JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.MIKROBIOLOGS


Kods: 2211 38


Darba saturs:
Mikrobiologs pēta baktērijas, rauga un pelējuma sēnītes, kā arī vīrusus, to uzbūvi, funkcijas un nozīmi. Viņš izstrādā veidus, kā dabā pastāvošos mikroorganismus varētu izmantot cilvēku labā, piemēram, mīklas raudzēšanā maizei, skābo piena produktu pagatavošanā, alus un vīna darīšanā, ādu un linu miecēšanā.

Mikrobiologi, kuri nodarbojas ar zinātni, laboratorijā veic dažādus pētījumus un izmēģinājumus, lai izzinātu kādu jaunu mikroorganismu pielietojuma veidu, izpētītu mikroorganismu funkcijas un dabu. Šie mikrobiologi izstrādā tehnoloģijas, kā, piemēram, dažādojot pārtikas produkta garšu, nezaudēt tā sākotnējās īpašības. Sākumā šos procesus viņi izmēģina mēģenēs vai kolbās un ar dažādu analīžu palīdzību pārbauda, cik veiksmīgi šie procesi norisinās. Ja rezultāts ir pozitīvs, tad projektu izmēģina praksē.

Vides mikrobiologi pēta un meklē iespējas, kā ar mikroorganismu vai to sugu kompleksu palīdzību attīrīt vides piesārņojumu. Viņi apzina mikroorganismus un to iedarbību, kas palīdzētu noārdīt kaitīgās vielas.
Daļa vides mikrobiologu nodarbojas tikai ar vides piesārņojuma kontroli. Viņi pārbauda ūdens kvalitāti peldvietās, ūdenstilpēs un augsnē rūpniecisku un citu piesārņojuma riskam pakļautu teritoriju tuvumā un šos apsekošanas rezultātus dara zināmus plašākai sabiedrībai.

Mikrobiologi – gēnu inženieri ar gēnu inženierijas metožu palīdzību (tehnoloģiju komplekss, kas ļauj pārveidot organismus, izmantojot dzīvu organismu ģenētisko materiālu, kā arī mākslīgi radītus gēnus) liek mikroorganismiem veikt kādas noteiktas funkcijas, kādas dabā tiem nav paredzētas, tā gūstot kādu cilvēkam izdevīgu un labvēlīgu rezultātu (piemēram, vienkāršas baktērijas ar gēnu inženierijas metodēm var pārveidot tā, ka tās sāk producēt retas ārstniecības vielas (cilvēka insulīns, cilvēka augšanas hormoni).

Medicīnas mikrobiologi strādā medicīnas laboratorijās un nosaka nelabvēlīgo mikroorganismu klātbūtni pētāmajā materiālā, piemēram, krēpās, urīnā. Uzsējot inficēto materiālu speciālās barotnēs vai izmantojot testus, viņi nosaka infekcijas klātbūtni un tās veidu, kā arī veic rezultātu analīzi.

Pārtikas rūpniecības mikrobiologi paņem ražojamā produkta paraugus un pēc mikroorganismu sastāva kontrolē, kā virzās ražošanas process. Piemēram, lai jogurts atbilstu nepieciešamajām garšas īpašībām vai alus nepārrūgtu, mikrobiologi paņem tā paraugu un ar dažādām metodēm nosaka tā gatavības stadiju. Viņi arī nepieciešamības gadījumā var šos gatavības procesus paātrināt vai palēnināt.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mikrobiologs darbā lieto laboratoriskās iekārtas, piemēram, mikroskopus (gaismas, elektroniskos), laboratorijas traukus (kolbas, mēģenes, pipetes, barotnes) un mērinstrumentus (spektra fotometrus, centrifūgas, hromotogrāfus, fermentatorus). Viņš darbā izmanto gumijas cimdus, sejas maskas, kā arī datoru un specializētas datorprogrammas, dažādu veidu biroja tehniku.


Darba apstākļi:
Mikrobiologi pārsvarā strādā laboratorijās, sterilā vidē. Vides mikrobiologi, iegūstot piesārņotās augsnes vai ūdens paraugus, strādā ārā, vēlāk šos materiālus apstrādājot laboratorijas vidē. Laboratorijās strādājošie mikrobiologi strādā astoņu stundu darba dienu, bet, lai spētu nepārtraukti sekot baktēriju attīstības procesam, viņi bieži strādā maiņās saskaņā ar noteiktu darba grafiku, arī brīvdienās un svētku dienās. Zinātnē strādājošie mikrobiologi strādā astoņu stundu darba dienu, taču bieži nākas strādāt virsstundas un brīvdienās. Mikrobiologa darbs saistīts ar dažādām ķīmiskām vielām, nepatīkamām smakām, bīstamiem mikroorganismiem.


Darba iespējas:
Mikrobiologi var strādāt klīnikās, slimnīcās, zinātniskajos institūtos, pārtikas rūpniecības uzņēmumu laboratorijās un vides aizsardzības iestādēs.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība mikrobioloģijā, ko var apgūt 5 gadu laikā (3 gadu studijas bioloģijā un 2 gadu studijas, specializējoties mikrobioloģijā).


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 600 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no specializācijas un darba vietas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dabā notiekošie procesi? Vai ar interesi piedalies bioloģijas stundu eksperimentos? Vai esi precīzs? Vai tev piemīt analītiskā domāšana?

Priekšstatu un zināšanas par mikrobiologa profesijas specifiku var gūt, interesējoties par dažādām norisēm dabā, skatoties televīzijas pārraides, kas stāsta par interesantiem zinātniskiem pētījumiem un novērojumiem. Šajā profesijā būtisko pacietību, roku veiklību un neatlaidību veicinās pužļu, stikla mozaīku likšana, auto un lidmašīnu modeļu izgatavošana, adīšana, pīšana, origami locīšana. Savukārt māku pieņemt lēmumus, domāt analītiski, spēju noteikt to, kādā svarīguma secībā ko darīt, attīstīs piedalīšanās dažādos skolas un sabiedriskos projektos un pasākumos. Analītisko domāšanu var attīstīt, risinot matemātikas, ķīmijas uzdevumus un krustvārdu mīklas, kā arī spēlējot prāta spēles.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā dabaszinātnes, ķīmija, fizika, bioloģija un matemātika.


Interešu joma(s): Dabas, vides zinības


Radniecīgās profesijas:

ĶĪMIĶIS

BIOLOGS

BIOTEHNOLOGS

ĶĪMIJAS TEHNIĶIS

PĀRTIKAS ĶĪMIĶIS

BAKTERIOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

mikrobioloģiskie procesi dabā ķīmija, bioloģija
izmēģinājumi un pētījumi zinātniskas diskusijas
vides piesārņojuma un aizsardzības jautājumi, testi gēnu inženierija
matemātika, fizika darbs ar ķīmiskiem reaktīviem

Man raksturīgas šādas īpašības:

precizitāte analītiskums materiālisms***
saprātīgums piesardzība intelektualitāte****
patstāvība komplicētība* godīgums
neatlaidība atbildība mērķtiecība
ētiskums racionalitāte** lietpratība
vērīgums zinātkāre lietišķums

* komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*** materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

****intelektualitāte - spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

veidot labu sadarbību atbildīgi pieņemt lēmumus un pildīt saistības
manipulēt ar smalkiem objektiem strādāt ar mikrobioloģijas laboratorijas iekārtām un instrumentiem
noteikt rīcībai svarīguma secību kombinēt daļas, lai iegūtu veselumu
strādāt sterilā vidē izstrādāt pētījuma koncepciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv