JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS ADMINISTRATORS


Kods: 3121 16


Darba saturs:

Informācijas sistēmas drošības administrators veido uzņēmuma drošības sistēmu, izstrādā plānus, kā aizsargāt informāciju un tehnoloģijas.no nelietderīgas izmantošanas un no izmantošanas pret uzņēmuma interesēm.


Informācijas sistēmas drošības administrators, aptaujājot darbiniekus par uzņēmumā jau lietotajām drošības metodēm, noskaidro, kādus datus uzņēmums grib aizsargāt, kādiem datiem katram atsevišķam darbiniekam ir jādod pieejas tiesības (skatīties, ļaut labot vai nerādīt vispār kādu konkrētu informāciju). Apkopojot visus iegūtos faktus un datus, informācijas sistēmas drošības administrators var sākt plānot uzņēmuma drošības sistēmu.


Informācijas sistēmas drošības administrators ir atbildīgs par pretvīrusu programmatūras instalēšanu lietotāju datoros, lai pasargātu sistēmu no datorvīrusu infekcijām. Pēc izmaiņu ieviešanas ir jāpārbauda, vai vēlamais rezultāts tiešām ir panākts un darbojas korekti. Ja piekļuve datiem ir iespējama arī ar interneta palīdzību, tad drošības administrators ir atbildīgs par ugunsmūra ieviešanu. Šis "mūris" liedz pieeju sistēmai bez speciālas atļaujas.


Kad drošības sistēma ir izstrādāta un ieviesta, informācijas sistēmas drošības administrators paredz un apraksta papildus drošības noteikumus un procedūras, kuras jāievēro sistēmas lietotājiem. Jo līdztekus ar tehnikas palīdzību kontrolējamai drošībai pašiem cilvēkiem ir jāievēro dažādi organizatoriski noteikumi (piemēram, par paroļu neizpaušanu kolēģiem).


Informācijas sistēmas drošības administrators pārrauga, kā visi lietotāji ievēro drošības sistēmu. Viņš pārrauga visas sistēmas aktivitātes, viņa pienākumos ietilpst arī meklēt neparastas, neraksturīgas darbības, kuras analizējot, iespējams konstatēt - ir vai nav bijuši ielaušanās mēģinājumi informācijas sistēmā, cita veida drošības draudi.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Informācijas sistēmu drošības administrators darbā lieto datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtas, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Informācijas sistēmas drošības administrators parasti strādā birojos. Viņi strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Informācijas sistēmas drošības administratori strādā uzņēmumos, kur nepieciešams augsts informācijas tehnoloģijas drošības līmenis. Viņš strādā dažādos lielos uzņēmumos, kur ir plašas sistēmas un darba augsta datorizācijas pakāpe - informācijas tehnoloģijas izstrādes sabiedrībās, bankās, valsts un pašvaldību iestādēs, privātuzņēmumos, kuriem ir savas datu sistēmas. Kā arī specializētās privātās sabiedrībās, kas dažādiem uzņēmumiem sniedz pakalpojumus sistēmu drošības risinājumos, ieviešanā un uzturēšanā.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama vidējā profesionālā vai augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās. Mācību ilgums 2,5 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
600 līdz 1200 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no informācijas sistēmas drošības administratora darba pieredzes, profesionalitātes un atbildības līmeņa.


Ko tu vari darīt jau šodien?:

Topošajam informācijas sistēmas drošības administratoram līdzās interesei par datoriem un datortehniku nepieciešama liela atbildības izjūta, jo nāksies gādāt par visa uzņēmuma elektroniskās informācijas iekšējo drošību, tās aizsardzību no uzņēmumam nepiederošām personām. Bet arī atbildības izjūtu ir iespējams mērķtiecīgi attīstīt, atbildīgi izturoties pret tiem pienākumiem, kuri tev jāveic šobrīd.


Topošajam informācijas sistēmas drošības administratoram tāpat arī jāinteresējas par jaunumiem šajā nozarē, lai spētu meklēt, atrast un lietot aizvien drošākus risinājumus. Labi jāpārvalda svešvalodas, jo jaunāko informāciju visātrāk un ērtāk iegūt dažādos specializētos žurnālos, interneta mājas lapās.


Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā matemātika, fizika, loģika, informātika un svešvalodas.
Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika datorsistēmu jauninājumi
jaunumi datortehnikā, informāciju tehnoloģijās datorvides informācijas aizsardzības jautājumi
datorzinātnes prāta spēles, erudīcijas uzdevumi
analītisks darbs drošības sistēmu veidi un izstrāde

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums uzmanība neatlaidība
piesardzība disciplinētība pacietība
komplicētība * sistemātiskums *** pašapziņa
zinātkāre racionalitāte **** neatkarība
kritiskums lietišķums uzņēmība
intelektualitāte ** precizitāte enerģiskums

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem ievērot un izstrādāt instrukcijas
nodrošināt datorsistēmas un datortīklu drošību pārzināt dažādas pretvīrusu aizsardzības programmas
saglabāt mieru stresa situācijās saglabāt konfidencialitāti
lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko labi pārzināt datoru

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv