JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ELEKTRONIKAS INŽENIERIS


Kods: 2144 01


Darba saturs:
Elektronikas inženieris vada, kā arī pats veic elektronisko sistēmu un iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, viņš pārzina elektronikas pamatelementus (pretestības, kondensatori, tranzistori, mikroshēmas), elektroniskos blokus, shēmas, elektroniskās iekārtas un sistēmas, kā arī to ražošanas procesus.

Elektronikas inženieris – konstruktors izstrādā un projektē jaunus elektronikas elementus, iekārtas un sistēmas (piemēram, mikroshēmas, radiouztvērējus, mobilos tālruņus, auto signalizācijas), vada inženieru grupu, izgatavo un pārbauda elektronikas elementu, iekārtu un sistēmu pilotparaugus.

Montāžas elektronikas inženieris veic vienkāršu vai sarežģītu elektronisko sistēmu (signalizāciju instalācijas, videonovērošanas sistēmas, procesu kontroles un vadības sistēmas uzņēmumā) komplektāciju un montāžu no atsevišķiem tās elementiem, parasti iekārtu un sistēmu darbības vietā, saskaņo atsevišķu sistēmas elementu darbību, izstrādā elektronisko sistēmu dokumentāciju un apmāca gala lietotājus.

Elektronikas remonta inženieris apkopj un uzrauga funkcionējošas (piemēram, kādā uzņēmumā jau lietošanā esošas) elektronikas iekārtas un sistēmas, veic profilakses pasākumus šo iekārtu un sistēmu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, nosaka un novērš to bojājumus.
Elektronikas inženieris var strādāt patstāvīgi, būt vairāku inženieru darba grupā, kurā pienākumi ir sadalīti starp grupas locekļiem, vai arī vadīt inženieru grupu noteiktu uzdevumu veikšanai.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Elektronikas inženieris darbā lieto viņa darbības specifikai atbilstošus mēraparātus un instrumentus, piemēram, elektriskos testerus, oscilogrāfus, signālu ģeneratorus, elektroniskos pamatelementus, kā arī palīginstrumentus - skrūvgriežus, uzgriežņu atslēgas, lodāmurus, urbjmašīnas. Elektronikas remonta inženieris savā darbā izmanto arī pašas iekārtas vai sistēmas, kurām tiek veikta apkope vai remonts, piemēram, radioaparatūra, videoaparatūra, datori, elektroniskās sakaru sistēmas, radaru sistēmas. Tāpat izmanto datoru un speciālas datorprogrammas, kā arī biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri.


Darba apstākļi:
Elektronikas inženieris strādā gan biroja tipa telpās, gan ražošanas telpās, kā arī dodas izbraukumos uz iekārtu un sistēmu atrašanās vietām, lai veiktu elektronisko ierīču un sistēmu apkalpošanu un remontu. Elektronikas inženieris strādā astoņu stundu darba dienu, bet ražošanas procesā izmantojamu iekārtu steidzamu remontdarbu gadījumos viņš strādā ārpus noteiktā darba laika.


Darba iespējas:
Elektronikas inženieris var strādāt visa veida ražošanas uzņēmumos, pakalpojumu sniegšanas un servisa uzņēmumos.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama augstākā izglītība elektronikā. Mācības ilgums 3 - 5 gadi. Elektronikas inženieris specializējas kādā elektronikas apakšnozarē.


Iespējamais atalgojums:
250 līdz 1200 LVL.
Atalgojums atkarīgs no uzņēmuma lieluma, veicamo uzdevumu nozīmīguma uzņēmuma darbības nodrošināšanā, elektronikas inženiera profesionalitātes un darba pieredzes.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tevi saista intelektuāls un praktisks darbs vienlaikus? Vai tevi interesē, kā darbojas sadzīves elektronika, piemēram, mikroviļņu krāsns un elektriskā tējkanna? Vai tu vari sevi iedomāties kā jaunas elektroniskas iekārtas projekta autoru?

Elektronikas inženierim, projektējot elektroniskās iekārtas, būtiskas tehniskās jaunrades dotības un spēja abstrakti iztēloties darba rezultātu. Svarīgi attīstīt matemātiskās spējas, loģisko un analītisko domāšanu, kā arī pierast pie intelektuālas slodzes, to realizēt palīdzēs literatūras, īpaši tehniskās literatūras, lasīšana, loģikas un atjautības uzdevumu risināšana.

Elektronikas inženiera darbs ir arī praktisks - viņam jāprot zīmēt projektus, lasīt rasējumus, jāpārzina automātiskās projektēšanas datorprogrammas. Tāpat jādarbojas ar sīkām detaļām, tāpēc elektronikas inženiera profesijā būtiska ir asa redze, vērīgums, kā arī pacietība, precizitāte, neatlaidība. Trenējies, zīmējot, rasējot dažādus priekšmetus, pamēģini tos attēlot trīsdimensiju plaknē, kā arī izstrādāt to šķērsgriezumus! Savas iemaņas labi pilnveidosi, arī veicot kādus nelielus sadzīves tehnikas remontdarbus.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, tehniskā grafika, ķīmija un informātika.


Interešu joma(s): Elektrotehnika, elektronika, telekomunikācijas un enerģētika


Radniecīgās profesijas:

ELEKTRONIKAS TEHNOLOGS

GAISVADU LĪNIJU ELEKTROMONTIERIS

ELEKTROINŽENIERIS

ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJAS ELEKTROINŽENIERIS

RADIO UN TELESAKARU IEKĀRTU SPECIĀLISTS

ELEKTRONIKAS MEHĀNIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

sadzīves elektronisko iekārtu uzbūves principi elektronikas nozares specializētā literatūra, elektronisko iekārtu specifikācija
analītisks un praktisks darbs matemātika, fizika
programmēšana elektronisko shēmu izstrāde un modelēšana
elektroniskās iekārtas ražošanā, to uzbūve un darbības principi jaunāko tehnoloģiju attīstība elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju nozarē

Man raksturīgas šādas īpašības:

praktiskums precizitāte uzmanība
analītiskums zinātkāre kritiskums
izturība patstāvība racionalitāte**
neatlaidība vērība sabiedriskums
sistemātiskums* pacietīgums uzņēmība
disciplinētība kārtīgums enerģiskums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

strādāt ar elektronikas instrumentiem un palīgierīcēm koordinēt cilvēku darbu
rasēt konstruktīvi risināt konfliktus
risināt matemātiskos aprēķinus ar vai bez tehniskiem palīglīdzekļiem izstrādāt elektroniskās shēmas
uzstādīt elektronisko aparatūru un veikt tās apkopi diagnosticēt aparatūru un novērst problēmas tās darbībā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv