JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.SPORTA TRENERIS


Kods: 3475 08


Darba saturs:
Sporta treneris, izmantojot sporta metodiku paņēmienus (piemēram, dažādus skriešanas, lēkšanas, vingrošanas veidus), trenē sportistus, attīstot un pilnveidojot viņu vispārējās un fiziskās īpašības, kā arī māca viņiem izkopt tehniskās un taktiskās iemaņas attiecīgajā sporta veidā. Viņš plāno un vada sportistu treniņus un seko līdzi viņu uzturam un veselības stāvoklim.

Atkarībā no sporta veida un darba vietas sporta treneris strādā vai nu ar vienu konkrētu sportistu, vai ar vairākiem sportistiem vienlaikus. Sporta treneris var trenēt arī veselu komandu, piemēram, futbolā, basketbolā, hokejā. Viņa darba pienākumi atkarīgi no tā, kur un ar ko viņš strādā.

Sporta treneris, kas strādā ar veselu komandu, sastāda sportistu darba programmu un treniņu plānus. Darba gaitā viņš analizē komandas sasniegtos rezultātus un lemj par turpmāko treniņu gaitu un slodzi. Sporta treneris pārzina arī vispārējo psiholoģiju, jo viņš strādā ar cilvēkiem, un nereti komandā ir ļoti dažāda rakstura sportisti, ar kuriem jāatrod kopīga valoda. Viņam arī jānoskaņo visa komanda smagam darbam un kopīgiem panākumiem.

Ja sporta treneris strādā ar kādu sportistu individuāli, piemēram, trenē tenisistu, viņa pienākums ir ne tikai plānot, organizēt un vadīt treniņus, bet arī veidot sportista uztura programmu, kopā ar sporta ārstu sekot sportista veselībai.

Ja treneris strādā ar kādu profesionālu sportistu (tādu, kurš ar sportošanu pelna sev iztiku), tad viņa pienākumos papildus ietilpst arī sadarbība ar sporta menedžeriem, lai plānotu sportista sacensību grafikus.

Sporta treneri kopā ar sportistiem vai komandām brauc uz sacensībām, kas nereti notiek citās pilsētās vai valstīs. Parasti sporta treneri vada arī sporta nometnes.

Ja sporta treneris strādā skolā, viņš pārsvarā vada tās sporta pulciņus vai komandas. Sporta treneri, papildus iegūstot pedagoga kvalifikāciju, ir arī sporta stundu pasniedzēji. Viņi plāno sporta stundas atkarībā no skolēnu vecuma un noteiktajiem sporta normatīviem. Bieži vien viņi skolās organizē sporta spēles, kā arī seko, lai sporta zālēs būtu skolēnu fiziskās attīstības veicināšanai nepieciešamais aprīkojums (piemēram, bumbas, stieņi, lecamauklas, hanteles).

Nepieciešamības gadījumā (ja sportists guvis traumu) sporta treneris sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Sporta treneris darbā lieto dažādu veidu sporta inventāru – atkarībā no sporta veida, kādā viņš strādā. Treniņu grafiku vai programmu sagatavošanai sporta treneris izmanto datoru, printeri un kopēšanas aparātu.


Darba apstākļi:
Sporta treneri pārsvarā strādā iekštelpās, speciāli aprīkotās sporta zālēs, bet, ja sportista treniņi noris ārā, arī sporta treneri strādā ārpus telpām (piemēram, stadionos, uz ūdens). Sporta trenera darba laiks atkarīgs no viņa darba vietas un sporta veida. Skolās strādājošie sporta treneri pārsvarā strādā astoņu stundu darba dienu, bet tie, kuri trenē individuālus sportistus vai komandu, nereti strādā nenormētu darba laiku, arī brīvdienās.


Darba iespējas:
Sporta treneris var strādāt skolās, sporta klubos, sporta federācijās vai kā sporta aktivitāšu vadītājs. Bieži vien sporta trenera darbavieta atkarīga no sporta veida specifikas un sponsorēšanas.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība sportā un sporta pedagoģijā. Mācību ilgums 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
350 līdz 2500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no darbavietas, sporta trenera pieredzes, profesionalitātes, kā arī no sporta veida.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk nodarboties ar sportu? Vai tevi interesē dažādu sporta spēļu noteikumi? Vai tu tos pārzini? Vai tev patīk lasīt dažādu sporta literatūru? Vai esi mēģinājis organizēt kādas sporta spēles savā skolā vai starp draugiem? Vai esi pamanījis, ka zini par sporta nodarbībām un pareizu uzturu vairāk nekā citi un vari dot padomus saviem draugiem? Vai esi precīzs, atbildīgs, godīgs?

Sporta trenera profesijā svarīga māka būt stingram savos lēmumos un precīzam izteicienos, spēja sniegt atbalstu vajadzīgajā brīdī, kā arī atpazīt un pieņemt otra trūkumus, lai zinātu kādas treniņu metodes jāpielieto rezultātu gūšanai. Šīs īpašības un prasmes var attīstīt, iesaistoties dažādos organizatoriskos pasākumos, piedaloties sporta aktivitātēs, palīdzot organizēt skolas sporta spēles vai arī, piemēram, pamēģinot iesaistīt draugus vai klasesbiedrus vienotā sporta spēlē, izveidojot komandu.

Lai kļūtu par labu sporta treneri, būtiska ir attīstīta analītiskā domāšana, lai spētu saskatīt sportistu spējas un, izvēloties pareizu darba režīmu, noturēt tās ilgtermiņā. Šīs iemaņas var trenēt, piemēram, izdomājot sev vai draugiem treniņu programmu un plānu un pēc tam analizējot, kas tika uztrenēts labāk (ātrums, izveicība, koordinācija), kādas muskuļu grupas attīstījās vairāk.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā sports, veselības mācība, bioloģija, psiholoģija, ētika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Sports


Radniecīgās profesijas:

SPORTA ORGANIZATORS

VINGROŠANAS NODARBĪBU INSTRUKTORS (FITNESA TRENERIS)

SPORTA TIESNESIS

SPORTA SKOLOTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

fizisko spēju un prasmju pilnveidošana produktu, pārtikas piedevu un ķīmisku preparātu ietekme uz pašsajūtu un fizisko izturību
veselīgs dzīvesveids sportiskās aktivitātes, treniņi un mācības
mana fiziskā forma zināšanas noteiktā sporta veidā
slavenu sportistu karjera, viņu panākumu vai zaudējumu analīze sporta pasākumi, sporta dzīves jaunumi masu medijos

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība dominēšana mērķtiecība
izlēmība ekstraversija * praktiskums
sapratne disciplinētība godīgums
enerģiskums atbildīgums tiešums
iniciatīva optimisms neatlaidība
sabiedriskums godkāre ambīcijas

*ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties, strādāt komandā trenēt sportistus
pārvaldīt savas emocijas saglabāt ticību uzvarai kritiskās situācijās
iedrošināt un iedvesmot cilvēkus pievērsties sportam izstrādāt treniņu programmas
pamanīt sportistu vājās un stiprās puses veikt sportiskā aprīkojuma apkopi un sīkus remontdarbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv