparādībām. Viņi informē pircējus par brīvi pieejamajām zālēm un sniedz savus ieteikumus, pirms tam izjautājot par slimības simptomiem un jau lietotajām zālēm. Viņi arī konsultē par mājas apstākļos izmantojamiem ārstniecības instrumentiem un veselības aprūpes materiāliem. Farmaceiti, kas ir aptieku īpašnieki vai kas vada aptieku darbu, pērk un pārdod ar medicīnu saistītas preces, pieņem darbā un vada darbiniekus un pārrauga aptiekas darbību. Daži farmaceiti piedāvā specializētus pakalpojumus, piemēram, nosaka cukura līmeni asinīs cukura diabēta slimniekiem, izmēra asinsspiedienu un, ja nepieciešams, sniedz padomus paaugstināta vai pazemināta asinsspiediena gadījumā, konsultē bronhiālās astmas un smēķēšanas atmešanas jautājumos.

Slimnīcās un klīnikās farmaceiti strādā slēgta tipa aptiekas, kas nodarbojas zāļu pagatavošanu un iepirkšanu slimnīcas vajadzībām. Šie farmaceiti arī sniedz ieteikumus medicīnas personālam par zāļu izvēli un to iedarbību.

Zāļu ražošanas uzņēmumos un lieltirgotavās strādā farmaceiti, kas ir šo uzņēmumu medicīniskie pārstāvji. Viņu uzdevums ir informēt ārstus un aptiekas farmaceitus par konkrētā uzņēmuma vai izplatītāja produkciju. Viņi informē par ārstniecības līdzekļa medicīniskajām īpašībām, seko, lai aptiekās neiztrūktu kāds no viņa pārstāvētā zāļu ražošanas uzņēmuma piedāvātajiem ārstniecības līdzekļiem, seko, lai zāles aptiekā būtu veiksmīgi izkārtotas un labi pieejamas pircējam.

Farmaceits-produktu menedžeris organizē medicīnisko pārstāvju darbu, pēta tirgus pieprasījumu, pēta konkurentu piedāvājumu un plāno izplatīšanas stratēģiju. Seko ražotāju produkcijas realizācijas termiņiem, papildina zāļu klāstu lieltirgotavās. Gan medicīniskais pārstāvis, gan produktu menedžeris rīko seminārus un konferences ārstniecības iestāžu pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar produkcijas īpašībām, farmācijas sasniegumiem slimību ārstēšanā, neuzsverot zāļu nosaukumus, bet runājot par zāļu aktīvo vielu iedarbību un ārstnieciskajām īpašībām.

Zāļu reģistrācijas farmaceits saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanā noteikto kārtību reģistrē farmācijas uzņēmumu produkciju.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Aptiekas farmaceits darbā lieto datoru (piemēram, zāļu reģistrēšanai, uzskaitei), kases aparātu, kredītkaršu terminālu (kredītkaršu nolasītāju). Zāļu izgatavošanas farmaceits lieto svarus, reaktorus, maisītājus, homogenizatorus, tablešu fasēšanas preses, mērbiretes, piestas, filtrēšanas iekārtas, mērglāzes un kolbas. Medicīniskie pārstāvji un produktu menedžeri lieto datoru, automašīnu, biroja tehniku. Zāļu reģistrācijas farmaceiti bez iepriekšminētā lieto arī dažādus normatīvos dokumentus, likumus, nolikumus, aktus.


Darba apstākļi:
Farmaceiti strādā tīrās un labi apgaismotās telpās. Daudzi farmaceiti lielāko daļu darba veic, stāvot kājās. Strādājot ar sterilām vai organismam bīstamām vielām, farmaceiti valkā cimdus un sejas maskas. Farmaceiti strādā astoņas darba stundas dienā. Daudzas pilsētu un slimnīcu aptiekas darbojas pagarinātu darba dienu vai visu diennakti, tāpēc farmaceitiem pēc iepriekš saskaņota grafika ir jāstrādā vakaros, naktīs, nedēļas nogalēs un svētku dienās. Farmaceitiem, kas ir arī produktu menedžeri un medicīniskie pārstāvji, lai tie varētu sniegt ieteikumus par medikamentu terapiju, jāapmeklē ārstniecības iestādes.


Darba iespējas:
Farmaceiti var strādāt aptiekās, zāļu ražošanas firmās, zāļu lieltirgotavās, ārzemju farmācijas firmu pārstāvniecībās.


Nepieciešamā izglītība:
Farmaceitiem nepieciešama augstākā izglītība farmācijā. Mācību ilgums ir 3 – 5 gadi. Farmaceita asistentam nepieciešama medicīnas koledžas izglītība. Mācību ilgums ir 1 gads. Ja farmaceita asistents sevi labi pierāda darbā, kā arī, piemēram, turpina studijas tālmācībā, viņš var veikt arī visus augšminētos darbus.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 1500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no tā, vai farmaceits ir algots darbinieks aptiekā, vai vienlaikus ir gan aptiekas īpašnieks, gan pārdevējs. Lielā ražošanas uzņēmumā vai zāļu izplatīšanas kompānijā farmaceita alga būs lielāka nekā strādājot aptiekā.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Farmaceitam būtiska ir vēlme palīdzēt citiem cilvēkiem. Zāļu izgatavošanas farmaceitu, slimnīcu un klīniku farmaceitu darbs prasa lielu pacietību un precizitāti. Veicini spēju ilgstoši koncentrēties, veikt darbus ar lielu rūpību un uzmanību.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

BIOĶĪMIĶIS

FARMĀCIJAS TEHNOLOGS

ĶĪMISKO PROCESU TEHNOLOGS

ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

ĶĪMIJAS INŽENIERIS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

HOMEOPĀTS

MEDICĪNAS LABORANTS

ĀRSTS

MEDICĪNAS MĀSA

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ķīmija, bioloģija veselīgs dzīvesveids
pārtikā lietoto produktu ķīmiskais sastāvs, E-vielas, to ietekme uz veselību imunitātes nostiprināšana ar medicīniskiem preparātiem, vitamīniem, pārtikas piedevām
medicīnas preparāta izgatavošana medicīnisko preparātu apraksti, ķīmiskais sastāvs
tautas dziedniecībā izmantojamo ārstniecības augu iedarbības princips pētnieciskais darbs, ķīmijas un fizikas eksperimenti

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums rūpība disciplinētība
kritiskums neatkarība neatlaidība
zinātkāre stabilitāte savaldība
piesardzība pacietība izpalīdzība
sistemātiskums * atbildība spēja pielāgoties
racionalitāte ** precizitāte taktiskums

*sistemātiskums - spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte - spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažāda vecuma un sociālā slāņa cilvēkiem koncentrēties atbildīga, augstas precizitātes uzdevuma veikšanai
būt uzmanīgam klausītājam saprotami izskaidrot sarežģītus medicīniskus jautājumus
uzmundrināt cilvēkus atveseļošanas procesā uzturēt savu darba vietu kārtīgu un tīru
pārzināt dažādu medicīnas preparātu ietekmi lielā informācijas apjomā, ātri izdalīt būtiskāko

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv