JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TELESAKARU TEHNIĶIS


Kods: 3114 04


Darba saturs:
Telesakaru tehniķis veic sakaru un datu pārraides iekārtu tehnisko apkalpi un remontu. Telesakaru tehniķis apkalpo uzņēmumā esošās sakaru iekārtu sistēmas, kurās ietilpst tālruņa tīkli vai bezvadu sakaru ierīces – rācijas. Viņš remontē, regulē, programmē tālruņa aparātus, tālruņa centrāles un rācijas.

Telesakaru tehniķis remontē uzņēmuma datu pārraides tīklus (datu pārraides tīkli nodrošina datu apmaiņu starp biroja datoriem, ražošanas uzņēmumos arī - datu apmaiņu starp tehnoloģiskajām iekārtām un ietver datu kabeļus, modemus, jaudīgas datoru darba stacijas – serverus), kā arī veic to regulārās profilaktiskās apkopes, pārbauda iekārtu detaļu darba kārtību, nepieciešamības gadījumā tās nomainot, vai par konstatēto bojājumu ziņojot atbildīgajai personai.

Lai varētu konstatēt iespējamos datu pārraides tīklu bojājumus un veikt nepieciešamos regulēšanas darbus, telesakaru tehniķis darbā izmanto datortehniku un specializētas datorprogrammas. Telesakaru tehniķis instalē (ierīko) programmas, remontē esošās iekārtas un uzstāda jaunas iekārtas, programmē tās.

Kad ir paveikti remonta, montāžas vai regulēšanas darbi, telesakaru tehniķis veic atzīmes tehniskajā dokumentācijā, ja nepieciešams, labo rasējumus vai uzzīmē jaunas shēmas, raksta darba izpildes protokolus.

Ja darbu veikšanai tiek piesaistītas specializētas firmas, telesakaru tehniķis seko darbu izpildes gaitai, kvalitātei un pēc darbu pabeigšanas pieņem padarīto.

Tā kā šajā jomā notiek ļoti strauja tehnikas un tehnoloģiju attīstība, telesakaru tehniķis pastāvīgi papildina zināšanas specializētos kursos un semināros.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Telesakaru tehniķis darbā izmanto dažādus mērinstrumentus, piemēram, multimetru, oscilogrāfu, kā arī datoru un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri.


Darba apstākļi:
Telesakaru tehniķis strādā pārsvarā biroja tipa telpās, arī - ražošanas telpās. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu. Dažkārt ir nepieciešams strādāt virsstundas, piemēram, avārijas situācijās.


Darba iespējas:
Telesakaru tehniķis var strādāt dažādos ražošanas uzņēmumos, biroju centros, bankās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā izglītība telekomunikācijās, elektronikā, informācijas tehnoloģijās. Mācību ilgums - 2 līdz 3 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 500 LVL.
Atalgojuma apmērs atkarīgs no uzņēmuma lieluma, no telesakaru tehniķa darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi interesē dažādi mehānismi un elektronika? Vai tev patīk risināt tehniskus jautājumus, piemēram, izzināt, kāpēc kāda ierīce nestrādā, un meklēt tā iemeslus? Vai viegli orientējies dažādās tehnikas lietošanas instrukcijās?

Telesakaru tehniķa profesijā būtiskas ir tādas īpašības kā precizitāte, rūpīgums, arī attīstīta tehniskā domāšana un loģika, ko veicinās dalība dažādos pulciņos, interešu grupās, kas saistītas ar elektroniku un tehniku, piemēram, informātikas, radio vadāmo modeļu pulciņā, arī kartinga, motosporta interešu grupās gūtās praktiskās iemaņas, piemēram, tos labojot, sniegs gan zināšanas, gan radīs priekšstatu par šīs sfēras specifiku!

Lai spētu orientēties jaunāko tehnisko risinājumu piedāvājumā, mācēt šo informāciju sameklēt un izmantot darbā ar jau esošajām iekārtām un mehānismiem, būtiskas ir arī analītiķa spējas, ko var attīstīt, salīdzinot medijos un tehniskajā literatūrā atrodamo informāciju, to konspektējot, kā arī, risinot atjautības uzdevumus un spēlējot stratēģijas spēles.

Ir svarīgi būt neatlaidīgam un mērķtiecīgam, prast strādāt gan komandā, gan arī patstāvīgi. Prasmi strādāt komandā, veicinās dalība komandu sporta spēlēs, grupas darbs dažādos skolā veicamos mācību projektos.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, informātika, loģika un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS

TELEFONA SAKARU (ELEKTRONIKAS) TEHNIĶIS

ELEKTRONISKO SAKARU SPECIĀLISTS

RADIO UN TELEVĪZIJAS SAKARU/ELEKTRONIKAS TEHNIĶIS

DATORSISTĒMU TEHNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

telekomunikācijas iekārtu darbības principi fizika, matemātika
datu pārraides alternatīvas datortehnika
elektronisko ierīču konstruēšana praktisks darbs
telekomunikācijas iekārtu sistēmu darbība un pielietojums jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte stabilitāte
analītiskums zinātkāre draudzīgums
izturība racionalitāte** pielāgošanās spēja
neatlaidība pacietīgums mērķtiecība
sistemātiskums* kārtīgums saimnieciskums
disciplinētība apzinīgums centība

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte –- spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar elektronikas instrumentiem un palīgierīcēm sastrādāties ar cilvēkiem
plānot darbu un noteikt prioritātes strādāt ar tehnisko dokumentāciju
izmantot datoru telekomunikācijas iekārtu apkalpošanas modernizēšanai, parametru kontrolei un apstrādei veikt telekomunikācijas tīklu un pārraides sistēmu tehnisko apkalpošanu
veikt telekomunikācijas iekārtu uzstādīšanas, montāžas un noskaņošanas darbus veikt telekomunikācijas iekārtu remontdarbus

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv