JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VECMĀTE (DZEMDNIECĪBAS SPECIĀLISTS)


Kods: 3232 01


Darba saturs:
Vecmāte apmāca un sagatavo grūtnieces dzemdībām, novēro grūtniecības gaitu, vada un pieņem dzemdības. Viņa aprūpē nedēļnieces (jaunās māmiņas pēc dzemdībām) un jaundzimušos.

Poliklīnikā ginekoloģiskās apskates kabinetā vecmāte strādā ārsta ginekologa vadībā, izpilda viņa dotos procedūru norīkojumus, kārto dokumentāciju.

Regulārajā apskatē (grūtniecei jāapmeklē speciālists reizi mēnesī) vecmāte izmeklē grūtnieci – palīdz viņai nosvērties, izmēra ķermeņa temperatūru, arteriālo asinsspiedienu, izmēra dzemdes augstumu, nosaka augļa guļu, kā arī izklausa un novērtē augļa sirdstoņus. Vecmāte pārrunā ar grūtnieci viņas fizisko un emocionālo pašsajūtu, dzīvesveidu, ieradumus, nodarbes, iesaka apģērbu, diētu vai speciālu vingrošanu. Vecmāte sagatavo grūtnieci diagnostiskajām procedūrām, piemēram, ultrasonogrāfijai, dokumentē un analizē grūtnieces izmeklēšanas datus (aprēķina iespējamo dzemdību laiku). Vecmāte, izvaicājot grūtnieci (piemēram, par saslimšanām ģimenē) un analizējot grūtniecības gaitu, prognozē iespējamos grūtniecības riskus, konstatē grūtniecības sarežģījumus, saskaņo ar ārstu komplicētas grūtniecības vadīšanu un sastāda aprūpes plānu.

Dzemdību namā (vai slimnīcas dzemdību nodaļā, vai arī privātā klīnikā) vecmāte nepārtraukti atrodas pie topošās māmiņas, lai vadītu dzemdības un nodrošinātu to labvēlīgu gaitu. Vecmāte rūpējas par dzemdētāju (iedod padzerties, iesaka dabīgus dzemdību procesu rosinošus paņēmienus, piemēram, atslābinošas, atsāpinošas vai dzemdību procesu veicinošas pozas, elpošanas paņēmienus, partnera atbalstu, masāžas, mūziku), novēro viņas psiholoģiskās un fiziskās veselības stāvokli, ja nepieciešams, injicē zāles, paņem asins paraugu laboratoriskiem izmeklējumiem. Viņa novēro augļa kustības, klausās sirdstoņus.

Vecmāte ir pirmā, kas saņem jaundzimušo – atbrīvo elpceļus, apskata bērnu, atdala nabassaiti, nomazgā, nosver un izmēra viņu. Vecmāte pieliek jaundzimušo mātei pie krūts un palīdz uzsākt zīdīšanu, tādējādi gan nodrošinot mātes un bērna psiholoģisko labsajūtu, gan veicinot placentas atdalīšanos dzemdētājai Ja nepieciešams, vecmāte sašuj iegriezumus un plīsumus.Ja dzemdību norise ir sarežģīta, vecmāte aicina ārstu ginekologu, dzemdību speciālistu, un palīdz viņam pieņemt bērnu. Vecmāte dokumentē visas dzemdību laikā veiktās aktivitātes. Viņa pārrunā ar vecākiem bērna vakcināciju un tās nepieciešamību, sniedz padomu un atbalstu pēcdzemdību periodā (piemēram, par jaundzimušā aprūpi), stāsta par krūts barošanas nozīmi un ietekmi uz bērna fizisko un psiholoģisko attīstību.

Vecmāte pēc dzemdībām aprūpē nedēļnieces un jaundzimušos. Viņa stāsta par māmiņai ieteicamo diētu bērniņa barošanas laikā, atpūtu, miega un nomoda režīmu, fiziskām aktivitātēm pēcdzemdību periodā, par kontracepciju. Vecmāte gan izpilda, gan dokumentē un analizē visas pēcdzemdību periodā veicamās darbības, piemēram, viņa izmeklē krūts dziedzerus, novērtē brūču dzīšanu, balstoties uz iegūtajiem datiem, prognozē iespējamos pēcdzemdību riskus, novērtē jaundzimušā veselības stāvokli. Ja nepieciešama citas nozares speciālista (piemēram, nieru ārsta) palīdzība, vecmāte veic norādītos izmeklējumus un sagatavo nepieciešamos dokumentus tālākām citu speciālistu darbībām.

Dzemdību namā (vai slimnīcas dzemdību nodaļā, vai arī privātā klīnikā) vecmāte strādā arī ginekoloģiskā nodaļā, kur ārstējas pacientes, piemēram, ar ginekoloģiskām saslimšanām vai sarežģījumiem grūtniecībā. Ginekoloģiskās nodaļas vecmāte izpilda ārsta norādījumus, piemēram, injicē medikamentus (arī dokumentē medikamentu apriti – pasūtīšanu piegādātājiem, uzglabāšanu, nozīmēšanu pacientēm, izlietoto medikamentu norakstīšanu), sagatavo pacienti ginekoloģiskai apskatei, izklausa un novērtē augļa sirdstoņus. Vecmāte sagatavo pacienti ginekoloģiskās operācijas veikšanai, sagatavo instrumentus operācijai, pēc operācijas tos sterilizē un rūpējas par to uzglabāšanu. Pēc operācijas vecmāte apkopj brūci, skalo to, maina pārsējus.

Vecmāte strādā savas kompetences robežās un izlemj, kad jāpieaicina ārsts.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Vecmāte darbā lieto stetoskopu vai kardiotokogrāfu (tas augļa sirdstoņus gan atskaņo, gan fiksē uz lentas), aparatūru arteriālā asinsspiediena noteikšanai, termometru, svarus, apskates spoguļus, piederumus injekcijām (piemēram, medicīnisko šļirci, vienreizējās lietošanas adatas, dezinficējošu līdzekli), piederumus analīžu materiālu paņemšanai (piemēram, vienreizējās lietošanas adatas, konteinerus asins paraugu uzglabāšanai un pārvietošanai, katetrus urīna paraugu noņemšanai, konteinerus urīna paraugu uzglabāšanai un pārvietošanai),, piederumus asins vai urīna paraugu izmeklēšanai ar ātrām diagnosticēšanas metodēm, ķirurģiskos šūšanas piederumus (diegus, adatas), instrumentus patoloģiskām dzemdībām (piemēram, vakuumsūkņus, ķirurģiskos instrumentus). Dzemdību laikā vecmāte lieto sterilu virsvalku, sejas masku, cepuri un cimdus, apliek ūdensnecaurlaidīgu priekšautu.


Darba apstākļi:
Vecmāte strādā ar medicīnisko aprīkojumu iekārtotās telpās. Poliklīnikā vecmāte strādā biroja tipa telpās un medicīniskās apskates kabinetā. Slimnīcās un dzemdību klīnikās vecmāte strādā dažādās telpās (piemēram, speciāli dzemdētājām ierīkotā istabā, dzemdību zālē un pēcdzemdību palātā). Vecmāte strādā četrdesmit stundu darba nedēļu pēc iepriekš saskaņota grafika. Poliklīnikā tas ir atkarīgs no pieņemšanas laika, savukārt, slimnīcās un dzemdību namos parasti ir diennakts dežūras – jāstrādā arī naktīs, nedēļas nogalēs, svētku laikā. Noslēdzot individuālu dzemdību aprūpes līgumu, vecmāte strādā konkrētajām dzemdībām nepieciešamo laiku (dažkārt nodaļā jāpavada vairākas diennaktis, jo pēc individuālajām dzemdībām sākas dežūra).


Darba iespējas:
Vecmāte var strādāt poliklīnikā, slimnīcā, dzemdību namā un privātajā klīnikā. Viņa var strādāt arī kā pašnodarbināta persona.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ārstniecībā. Mācību ilgums - 3 gadi pēc vidējās izglītības iegūšanas. Sertificētas vecmātes kvalifikāciju var iegūt, tikai nokārtojot sertifikācijas eksāmenu.


Iespējamais atalgojums:
180 līdz 350 LVL.
Atalgojums atkarīgs no darba vietas – ārstniecības iestāde nosaka piemaksas par darbu nakts stundās un brīvdienās, kā arī piemaksas, ko saņem vecmāte par ārstniecības iestādes sniegtajiem maksas pakalpojumiem (piemēram, ar konkrētu sertificētu vecmāti klients noslēdz individuālu dzemdību aprūpes līgumu).


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu esi pacietīgs, iecietīgs, saprotošs, labvēlīgs un emocionāli līdzsvarots (piemēram, grūtā brīdī nezaudē savaldību un necel paniku, bet meklē risinājumu un ātri rīkojies)?

Vecmātes darbā ļoti svarīga ir izlēmība - spēja patstāvīgi un ātri izvērtēt bieži vien saspringtu situāciju un pieņemt lēmumu, jo vecmāte, piemēram, vadot dzemdības, novērtē grūtnieces, bērna stāvokli, dzemdību gaitu un izlemj, kad pieaicināt ārstu.

Padomā, vai tev piemīt precizitāte un atbildības izjūta, kas vecmātes darbā nepieciešama, noformējot dokumentāciju (piemēram, fiksējot dzemdību norisi), šīs īpašības attīstīsi, tām pievēršot uzmanību arī, veicot visikdienišķākos pienākumus.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā ķīmija, bioloģija, veselības mācība, ētika, psiholoģija un informātika.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

BĒRNU MĀSA

GINEKOLOĢIJAS MĀSA

NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS MĀSA

GINEKOLOGS, DZEMDĪBU SPECIĀLISTS

MEDICĪNAS MĀSA

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija, ķīmija, veselības mācība dzemdējušo sieviešu grūtniecības norises
sieviešu reproduktīvā veselība palīdzība sievietēm dzemdību laikā
emocionālo faktoru ietekme uz cilvēka fizisko pašsajūtu seriāli un filmas par ārstu dzīvi
tautas dziedniecības metodes relaksācijas tehnikas, elpošanas paņēmieni

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums apzinīgums draudzīgums
kritiskums pārliecinātība labestība
zinātkāre stabilitāte iejūtība
piesardzība praktiskums izturība
sistemātiskums * pacietība precizitāte
racionalitāte ** atbildība disciplinētība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažāda vecuma un sociālā slāņa cilvēkiem strādāt komandā
vienkārši un saprotami izskaidrot sarežģītus medicīnas jautājumus nodrošināt grūtnieču un jaundzimušo aprūpi
spēt saglabāt mieru neatkarīgi no apstākļiem sniegt pirmo medicīnisko palīdzību***
pārzināt sievietes reproduktīvās veselības nianses pieņemt dzemdības

*** pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums)

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv