JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS


Kods: 3119 04


Darba saturs:
Darba aizsardzības speciālists organizē pasākumus, lai uzņēmumā tiktu ievērots Darba aizsardzības likums un tā saistošo noteikumu prasības.

Darba aizsardzības speciālists organizē uzņēmumā darba aizsardzības sistēmu un darba vides iekšējo uzraudzību, nosaka darbavietās darba vides riskus, kam pakļauti darbinieki. Piemēram, darba aizsardzības speciālists pārbaudē konstatē, ka datoram nav noregulēts monitors – burti izplūduši, ekrāns ar sliktu izšķirtspēju. Tas bojā darbinieka redzi, tāpēc darba aizsardzības speciālists plāno pasākumus un organizē, lai konstatētos riskus mazinātu vai novērstu (piemēram, regulē monitorus, iegādājas jaunus) un uzrauga, kā šie pasākumi tiek izpildīti. Pasākumu mērķis ir radīt darbiniekiem drošu darba vidi, mazināt risku sabojāt veselību vai iegūt traumas.

Darba aizsardzības speciālists izmeklē darbā notikušos nelaimes gadījumus un reģistrē uzrakstīto nelaimes gadījuma aktu Valsts darba inspekcijā.

Darba aizsardzības speciālists kopā ar valsts/darba inspektoru izmeklē arodslimību (slimības, kuras cilvēks iegūst darbā, ilgstoši iedarbojoties kādiem kaitīgiem apstākļiem; piemēram, frizieris regulāri ir spiests ieelpot sīkas matu daļiņas, tāpēc var rasties plaušu slimības, vai arī krāvējam, bieži cilājot ļoti smagus priekšmetus, rodas muguras slimības) cēloņus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Darba aizsardzības speciālists darbā lieto dažāda veida biroja tehniku, piemēram, datoru, kopēšanas tehniku, printeri, faksu. Pārbaužu laikā tiek lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi, piemēram, aizsargķivere. Darba aizsardzības speciālista darbs saistīts ar kontroli dažādās iestādēs, tāpēc nereti jāizmanto sabiedriskais transports vai automašīna (vēlamas vadītāja tiesības).


Darba apstākļi:
Darba aizsardzības speciālists darbu veic gan biroja telpās, gan ārā, gan uzņēmumu telpās. Pildot savus darba pienākumus āra apstākļos, darba aizsardzības speciālists pakļauts laika apstākļiem. Darba aizsardzības speciālists strādā astoņu stundu darba dienu. Ja notiek kāds nelaimes gadījums, jāstrādā jebkurā diennakts laikā.


Darba iespējas:
Darba aizsardzības speciālists var strādāt jebkurā valsts vai privātā uzņēmumā, kurā nepieciešams kontrolēt darba aizsardzības noteikumu izpildi.


Nepieciešamā izglītība:
Darba aizsardzības speciālistam nepieciešama izglītība darba aizsardzībā un drošībā (darba aizsardzība apgūstama profesionālā maģistra programmā pēc jebkādas augstākās izglītības iegūšanas). Mācību ilgums ir 2 gadi. Iepriekšējās izglītības veids atkarīgs no uzņēmuma nozares, un to nosaka Ministru kabineta noteikumi.


Iespējamais atalgojums:
100 līdz 500 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma veida, kurā strādā darba aizsardzības speciālists.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk precizitāte, salīdzināšana, neatbilstību meklēšana? Vai tu pats ievēro noteikumus un seko, lai arī citi tos ievērotu?
Vai gribi dot savu artavu drošas darba vides radīšanā, lai cilvēki mazāk slimotu un mazāk gūtu traumas darbā? Vai tev patīk darbs ar cilvēkiem?
Ja vēlies būt darba aizsardzības speciālists, pievērs uzmanību tādiem mācību priekšmetiem kā psiholoģija, veselības mācība, ķīmija, latviešu valoda un svešvalodas.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

DARBA DROŠĪBAS INŽENIERIS

VALSTS/DARBA INSPEKTORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

darba drošības un efektivitātes jautājumi sadarbība ar cilvēkiem, palīdzības sniegšana
pasākumi veselības saglabāšanai un fiziskās formas uzturēšanai ierīču un iekārtu ekspluatācijas noteikumi
apkārtējās vides funkcionalitāte un drošība psiholoģija un veselibas mācība
galda, datorspēles, kas attīsta stratēģisko domāšanu, uzmanību un vērību precīzs un praktisks darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums patstāvība disciplīna
sistemātiskums * neatlaidība kārtīgums
racionalitāte ** stabilitāte apzinīgums
piesardzība rūpīgums saimnieciskums
kritiskums lietišķums godīgums
zinātkāre vērība precizitāte

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem analizēt arodslimību cēloņus
konstruktīvi risināt konfliktus skaidri paust savus uzskatus mutiski un rakstveidā
novērtēt darba vides risku patstāvīgi plānot savu darba dienu
precīzi izpildīt pienākumus kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv