JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.GAISVADU LĪNIJU ELEKTROMONTIERIS


Kods: 7245 12


Darba saturs:
Gaisvadu līniju elektromontieris remontē un uzstāda gaisvadu elektrolīnijas, piemēram, zemsprieguma līnijas, pa kurām tiek piegādāta elektroenerģija, piemēram, uz dzīvojamām mājām, ražotnēm un augstsprieguma līnijas, pa kurām elektroenerģija tiek sadalīta un novadīta uz transformatoriem, kuros, savukārt, to pārveido par zemsprieguma.

Gaisvadu līniju elektromontieris labi pārzina drošības tehnikas noteikumus, piemēram, pirms pieskaršanās vadiem viņš ar speciālu sprieguma uzrādītāju pārbauda, vai ir atslēgts spriegums un tos sazemē (izmanto speciālu metāla konstrukciju, kas ierakta zemē un palīdz novadīt elektrības strāvu, lai pasargātu cilvēkus no nokļūšanas zem sprieguma). Pirms kāpšanas koka stabā, viņš to nedaudz atrok un pārbauda, vai tas nav sapuvis, tad ar speciālu kāpšļu palīdzību nokļūst elektrobojājuma vai elektroiekārtu apkopes vietā.

Remontējot elektropārvades līnijas, gaisvadu līniju elektromontieris krāso elektrolīniju metāla balstus, vajadzības gadījumā nomaina stikla vai keramikas izolatorus, neizolētos vadus vai to posmus nomaina ar modernām, drošākām gaisvadu kabeļlīnijām (tādām, kurās vadi ir savstarpēji izolēti, līdz ar to drošāki, piemēram, pret koku kritalām, gaisa pūķu iepīšanās gadījumiem vai putnu izraisītiem īssavienojumiem, piemēram, gadās, ka stārķi, vijot ligzdu, savieno divus kailvadus, kā rezultātā notiek elektroīssavienojums). Tā kā elektrolīniju koka balsti ar laiku trupē, gaisvadu līniju elektromontieris ir atbildīgs par to laicīgu un regulāru nomaiņu.

Pēc darba veikšanas gaisvadu līniju elektromontieris aizpilda noteiktas veidlapas, kurās norāda remontdarbu veicēju, veiktos darbus, piemēram, to, kādi mērījumi tika veikti un vai šo konkrēto iekārtu drīkst ieslēgt zem sprieguma.

Daži gaisvadu līniju elektromonietieri nodarbojas ar darba vietas sagatavošanu citiem gaisvadu līniju elektromontieriem. Viņi, piemēram, veic līnijas atslēgumus, pārbauda vai tas patiešām noticis, to sazemē, tad nodod līniju elektroremontdarbu veikšanai elektromontieru brigādei, kura savukārt novērsīs pašu bojājumu vai veiks bojātās aparatūras atjaunošanu (tā var nodegt, sakust), periodiskos remontus, drošinātāju nomaiņu, izdarīs mērījumus.

Lielākā daļa profilaktisko remontu un montāžas darbu tiek veikti vasaras sezonā. Pārējos gadalaikos pārsvarā tiek likvidētas sekas avārijām, ko izraisa vētras, vai remontēti līniju vadu pārrāvumi, kas rodas no koku uzkrišanas vētras laikā vai, piemēram, kravas celtņu neuzmanīgas vadīšanas dēļ.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Gaisvadu līniju elektromontieris darbā izmanto izolētus instrumentus, piemēram, plakanknaibles, asknaibles, skrūvgriežus, pīļknābja knaibles, nazi; elektroinstrumentus, piemēram, urbjmašīnu, leņķa slīpmašīnu; mērinstrumentus, piemēram, megaommetru, voltmetrs, multimetru; dažādas pacēlājierīces – hidropacēlāju, uz transportlīdzekļa esošus izbīdāmos torņus un kāpnes.


Darba apstākļi:
Gaisvadu līniju elektromontieris strādā ārā, avāriju novēršanas gadījumos viņam jārēķinās arī ar sliktiem laika apstākļiem. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu, dažkārt nepieciešams strādāt virsstundas, piemēram, avārijas situācijās. Gaisvadu līniju elektromontieris, veicot remontdarbus, paceļas lielā augstumā, kas atkarīgs no līnijas veida, piemēram, 110 kV augstsprieguma elektropārvades līnijās pacelšanās augstums var sasniegt par 100 metrus. Vidēja sprieguma elektropārvades līnijās pacelšanās augstums ir 6 – 8 metri. Lai sevi pasargātu no elektrotraumām, gaisvadu līniju elektromontieris darbā lieto personīgās drošības līdzekļus, piemēram, ķiveri, drošības jostu un virvi, izolējošos apavus (botas) un cimdus, mitrumizturīgu darba apģērbu, sprieguma uzrādītāju, zemējumus.


Darba iespējas:
Gaisvadu līniju elektromontieris var strādāt elektropārvades un elektrosadales uzņēmumos, dažādos elektromontāžas uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība enerģētikā, ko var apgūt 4 gadu laikā, kā arī jāiziet speciāli augstkāpēju kursi un darba drošības apmācība.


Iespējamais atalgojums:
400 līdz 500 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no elektromontiera darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
? Vai tev ir interese par elektrotehniku? Vai tev patiktu strādāt brīvā dabā, svaigā gaisā un arī nedaudz ekstrēmos apstākļos - augstu virs zemes?

Gaisvadu līniju elektromontierim, atrodoties augstu virs zemes, nepieciešama laba līdzsvara izjūta un vienlaicīgi liela precizitāte daba izpildē, ko var trenēt nodarbojoties ar sporta veidiem, kas attīstīs šīs īpašības un veicinās fizisku izturību, piemēram, klinšu kāpšanas sportu. Lai spētu atrast elektroiekārtas, kuras izkārtotas dažādās lauku un mežu teritorijās, būtiskas labas orientēšana iemaņas.

Svarīga arī tehniskā un loģiskā domāšana, ko veicinās dalība dažādos ar tehniku un elektroniku saistītos interešu pulciņos, tajos darbojoties gūsi arī praktiskās iemaņas un izpratni par šis profesionālās jomas specifiku.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā fizika, ķīmija, matemātika, tehniskā grafika un sports.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

BŪVELEKTRIĶIS

ELEKTROMONTIERIS

ELEKTROTĪKLU ELEKTRIĶIS

APGAISMES ELEKTRIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

elektroiekārtu uzbūves principi elektroenerģijas izmantošana un elektroapgāde
praktisks un precīzs darbs jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju nozarē
matemātika, fizika elektroiekārtu uzstādīšanas, montāžas darbi
elektroierīču, elektrības pārvadu remonts dažādas sarežģītības elektroierīču konstruēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums neatlaidība praktiskums
saimnieciskums sistemātiskums * stabilitāte
pacietība kārtīgums analītiskums
vērīgums precizitāte kritiskums
izturība racionalitāte** rūpība
pastāvība apķērība piesardzība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar elektromontāžas instrumentiem un palīgierīcēm ātri risināt matemātiskos aprēķinus ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem
remontēt sadzīves tehniku, vienkāršu elektrotehniku savienot detaļas ar lodēšanu, līmēšanu, kniedēšanu un metināšanu
skicēt un rasēt vienkāršas elektriskās principiālās shēmas, funkcionālās un montāžas shēmas mērīt un analizēt elektriskos parametrus: spriegumu, strāvu, pretestību
sadarboties ar cilvēkiem ievērot drošības tehnikas noteikumus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv