JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTRIĶIS


Kods: 7241 01


Darba saturs:
Elektriķis instalē (ierīko), uztur un remontē elektrisko vadu sistēmas, skaitītājus, sadalītājus un elektroiekārtas. Elektriķis pēc klienta izsaukuma dodas remontēt elektroiekārtas vai mainīt esošo elektroinstalāciju. Pēc klienta vai firmas pasūtījuma elektriķis izvieto elektroiekārtas, ierīko kabeļu kanālus vai ievelk vadus (dažāda tipa ēkās – angāros, nojumēs, estrādēs un citās daļēji slēgtās telpās, kā arī brīvā dabā), ierīko elektriskās ligzdas un sadales sistēmas.

Elektriķi labo dažādas elektriskās iekārtas – sadzīves tehniku, apgaismes objektus, elektriskos sadalītājus, elektromotorus, ģeneratorus, slodzes un jaudas slēdžus. Saskaņā ar principshēmām (shēmām, kurās attēloti vadu saslēgumi un strāvas ceļi) elektriķis nosaka elektroiekārtas darbības principu, pārbauda, vai elementu pievienojumu secība iekārtā ir pareiza un vai tā sakrīt ar shēmā norādīto. Ja nepieciešams, elektriķis veic elektrisko lielumu mērījumus un maina pievienojumus (pārlodējot vadus), labo bojātu elektroizolāciju vai ierīko jaunu. Darba gaitā elektriķis pārliecinās, lai nenotiktu īssavienojums, iekārtas pārslodze vai strāvas noplūde.

Pirms elektroiekārtu ierīkošanas elektriķis sagatavo plānu, kurā norādītas iekārtu atrašanās vietas un shematiski attēloti saslēgumi. Elektriķis pārliecinās, lai iekārtas tiktu iezemētas vai citādi nodrošinātas pret īssavienojumiem. Pēc plāna elektriķis arī ievelk vadus, savelk vadus starp stabiem, ierok kabeļus, uzstāda zibensnovedējus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Elektriķis darbā lieto rokas instrumentus, piemēram, knaibles, spīles, skrūvgriežus, elektriskos urbjus, lodāmurus, kniedētājus, vīles, zāģus. Strāvas sprieguma un stipruma testēšanai elektriķis izmanto testēšanas aprīkojumu, piemēram, voltmetrus un ommetrus. Lai piekļūtu augstākām vietām (griestiem, jumtiem), elektriķis izmanto kāpnes, sastatnes, stalažas. Drošības nolūkos elektriķi lieto speciālu aizsargtērpu, cimdus (no auduma un gumijas), speciālus apavus vai gumijas zābakus, ķiveres, aizsargbrilles, drošības siksnas un jostas (darbam augstumā).


Darba apstākļi:
Elektriķis strādā gan iekštelpās (biroja tipa telpās, mājokļos, kur ierīko vai labo elektroinstalācijas), gan celtniecības objektos, gan brīvā dabā (piemēram, rokot kabeļus starp objektiem vai labojot ielu apgaismojumu). Brīvā dabā elektriķi strādā tikai piemērotos laika apstākļos. Darbs mēdz notikt augstumā. Darba laiks visbiežāk ir astoņu stundu darba diena, taču elektriķi, kas strādā pēc izsaukuma, strādā arī nedēļas nogalēs, turklāt jebkurā diennakts laikā.


Darba iespējas:
Elektriķis var strādāt uzņēmumos, kas apkalpo elektrotīklus vai piedāvā sadzīves pakalpojumus, firmās, kurām ir nepieciešams savs speciālists (piemēram, tādās ražotnēs kā fabrikas, rūpnīcas), kā arī kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Elektriķim nepieciešama profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums ir 4 gadi) vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (mācību ilgums – 2 gadi) elektriķa specialitātē. Ja elektriķis vēlas strādāt kā pašnodarbinātais, viņam nepieciešams iegūt sertifikātu, kas apliecina viņa elektriķa kvalifikāciju.


Iespējamais atalgojums:
200 līdz 400 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no elektriķa darba pieredzes, profesionalitātes, kā arī darba vietas.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi kādreiz pamēģinājis samontēt elektrisku shēmu, un vai tas tev šķita interesanti? Vai tu mēdz darbus veikt uzmanīgi un rūpīgi, ar apdomu? Vai tev nesagādā grūtības lasīt un izprast kartes un diagrammas?

Elektriķa profesijā būtiska ir spēja izprast iekārtu uzbūvi, kā arī rast efektīvus risinājumus tehniskām problēmām.

Ja vēlies būt elektriķis, īpašu uzmanību pievērs matemātikai, fizikai un ķīmijai.


Interešu joma(s): Būvniecība Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika,


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS INŽENIERIS

TELESAKARU TEHNIĶIS

ELEKTROMONTIERIS

GAISVADU LĪNIJU ELEKTROMONTIERIS

ELEKTROINŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sadzīves elektroiekārtu uzbūves principi elektroenerģijas izmantošana un elektroapgāde
praktisks un precīzs darbs dažādas sarežģītības elektroierīču konstruēšana
matemātika, fizika zibens novadīšanas sistēmas
elektroierīču, elektrības instalāciju remonts jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums neatlaidība precizitāte
saimnieciskums zinātkāre racionalitāte**
pacietība piesardzība apķērība
rūpība analītiskums draudzīgums
izturība sistemātiskums * atbildība
pastāvība kārtīgums izpalīdzība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar elektriķa instrumentiem un palīgierīcēm savienot detaļas ar lodēšanu, līmēšanu, kniedēšanu un metināšanu
saprasties ar cilvēkiem ievilkt elektrību
ātri risināt dažādus matemātiskos aprēķinus ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem strādāt ar elektriskām shēmām un rasējumiem
remontēt sadzīves tehniku, vienkāršu elektrotehniku mērīt un analizēt elektriskos parametrus: spriegumu, strāvu, pretestību

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv