JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.PROGRAMMĒTĀJS


Kods: 2132 01


Darba saturs:
Programmētājs izplāno, sagatavo, izstrādā, testē (pārbauda), uztur un uzlabo datora programmatūru. Programmētāja galvenais uzdevums ir soli pa solim aprakstīt kādu procesu datoram saprotamā programmēšanas valodā, lai pēc programmas izstrādes arī tāds datora lietotājs, kuram nav iepriekšēju zināšanu par programmēšanu, varētu pilnīgāk izmantot datora piedāvātās iespējas, lietojot izveidoto programmu.

Uzsākot darbu, programmētājs izzina pasūtītāja vēlmes, precīzi noskaidrojot, kādas ir pasūtītāja prasības un tieši ko ar jauno programmu jāspēj izdarīt. Sadarbībā ar pasūtītāju programmētājs izstrādā programmas ideju, noskaidro, kāds ir programmas izstrādes mērķis, un uzraksta programmas aprakstu, proti, norāda, kādā secībā dators veiks vēlamās operācijas. Tad programmētājs izveidoto programmu kodē – ievada datorā komandas, pārrakstot radīto programmu datoram saprotamā valodā. Nākamais solis ir programmas testēšana – programmētājs ievada datorā komandas, ko ievadītu lietotājs, un pārliecinās, vai programma darbojas pareizi. Ja programmā tiek atrastas kļūdas, programmētājs tās izlabo. Gatavai programmai programmētājs pievieno palīdzības failu, kas izskaidro lietotājam, kā lietot programmu un kā izvairīties no kļūdām programmas darbībā.

Programmētājs detalizēti apraksta programmas izstrādes laikā veiktās darbības, dokumentējot visas komandas, lai programma būtu saprotama arī citiem programmētājiem, kam nāktos ar to saskarties. Pēc programmas izstrādes programmētājs sagatavo ziņojumu par programmas lietošanu, kā arī prezentē programmu lietotājam vai pasūtītājam, izskaidrojot programmas īpatnības, un nepieciešamības gadījumā arī turpmāk sniedzot informatīvu palīdzību. Programmētāji uztur un labo gatavas programmas; arī gatavās programmās izdarītās izmaiņas tiek rūpīgi dokumentētas.

Programmētāji var specializēties programmu izstrādē, uzturēšanā, uzlabošanā vai testēšanā. Programmētāji var pievērsties specifiskām jomām, piemēram, datorspēļu izstrādei, telekomunikāciju sakaru programmu nodrošināšanai.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Dators, portatīvais dators, kancelejas piederumi, papīrs piezīmēm, specializēta literatūra (piemēram, tehniskās rokasgrāmatas), prezentācijās – datora projektors.


Darba apstākļi:
Programmētājs strādā biroja tipa telpās pie datora. Oficiālais darba laiks - astoņas stundas dienā. Taču programmētāji bieži strādā arī vakaros, brīvdienās un projektu specifikas dēļ - reizēm arī naktīs. Kā arī viņi mēdz strādāt pēc izsaukuma jebkurā diennakts laikā, lai izlabotu programmas kļūdas.


Darba iespējas:
Programmētāji var strādāt uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmatūras un interneta lapu izstrādi, sabiedrībās, kuru darbs saistīts ar plašām informācijas un datu apmaiņas struktūrām (piemēram, pasts, informācijas un ziņu dienesti un portāli), kā arī jebkuros citos uzņēmumos, kam nepieciešama specifiska programmatūra darba veikšanai (piemēram, īpašas grāmatvedības, uzskaites programmas).


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība datorzinātnēs – studiju ilgums 4 gadi, vai nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība programmēšanā un datortīklu administrēšanā – studiju ilgums 2 gadi.


Iespējamais atalgojums:
150 līdz 2000 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no programmētāja profesionalitātes un darba pieredzes, kā arī veicamā projekta specifikas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk strādāt pie datora? Vai vēlies uzzināt, kā tiek veidotas ikdienā lietotās programmas? Vai esi mēģinājis kaut ko vairāk izzināt par programmēšanu, programmēšanas valodām?

Lai kļūtu par programmētāju, būtiska ir padziļināta interese par datorlietām un matemātikas priekšmetiem. Lai izstrādātu labi funkcionējošu programmu svarīga ir loģiskā domāšana, māka sistematizēt un analizēt lielus informācijas apjomus. Dažādu faktu un informācijas analīze palīdzēs arī trenēt atmiņu un paplašinās redzesloku, kas veicinās personības daudzpusīgu attīstību. Pat sadzīviskām problēmām, arvien cenšoties izdomāt vairākus alternatīvus (vienlīdz labus), pozitīvus risinājuma veidus, iemācīsies nepadoties grūtību priekšā un problēmas saskatīt kā ikdienišķus uzdevumus, kuri vienkārši jāatrisina.

Lai izprastu klienta vajadzības vai sadarbotos ar kolēģiem, spētu izklāstīt savu redzējumu un to pamatot, būtiskas ir labas komunikācijas prasmes, ko var attīstīt aktīvi piedaloties skolas projektu izstrādē, ģenerējot idejas, tās pamatojot, uzklausot citu viedokli, kā arī mākot rast kompromisus.

Programmētājam nepieciešamas labas svešvalodu zināšanas, jo lielākā daļa profesionālās un izglītojošās literatūras, kā arī internetā atrodamā informācija ir angļu vai krievu valodā.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā informātika, matemātika un svešvalodas.


Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas


Radniecīgās profesijas:

PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS

DATORSISTĒMU ANALĪTIĶIS

DATORSISTĒMU TESTĒTĀJS

DATORDIZAINERS (WEB LAPAS DIZAINERS)

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika datorspēles
jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģijās jaunumi datora aizsardzībā, pretvīrusu programmatūras
WEB lapu izstrādāšana sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu risināšana
analītisks un precīzs darbs programmu uzbūve un programmēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums uzmanība radošums
piesardzība disciplinētība kārtīgums
komplicētība * sistemātiskums *** precizitāte
zinātkāre racionalitāte **** pielāgošanās spēja
oriģinalitāte lietišķums pacietība
intraversija ** savaldība kritiskums

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem mobilizēt sevi intensīvam darbam
skaidri paust savu domu mutiski un rakstveidā lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko
izstrādāt un uzturēt programmas testēt programmatūras un novērst to darbības kļūdas
precīzi izpildīt uzdotos darbus izstrādāt programmas dokumentāciju

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv