JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS


Kods: 2131 07


Darba saturs:
Programmēšanas inženieris nodrošina programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu. Pieredzējis programmēšanas inženieris var organizēt un vadīt programmētāju darba grupas, kā arī konsultēt programmatūras lietotājus.

Programmēšanas inženieris māk lasīt un saprast arī citu speciālistu, piemēram, programmētāju, izveidotu programmatūras projektējuma aprakstu - dokumentu, kur pateikts, kādas funkcijas šai programmai jāveic. Viņš raksta programmas kodu (programmas saturu) saskaņā ar projektējuma aprakstu. Darba gaitā programmēšanas inženieris konstruē un apraksta programmatūras darbības algoritmus (algoritms - mērķtiecīgs darbību izpildes priekšraksts, pēc kura no dotajiem sākumdatiem ar noteiktu darbību jeb soļu skaitu iegūst rezultātu), analizē dažādus tehniskos risinājumus un izvēlas piemērotāko.

Lai gan pats programmēšanas process tiek veikts vienatnē, programmēšanas inženiera darbs ir komandas darbs, un viņš daudz sadarbojas ar kolēģiem, lai plānotu un saskaņotu izstrādājamās sistēmas darbības nianses.

Programmatūras izveidošanas un uzturēšanas laikā programmēšanas inženieris izvērtē ziņojumus par kļūdām programmas darbībā un par pasūtītāja vai programmas lietotāju vēlmēm izmainīt vai papildināt izstrādājamo programmu. Izanalizē, kā iespējamās izmaiņas ietekmēs jau izveidotās sistēmas darbību un vai tās vispār ir reālas, pēc informācijas apkopošanas veic nepieciešamos labojumus vai papildinājumus programmatūrā.

Dažkārt programmēšanas inženieris sagatavo programmatūras projektējuma apraksta dokumentāciju, lai vēlāk arī citiem būtu saprotama izveidotās programmas uzbūve un darbība un lai to varētu papildināt vai mainīt.

Tā kā programmatūras izstrādes joma atrodas nepārtrauktā attīstībā, programmēšanas inženieris sistemātiski pilnveido savas zināšanas un prasmes, iepazīstoties ar jaunāko tehnoloģiju un metodēm.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Programmēšanas inženieris darbā lieto datoru un biroja tehnika, piemēram, kopēšanas iekārtas, skeneri, printeri. Ikdienā daudz izmanto elektroniskos sakarus – e-pastu, tālruni, citas sakaru ierīces.


Darba apstākļi:
Programmēšanas inženieri parasti strādā birojos. Programmēšanas inženieri strādā astoņu stundu darba dienu. Tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējams, jāstrādā virsstundas vakaros un brīvdienās. Atsevišķos gadījumos programmētāji var veikt darbu, neizejot no mājām – izmantojot internetu.


Darba iespējas:
Programmēšanas inženieri var strādāt kādam konkrētam uzņēmumam, kuram nepieciešams izveidot vai uzlabot sistēmu. Tie var būt gan privāti uzņēmumi, gan valsts iestādes, kā arī specializēti IT (informāciju tehnoloģiju) uzņēmumi, kuri nodarbojas ar dažādu programmatūru izstrādi.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās. Mācību ilgums 3 - 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 1200 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, veida un programmēšanas inženiera darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk strādāt pie datora? Vai vēlies uzzināt, kā tiek veidotas ikdienā lietotās programmas? Vai esi mēģinājis kaut ko vairāk izzināt par programmēšanu, programmēšanas valodām?

Lai kļūtu par programmēšanas inženieri, būtiska ir padziļināta interese par datorlietām un matemātikas priekšmetiem. Lai spētu strādāt ar sarežģītām sistēmām, svarīga ir loģiskā domāšana, māka sistematizēt un analizēt lielus informācijas apjomus, ko var attīstīt, risinot dažādas prāta spēles, krustvārdu mīklas, spēlējot stratēģijas spēles, presē sekojot dažādiem sabiedriskiem un ekonomiskiem notikumiem, tos analizējot, cenšoties paredzēt savu risinājumu problēmām, tad to salīdzinot ar patieso rezultātu. Šāda faktu analīze palīdzēs arī trenēt atmiņu un paplašinās redzesloku, kas veicinās tavas personības daudzpusīgu attīstību. Labs treniņš būs, pat visikdienišķākajām problēmām cenšoties izdomāt vairākus pozitīvus risinājuma veidus.

Programmēšanas inženierim būtiskas svešvalodu zināšanas, jo lielākā daļa profesionālās un izglītojošās literatūras, kā arī internetā atrodamā informācija ir angļu vai krievu valodā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā informātika, matemātika, fizika, loģika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

DATORTEHNIKAS INŽENIERIS

PROGRAMMĒTĀJS

OPERĀCIJU SISTĒMU INŽENIERIS

DATU BĀZES INŽENIERIS

INFORMĀCIJAS SISTĒMAS DROŠĪBAS ADMINISTRATORS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika datorvides informācijas aizsardzības jautājumi
jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģijās prāta spēles, populārzinātniskie raidījumi TV redzesloka paplašināšanai
WEB lapu izstrāde precīzs un radošs darbs
darbs, kur var pielietot intelektuālās un organizatoriskās prasmes programmu uzbūve un programmēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums uzmanība kritiskums
piesardzība disciplinētība pacietība
komplicētība * sistemātiskums *** pašapziņa
zinātkāre racionalitāte **** enerģiskums
oriģinalitāte lietišķums uzņēmība
intelektualitāte ** precizitāte neatlaidība

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem lietot teksta un grafikas redaktorus u.c. biroja lietojumprogrammas
sistematizēt un analizēt lielu informācijas daudzumu prasme strādāt paaugstināta stresa apstākļos
skaidri paust savu domu mutiski un rakstveidā atrast radošus risinājumus sarežģītā situācijā
izstrādāt un novērst kļūdas programmās kārtot lietišķo dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv