JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PSIHIATRS


Kods: 2221 66


Darba saturs:
Psihiatrs ārstē cilvēkus, kas cieš no psihiskām slimībām, kā arī iesaka preventīvos jeb aizsargājošos pasākumus, lai novērstu saslimšanas iespēju vai slimības tālāku attīstību.

Psihiatrs iepazīstas ar pacienta medicīnisko un psihiatrisko vēsturi, izvērtē tā vispārējo fizisko un psiholoģisko stāvokli, veic dažādas diagnostiskās metodes, piemēram, pārrunas, testu izpilde, medicīniskās pārbaudes. Ārstniecības procedūrā, psihiatrs nereti iesaista arī pacienta ģimenes locekļus. Lai labāk izprastu iespējamos slimības rašanās cēloņus, pacienta tuvinieki tiek iztaujāti par slimības attīstību, ar viņiem tiek arī pārrunāta arī tālākā ārstēšanas gaita un viņu iespējas pacienta stāvokļa uzlabošanā.

Diagnostikas rezultātā psihiatrs izvēlas ārstēšanas metodi, nosaka, vai slimniekam nepieciešama uzturēšanās slimnīcā vai viņš var ārstēties atrodoties mājās. Psihiatrs izraksta pacientam medikamentus, iesaka psihologa konsultācijas vai psihoterapiju, rehabilitācijas programmas vai kādu citu ārstēšanas veidu. Psihiatrs uztur arī pacienta slimības vēsturi – pieraksta, kā mainījies pacienta veselības stāvoklis, atzīmē izmeklējumu un ārstniecības procesa rezultātus.

Daļa psihiatru iesaistās arī pētnieciskajā darbā – pēta garīgās slimības, to cēloņus, sekas un ārstēšanas metodes, veic zinātniskās publikācijas. Viņi var arī apmācīt medicīnas studentus psihiatrijā, - gan lasot lekcijas, gan vadot to praksi stacionārā (slimnīcā).

Psihiatri var specializēties bērnu un pusaudžu psihiatrijā, veco ļaužu psihiatrijā, tiesu psihiatrijā (pētīt saistību starp kriminālu uzvedību un garīgām slimībām), psihoterapijā. Ja psihiatrs nodarbojas ar privātpraksi, viņa pienākumos ietilpst arī lietvedības darbi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Psihiatri lieto dažādu medicīnisko aprīkojumu un instrumentus, kā arī kancelejas piederumus un biroja tehniku pacientu ārstēšanas dokumentēšanai.


Darba apstākļi:
Psihiatri strādā slimnīcās, poliklīnikās vai veselības centros, kur pieņem pacientus savos kabinetos vai arī brauc pie tiem mājas vizītē. Psihiatru ikdienas darbā ir liela atbildība un psiholoģiskā slodze, tāpēc lai pasargātu sevi no tā saucamā „izdegšanas” sindroma – emocionāla noguruma, nespēka, psihiatram regulāri jāpiedalās speciālās sanāksmēs – supervīzijās, kurās pieredzējušu speciālistu vadībā tiek risinātas dažādas problemātiskās darba situācijas. Psihiatri var strādāt astoņu stundu darba dienu pēc iepriekš saskaņota grafika, doties vizītē pēc izsaukuma. Dažkārt jāstrādā arī vakaros un nedēļas nogalēs.


Darba iespējas:
Psihiatri strādā psihiatriskajās slimnīcās, krīžu centros, poliklīnikās, veselības aprūpes centros, ekspertīžu struktūrās vai arī nodarbojas ar privātpraksi.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība ārsta specialitātē. Mācību ilgums - 6 gadi. Lai patstāvīgi nodarbotos ar ārstniecību, pēc augstākās izglītības iestādes beigšanas ārsts 5 vai 6 gadus (atkarībā no specializācijas) mācās specialitātes, piemēram, psihiatrijas rezidentūrā (rangs starp pamatstudijām un patstāvīgu darbu). Nokārtojot rezidentūras beigu eksāmenu, ārsts iegūst sertifikātu specialitātē un tiek reģistrēts ārstniecības personu reģistrā.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 800 LVL.
Atalgojums atkarīgs no psihiatra pieredzes, darba vietas, padarītā darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi aizrauj cilvēka domāšanas procesi un psihes darbība? Vai tev sagādā prieku tas, ka spēj kādam palīdzēt? Vai tev piemīt spēja uzklausīt citus? Vai tu spēj būt pacietīgs un iejūtīgs?

Psihiatra profesijā būtiska ir spēja nodibināt kontaktu ar visdažādākajiem cilvēkiem, uztvert viņus tādus, kādi viņi ir. Ja vēlies kļūt par psihiatru, centies izprast cilvēkus neatkarīgi no tā, kādi ir viņu uzskati vai personība. Labs treniņš būs saskarsmes mēģinājumi ar citu paaudžu pārstāvjiem – parunājies ar vecvecāku draugiem, pārbaudi savas spējas veidot sarunu ar viņiem, noskaidro, kas viņiem nozīmīgs un kā tas atšķiras no tavas paaudzes cilvēku uztveres. Centies saglabāt mieru un savaldību jebkādos apstākļos, mācies saskatīt pozitīvo ikdienā un arī krīzes situācijās.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā psiholoģija, bioloģija, ķīmija, svešvalodas.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

PSIHOLOGS

ĀRSTS

PSIHOTERAPEITS

BĒRNU PSIHIATRS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

psiholoģija, medicīna jautājumi par cilvēka dzīves jēgu, vērtībām, morāli
saistība starp cilvēka emocionālo stāvokli un fizisko pašsajūtu palīdzība un emocionāls atbalsts cilvēkiem
cilvēki, kuri ar savu domāšanu un izturēšanos atšķiras no sabiedrībā ierastajām normām semināri, grupu nodarbības par sevis izzināšanu
filmas, grāmatas par cilvēku dzīves krasiem pavērsieniem, sarežģītām attiecībām, emocionāli smagām izvēlēm cilvēku uzvedības un domāšana maiņa ķīmisko vielu ietekmē

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums komplicētība ** izpalīdzība
kritiskums neatkarība labestība
zinātkāre stabilitāte bagāta iztēle
piesardzība atturība sapratne
sistemātiskums * pacietība intuīcija ***
precizitāte atbildība taktiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

***intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar dažāda vecuma un sociālā slāņa cilvēkiem atpazīt psihisko traucējumu simptomātiku
būt labam klausītājam nomierināt, iedrošināt cilvēkus
radīt cilvēkos uzticēšanos glabāt cilvēku uzticētos noslēpumus
pārzināt dažādu medicīnisko preparātu iedarbību pielietot dažādas psihisko saslimšanu diagnostikas metodes

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv