JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.



GLĀBĒJS


Kods: 5161 04


Darba saturs:
Glābējs nodarbojas ar cilvēku glābšanu dzīvībai bīstamās situācijās, kā arī šādu situāciju novēršanu un drošas vides radīšanu sev uzticētajā teritorijā. Glābējs piedalās dažādos sabiedriskos pasākumos, lai iespējamos nelaimes gadījumos varētu operatīvi steigties palīgā nelaimē nokļuvušajiem, piemēram, pludmales svētku, jahtu regates laikā. Glābēji, kuri strādā pašvaldību policijas glābšanas dienestā, vienlaikus var būt arī kārtībnieki un gādāt par sabiedriskās kārtības ievērošanu.

Strādājot vietās, kur upju vai ezeru tuvumā pulcējas cilvēki un ir nepieciešams rūpēties par viņu drošību, glābējs dežurē uzraugāmajā teritorijā un seko, lai tajā kāds neapdraudētu savu vai citu cilvēku dzīvību un veselību, piemēram, neietu peldēt neatļautās vietās, nebrauktu ar ūdenstransportu (piemēram, ūdensmotociklu, ūdensslēpēm) tuvu vietai, kur cilvēki peldas, nenestu ūdenī stikla priekšmetus. Glābēja darba uzdevumos ietilpst arī peldēt nepratēju vai iereibušu cilvēku atturēšana no ieiešanas ūdenī, bet, ja cilvēks slīkst, glābējs dodas palīgā, glābšanai izmantojot viņa rīcībā esošos palīglīdzekļus, piemēram, laivu, speciālus pelddēļus, peldvesti vai glābšanas riņķi. Nepieciešamības gadījumā viņš sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, piemēram, veic mākslīgo elpināšanu un sirds masāžu, apkopj brūces un rūpējas, lai negadījuma vietā ierastos profesionāli mediķi.

Gada aukstajā periodā glābēji parasti glābj cilvēkus, kuri ielūzuši ledū. Sevišķi daudz šādu izsaukumu ir rudenī un pavasarī, kad ledus ir plāns.

Glābēji brauc uz izsaukumiem, ja nelaime notikusi vietā, kur netiek nodrošināta pastāvīga drošības uzraudzība, kā arī meklē noslīkušus cilvēkus.

Nereti glābēji piedalās arī izglītošanas darbā, skolās iepazīstinot skolēnus ar drošības noteikumiem uz ūdens un citur.

Ziemas sezonā, kad nav tik liela slodze praktiskajos glābšanas darbos, glābēji apmeklē dažādus profesionālo iemaņu attīstīšanas un kvalifikācijas celšanas kursus. Tāpat speciālus kursus, lai uzlabotu darbā nepieciešamās iemaņas, kā arī ieziemo vasarā lietoto tehniku un aprīkojumu.

Ja glābēji strādā pašvaldību policijas glābšanas dienestā, viņiem ir arī kārtībnieka pienākumi un tiesības. Viņi uzrauga sabiedrisko kārtību un sastāda protokolus par tās traucēšanu un citiem pārkāpumiem uzraugāmajā teritorijā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Glābēji darbā izmanto glābšanai un kārtības nodrošināšanai uz ūdens nepieciešamo inventāru – dažādas laivas, glābšanas riņķus un pludiņus, arī hidrotērpus, peldvestes un niršanas piederumus. Glābšanai ziemā ir speciāls aprīkojums, kas glābējam ļauj uzturēties aukstā ūdenī un uz ledus. Glābēji izmanto arī pirmās medicīniskās palīdzības aprīkojumu – dezinfekcijas un pārsiešanas materiālus, elpināšanas aparātu, šinas un saites, medikamentus. Lai varētu operatīvi pārvietoties, lieto automašīnu vai kvadraciklu.


Darba apstākļi:
Glābēju darbs pamatā norit ārā, dežurējot pie ūdenstilpnēm. Glābēju darba režīms atkarīgs no sezonas un diennakts laika – visnoslogotākais darba laiks ir vasarā. Pamatā darbs norit 12 vai 24 stundu maiņās (biežāk 24 stundu režīmā), glābšanas staciju vadošie darbinieki strādā astoņu stundu darba dienu. Glābēja darbs saistīts ar paaugstinātu stresu un situācijām, kas var būt bīstamas dzīvībai.


Darba iespējas:
Glābēji var strādāt publiskajās pludmalēs jūrmalā, pie ezeriem un upēm, pašvaldību policijas glābšanas dienestos.


Nepieciešamā izglītība:
Par glābēju var kļūt, izturot atlasi un izejot obligātus speciālos apmācības kursus. Glābēja amata pretendentam jābūt vismaz 18 gadu vecam, ar vidējo izglītību un Latvijas pilsonim. Atlasē tiek noskaidrota fiziskā un psiholoģiskā piemērotība šim darbam. Pēc tam potenciālie glābēji tiek apmācīti trīs mēnešus garā pārbaudes laikā. Pēc pārbaudes laika ir prakse, kurā pretendents praktiski iepazīstas ar glābēja darbu. Arī vēlāk, jau strādājot par glābēju, regulāri notiek dažādi kvalifikācijas paaugstināšanas kursi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 300 LVL.
Iespējamas arī piemaksas par darbu naktīs un brīvdienās.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista atbildīgs, saspringts darbs, kuru veicot, tu padarītu drošu cilvēku atpūtu un dažādas aktivitātes, vai pat glābtu viņu dzīvību? Vai tev ir laba fiziskā sagatavotība un izcila reakcija?

Glābēja profesijā ļoti būtiska ir laba fiziskā sagatavotība, ko veicinās regulāri sporta treniņi – skriešana, peldēšana, komandu spēles.

Šis darbs ir saspringts – glābējs visu laiku seko līdzi, kas notiek pludmalē un ūdenī, jo ikvienā mirklī var notikt nelaime. Tāpēc būtisks ir vērīgums, koncentrēšanās spējas, prasme ātri reaģēt stresa situācijās. Mācies pieņemt lēmumus īsā brīdī! Centies attīstīt novērošanas spējas! Vasarā pludmalē iedomājies sevi glābēja vietā – kurus cilvēkus tu atturētu no iešanas ūdenī? Vai visi bērni, kuri rotaļājas ūdens tuvumā, tiek pieskatīti? Iemācies laikus prognozēt bīstamas situācijas!

Vajadzības gadījumā glābējs sniedz arī pirmo medicīnisko palīdzību, tāpēc jau tagad mēģini apgūt tās pamatprincipus!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, psiholoģija un sports.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

KĀRTĪBNIEKS

JAUNĀKAIS KĀRTĪBNIEKS

MEŽA UGUNSGRĒKU PATRUĻNIEKS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ekstrēmie sporta veidi iespējas praktiski palīdzēt cilvēkiem, glābt viņu dzīvības
grāmatas, kinofilmas ar asu sižetu, piedzīvojumu žanrs sporta veidi, spēles, datorspēles uzmanības un reakcijas treniņam
tehniskās zināšanas transportlīdzekļu, sadzīves tehnikas apkopei, remontam fiziskās aktivitātes, sporta treniņi
rīcības veidi kritiskās situācijās psiholoģiskās noturības pilnveidošanas tehnikas

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība vērība pārliecinātība
izturība pacietība iniciatīva
mērķtiecība pielāgošanās spēja enerģiskums
piesardzīgums atbildība uzņēmība
lietišķums izpalīdzība drosme
apzinīgums apķērība valdonība

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

glābt cilvēku dzīvības bīstamās situācijās ātri koncentrēties atbildīga uzdevuma veikšanai neatkarīgi no apstākļiem
nodrošināt drošu vidi sabiedriskos pasākumos precīzi izpildīt rīkojumus
saglabāt mieru stresa situācijās sniegt pirmo medicīnisko palīdzību*
nomierināt cilvēkus vadīt automašīnu

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS




Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv