JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTRONISKĀS KOMERCIJAS SPECIĀLISTS


Kods: 2419 06


Darba saturs:
Elektroniskās komercijas speciālists nodrošina uzņēmumiem un iestādēm iespēju nodarboties ar elektronisko tirdzniecību (preču vai pakalpojumu pārdošanu internetā), kā arī ievieš naudas elektronisko norēķinu sistēmas, veidojot attiecīgas datu bāzes un serverus.

Elektroniskās komercijas speciālists izstrādā dažādus risinājumus, kā izveidot elektroniskajā tirdzniecībā izmantojamu uzņēmuma datu bāzi, un variantus, kā tos tehniski īstenot. Viņš sagatavo un uzstāda elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas, testē tās un izstrādā testēšanas analīzi, kā arī rūpējas par šo sistēmu drošību un uztur tās. Elektroniskās komercijas speciālists izpēta uzņēmumā esošo stratēģiju (ilgtermiņa darbības plānu nākotnes ieceru sasniegšanai) un, noskaidrojot vadības viedokli un prasības, izstrādā jaunus rīcības variantus, kas uzņēmumam palīdzētu veiksmīgāk uzsākt un īstenot elektronisko tirdzniecību. Viņš arī ievieš izstrādāto rīcības plānu praksē.

Pielietojot elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas, elektroniskās komercijas speciālists izstrādā ērtu shēmu, kā pēc iespējas labāk un izdevīgāk izmantot uzņēmuma resursus. Lai to izdarītu, elektroniskās komercijas speciālists analizē uzņēmuma vai iestādes ekonomisko situāciju, to, kā tiek organizēts darbs un resursu izmantošana, un sagatavo priekšlikumus turpmākai, efektīvākai darbībai. Elektroniskās komercijas speciālists izstrādā mārketinga plānu (darbības, kas nepieciešamas veiksmīgai preču vai pakalpojumu pārdošanai), kontrolē tā īstenošanu. Viņš arī pēta konkurentu piedāvājumu un patērētāju jeb pircēju intereses, kā arī tirgus situāciju kopumā.

Ja elektroniskās komercijas speciālista pakļautībā ir darbinieki, viņš tos vada, sadala un plāno veicamos pienākumus un darbus, izstrādā viņu amatu aprakstus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Elektroniskās komercijas speciālists darbā lieto datoru un dažāda veida biroja tehniku, piemēram, printeri, skeneri, kopēšanas iekārtu.


Darba apstākļi:
Elektroniskās komercijas speciālista darbs tiek veikts biroja tipa telpās individuāli vai grupā kopā ar citiem kolēģiem. Elektroniskās komercijas speciālists strādā astoņas darba stundas dienā. Dažviet viņš strādā pēc iepriekš saskaņota darba grafika (atkarībā no uzņēmuma darba organizācijas īpatnībām), bet, nepārsniedzot likumā noteikto darba laiku.


Darba iespējas:
Elektroniskās komercijas speciālists var strādāt privātuzņēmumos, valsts iestādēs un kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība elektroniskajā komercijā. Mācību ilgums 4 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 1000 LVL.
Alga elektroniskās komercijas speciālista profesijā ir 200 – 1000 latu, un tā atkarīga no speciālista profesionalitātes, darba pieredzes, kā arī uzņēmuma īpatnībām un veicamā darba apjoma.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista darbs ar datoru un vai alksti uzzināt, kā tiek radīts tas, kas redzams monitorā? Vai tevi interesē ekonomiskie procesi? Vai esi sabiedrisks un spēj atrast kopīgu valodu ar dažādiem cilvēkiem? Vai tev padodas darbs komandā? Vai proti argumentēti aizstāvēt savu viedokli un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem? Aktīvi līdzdarbojoties dažādos skolas sabiedriskās dzīves pasākumos, pārliecinies, vai māki organizēt pats savu darbu un strādāt patstāvīgi!

Elektroniskās komercijas speciālistam būtiska ir māka izprast ekonomiskos procesus, tāpēc jau tagad centies sekot līdzi šīs sfēras norisēm – tas palīdzēs uzkrāt vajadzīgo pieredzi un zināšanas. Elektroniskās komercijas speciālisti darbā izmanto arī grafiskā dizaina un projektēšanas paņēmienus, tāpēc, lai gūtu priekšstatu par šīm lietām, brīvajā laikā vari apmeklēt atbilstošus kursus. Svarīga ir arī svešvalodu prasme – mēģini to pilnveidot!

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā biznesa ekonomiskie pamati, informātika, loģika, tehniskā grafika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas Tirgzinības,


Radniecīgās profesijas:

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS -MERČENDAIZERS

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVIS (DĪLERIS)

MAZUMTIRDZNIECĪBAS KOMERCDARBINIEKS

TIRGZINĪBAS/TIRGVEDĪBAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

uzņēmējdarbība, ekonomika jaunāko tehnoloģiju attīstība
programmēšana datoru aizsardzības programmu jauninājumi
mārketings elektronisko veikalu dizains un darbības principi
analītisks darbs iepirkšanās internetā

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība sistemātiskums* spēja pielāgoties
pacietība zinātkāre uzņēmība
disciplinētība kārtīgums praktiskums
prasmīgums kritiskums taupīgums
savaldība rūpība racionalitāte**
uzmanīgums stabilitāte materiālisms***

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

***materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sadarboties ar dažādiem cilvēkiem strādāt paaugstināta stresa apstākļos
koordinēt, pārraudzīt darbu lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtisko
strādāt elektroniskās komercijas vidē strādāt ar speciālām programmatūrām
pārzināt tehnisko grafiku kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv