JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PROJEKTU VADĪTĀJS


Kods: 2131 12


Darba saturs:

Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs vada komandas darbu informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas projektos. Līdztekus informācijas tehnoloģijai viņš pārzina projektu vadīšanas vispārīgās prasības, kā arī specifiku šajā konkrētajā jomā.


Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs uztur kontaktu ar pasūtītāju, iedziļinās viņa vēlmēs, izstrādā projekta piedāvājumu. Izveido projekta komandu, kuras darbu tālāk pats organizē un vada. No komandas vienotības un iekšējās saskaņas lielā mērā ir atkarīgs projekta veiksmīgs iznākums - tātad projektu vadītājs to var ietekmēt arī, izveidojot profesionāli un cilvēciski saskanīgu komandu (prasmīgas vadīšanas rezultātā tā tāda var kļūt).  Informāciju tehnoloģijas projektu vadītājs saskaņā ar projekta vadīšanas pamatprincipiem sadala veicamos darbus starp komandas locekļiem, plāno projekta posmus ar konkrētiem darbu paveikšanas  laikiem un rezultātiem. Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājam var nākties arī plānot visa projekta resursus un izmaksas, to sadali, koordinēšanu un uzraudzību.


Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs rīko iekšējās darba apspriedes; lai varētu sekot līdzi darba izpildei, plāna izpildei, kā arī ar saviem kolēģiem kopīgi apspriestu projekta gaitu, iespējamās problēmas, analizētu jau esošos rezultātus. Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs veic, ja nepieciešams, korekcijas esošajos plānos. Viņš veido pārskatus par projekta gaitu; vada projekta administrāciju un kārto nepieciešamo dokumentāciju. Atbild par projekta norisi no sākuma līdz tā  nodošanai.


Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs savu darbību veic atbilstoši Latvijas un, starptautiskajiem nozares normatīvajiem aktiem, kā arī starptautiskajiem projektu vadīšanas standartiem un vadlīnijām.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs darbā lieto datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtas, skeneri, printeri. Ikdienā daudz izmanto elektroniskos sakarus – e-pastu, tālruni, citas sakaru ierīces.


Darba apstākļi:
Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs parasti strādā birojos. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu. Tuvojoties projekta nodošanas termiņiem, iespējams, jāstrādā virsstundas vakaros un brīvdienās.


Darba iespējas:
Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs var strādāt dažādos uzņēmumos, kur darbs ir saistīts ar informācijas tehnoloģijas sistēmu izstrādi vai uzlabošanu. Viņš strādā ražošanas uzņēmumos, valsts institūcijās, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās un specializētos datu apstrādes pakalpojumu uzņēmumos, kuri specializējas tikai programmatūru izstrādē, piedaloties dažādos projektos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās. Mācību ilgums 3 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
700 līdz 1700 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma vai izstrādājamā projekta lieluma (budžeta apjoms, projektā iesaistīto darbinieku skaits), no informācijas tehnoloģijas projektu vadītāja darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:

Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājam būtiskas ir vairākas prasmes: komunicēt ar pasūtītāju un projekta komandu; plānot projekta komandas darbu, lai iekļautos projekta izpildei atvēlētajā laikā; plānot projekta finanses. Svarīga ir izteikta loģiskā domāšana, jāmāk uzklausīt daudzu cilvēku idejas un bieži jāveic vairāki uzdevumi vienlaikus.


Lai attīstītu un nostiprinātu iepriekšminētās mākas, piedalies dažādos pasākumos, kur nepieciešams kontaktēties ar cilvēkiem un parādīt savu matemātisko, loģisko domāšanu. Tādu iespēju dod arī izvirzīšanās uz eksakto zinību priekšmetu olimpiādēm. Bet, lai attīstītu iemaņas izskaidrot sarežģītus tehniskus jautājumus lietotājiem saprotamā valodā piemērots ir šāds treniņš: gatavojoties kādam pārbaudes darbam mācību iestādē, draugu vidū cits citam izskaidrojiet apgūstamo vielu.


Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā informātika, matemātika, fizika, loģika, biznesa pamati un svešvalodas. Un ar nopietnību izturies pret ikgadējām projektu nedēļām skolā.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

DATORTEHNIKAS INŽENIERIS

PROGRAMMĒTĀJS

OPERĀCIJU SISTĒMU INŽENIERIS

DATU BĀZES INŽENIERIS

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS ADMINISTRATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika informācijas sistēmu ieviešana
jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģijās prāta spēles, populārzinātniskie raidījumi redzesloka, erudīcijas paplašināšanai
projektu izstrāde un īstenošana informāciju tehnoloģijas
uzņēmējdarbība vadošs darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums uzmanība uzņēmība
zinātkāre lietišķums sabiedriskums
oriģinalitāte kritiskums ambiciozitāte
disciplinētība kārtīgums pašapziņa
sistemātiskums * neatlaidība izlēmība
racionalitāte ** apzinīgums dominēšana

* sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem pārzināt informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas principus
konstruktīvi risināt konfliktus koordinēt cilvēku darbu
vadīt projektus veikt ilgtermiņa plānošanu
skaidri paust savu domu kā mutiski, tā rakstveidā kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv