JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.DATORTEHNIKAS INŽENIERIS


Kods: 2144 17


Darba saturs:

Datortehnikas inženieris piedalās datortehnikas, jaunu datoru iekārtu un detaļu izstrādē, piemēram, veido datoru procesorus un citas mikroshēmas. Datortehnikas inženieris liek lietā savas matemātikas un elektronikas zināšanas, lai risinātu teorētiskas un tehnoloģiskas dabas jautājumus, nodotu savas zināšanas komandas biedriem. Projekta gaitā datortehnikas inženieris pārrauga tehniķu darbu vai arī veic sarežģītākos darbus pats.


Pirms datortehnikas inženieris izstrādā jaunu datortehniku vai iekārtu, viņš apspriežas ar pasūtītāju, lai noskaidrotu tā vēlmes un prasības attiecībā uz jaudu, īpašībām, dizainu, darbam atvēlēto laiku, izmaksu ierobežojumu un citiem parametriem. Tālāk viņš visas prasības apkopo un izanalizē, lai savu iespējamo risinājumu piedāvātu pasūtītājam Tikai pēc viedokļu saskaņošanas ar pasūtītāju datortehnikas inženieris var sākt darbu pie konkrētā projekta.


Datortehnikas inženieris veido iekārtas projektu, izmantojot zinātnisku pieeju, dažādus esošos matemātiskos modeļus un radošo domāšanu. Izveido iekārtas testēšanas scenāriju, kā arī sagatavo nepieciešamo jaunizveidotās iekārtas dokumentāciju. Darba gaitā bieži nākas sniegt konsultācijas un padomus kolēģiem, pieņemt lēmumus, kas ietekmē komandas darbu projektā.


Kad projekts ir pabeigts, datortehnikas inženieris var apmācīt klientus, kā lietot un uzturēt izveidoto datortehniku. Viņš pārrauga sistēmu un to remontē, ja atklāj kādu problēmu tās darbībā.


Datortehnikas inženieris cieši sadarbojas ar programmatūras inženieriem. Piemēram, viņi pārliecinās, ka izveidotā datortehnika ir savienojama ar tai paredzēto programmu.
Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Datrotehnikas inženieris darbā lieto datoru, dažādas mērierīces un instrumentus, piemēram, voltmetru, oscilogrāfu.


Darba apstākļi:
Datortehnikas inženieris parasti strādā birojos vai laboratorijās. Viņš strādā astoņu stundu darba dienu. Tuvojoties projekta nodošanas termiņiem, iespējams, jāstrādā virsstundas vakaros un brīvdienās.


Darba iespējas:
Datortehnikas inženiera darbs ir pieprasīts privātuzņēmumos, kuri nodarbojas ar datoru un citu elektronisku iekārtu izveidi, komplektēšanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība datorzinātnēs un/vai informāciju tehnoloģijās. Mācību ilgums 3 – 5 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 1200 LVL.
Algas apmērs atkarīgs no uzņēmuma specializācijas un darbības jomas, no datortehnikas inženiera darba pieredzes un profesionalitātes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:

Vai tevi interesē datori, to uzbūve un darbības principiω


Datortehnikas inženierim ir nepieciešama izteikta interese par datortehnikas  uzbūvi, izveidi un darbību. Datortehnikas inženierim būtiska ir izteikta loģiskā domāšana. Lai attīstītu vajadzīgās spējas, centies piedalīties eksakto zinātņu priekšmetu olimpiādēs, dažādos citos pasākumos, kur nepieciešams parādīt savas matemātiskās, loģiskās domāšanas prasmes un kontaktēties ar citiem cilvēkiem.   Piedaloties datortehnikas un fizikas pulciņos, pārliecināsies, vai interese par datorlietām ir noturīga. 


Īpašu uzmanību pievērs tādiem priekšmetiem kā matemātika, fizika, loģika un informātika.
Interešu joma(s): Informācijas tehnoloģijas Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika,


Radniecīgās profesijas:

PROGRAMMĒŠANAS INŽENIERIS

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS PROJEKTU VADĪTĀJS

DATORSISTĒMU UN DATORTĪKLU ADMINISTRATORS

OPERĀCIJU SISTĒMU INŽENIERIS

DATU BĀZES INŽENIERIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

matemātika, informātika datortehnikas uzbūves principi
jaunumi datortehnikā, programmēšanas tehnoloģijās prāta spēles, populārzinātniskie raidījumi TV, grāmatas redzesloka paplašināšanai
jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas jomās sarežģītu, daudzpakāpju uzdevumu risināšana
analītisks darbs dažādas sarežģītības elektronikas ierīču konstruēšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskums kritiskums neatlaidība
piesardzība disciplinētība pieticība
komplicētība * sistemātiskums *** kārtīgums
zinātkāre racionalitāte **** rūpīgums
oriģinalitāte praktiskums atturība
intelektualitāte ** materiālisms intraversija *****

*komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

**intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

*** sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**** racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

*****intraversija – uz savu iekšējo pasauli vērsts personības tips, kuram raksturīga noslēgtība, distancēšanās no apkārtējiem, pakāpeniska attiecību veidošana ar cilvēkiem, dodot priekšroku šauram lokam paziņu un dziļām attiecībām

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem orientēties sarežģītā tehniskā literatūrā
lielā informācijas daudzumā ātri atrast būtiskāko mobilizēt sevi liela apjoma un augstas precizitātes darbam
strukturēti paust savas domas mutiski un rakstveidā veikt dažādu elektrotehnikas ierīču remontu
uzstādīt datortehniku projektēt datortehniku

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv