JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.NOLIKTAVAS PĀRZINIS


Kods: 4131 03


Darba saturs:
Noliktavas pārzinis plāno noliktavas un tās darbinieku darbu un pārrauga noliktavā notiekošos procesus – preču pieņemšanu, izvietošanu, atlasīšanu (tiek atlasītas preces, ko nepieciešams izsniegt/piegādāt saņēmējam), izsniegšanu un preču uzskaites kontroli.

Viņš nosaka uzdevumus, kas jāpilda noliktavas darbiniekiem, un uzrauga, kā darbinieki šos uzdevumus veic, piemēram, vai, pieņemot preces, darbinieki pārbauda, vai tās nav bojātas, vai ir atvests vajadzīgais preču skaits, vai preču dokumenti ir pareizi noformēti.

Viņš plāno noliktavas darbu, sastāda noliktavas darbinieku darba grafiku. Plānojot noliktavas darbu, noliktavas pārzinis nodarbojas arī ar darbinieku atvaļinājumu grafika sastādīšanu tā, lai sezonās, kad ir vislielākais darāmo darbu apjoms (piemēram, Ziemassvētku periodā), būtu pietiekami daudz darbinieku, lai varētu paveikt visus darba uzdevumus.

Noliktavas pārzinis rūpējas par to, lai preces, kas ir atvestas uz noliktavu, tiktu savlaicīgi pieņemtas un, kad nepieciešams, arī izsniegtas. Viņš pārzina, kā preces noliktavā labāk izvietot, kur atradīsies liela izmēra preces, kur mazās, kur likt preces, kas netiek ilgi glabātas, un kur – tādas, kas uzglabājamas ilgāku laiku. Noliktavas pārzinis aprēķina, cik vispār preču var noliktavā uzglabāt vienlaicīgi, lai tās varētu kārtīgi izvietot plauktos un pēc tam arī viegli atrast.

Noliktavas pārzinis kontaktējas ar preču piegādātajiem un saņēmējiem vai ar klientiem, kas uzglabā savas preces noliktavā. Viņš noformē ar preču saņemšanu, uzglabāšanu un izsniegšanu saistītus dokumentus. Noliktavas pārzinis arī risina dažādus jautājumus un problēmas, kas saistītas ar preču uzglabāšanu, piemēram, lemj, ko darīt, ja klients nav saņēmis pareizo preci vai tā ir bojāta.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Mūsdienās lielākajās noliktavās gandrīz visas darbības tiek veiktas ar datortehnoloģiju palīdzību, tāpēc pamata instruments, ko lieto noliktavas pārzinis, ir dators. Elektroniskā sistēmā ir redzams gan tas, kādas un cik preces ir noliktavā, gan kur tās novietotas. Noliktavās, kuras nav tik labi aprīkotas un kur preču uzskaite joprojām notiek uz papīra, noliktavas pārzinis darbā lieto speciālus uzskaites žurnālus.


Darba apstākļi:
Noliktavas pārzinis lielākoties strādā noliktavas telpās. Atkarībā no uzglabājamo preču veida noliktava var izskatīties kā biroja tipa telpas, vai arī darba apstākļi var būt pilnīgi pretēji, kad visos gadalaikos ir jāstrādā tehniska veida telpās, kas var būt arī, piemēram, slikti apkurinātās telpās būvmateriālu noliktavās. Noliktavas pārzinis strādā astoņu stundu darba dienu.


Darba iespējas:
Noliktavas pārzinis var strādāt noliktavās, kur tiek uzglabātas vienam uzņēmumam piederošas preces, vai noliktavās, kur savas preces uzglabā citi uzņēmumi.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība. Mācību ilgums 4 gadi.


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 800 LVL.
Atalgojuma apmēru ietekmē gan uzņēmuma lielums, gan nozare, kādā noliktavas pārzinis strādā, gan arī viņa kompetence un pieredze.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi pamēģinājis sakārtot, piemēram, maza izmēra telpu, kur jānovieto daudz lietu tā, lai varētu ērti atrast vajadzīgo un maksimāli izmantot visu iespējamo platību? Vai tev piemīt telpiskā domāšana?

Noliktavas pārziņa profesijā būtiska ir precizitāte un atbildības izjūta, ko veicinās rūpīga jebkura darba veikšana, ko esi apņēmies izdarīt. Svarīgas ir arī plānošanas un sistematizēšanas prasmes, tās, var attīstīt, piemēram, izkārtojot mājas grāmatu plauktus, sagrupējot grāmatas pēc to tematikas, autoriem, sašķirojot pēc izmēriem, vai, piemēram, datorā sistematizējot un sakārtojot savas informācijas datnes (failus) pēc to pielietošanas biežuma, tēmām, gadiem vai kādiem citiem tev svarīgiem kritērijiem. Dodoties vai esot pārgājienā, var uzņemties līdzi ņemamo priekšmetu sakārtošanu somās, mašīnā vai laivās. Pārskatāma, ietilpīga un ērta lietu un priekšmetu izkārtošana ir liela māksla, kas noder daudzās dzīves situācijās.

Šajā profesijā svarīgo telpisko domāšanu veicinās, piemēram, zīmēšana, rasēšana, veidošana, konstruktoru vai pužļu likšana.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, loģika un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Transports, loģistika Tirgzinības,


Radniecīgās profesijas:

VEIKALA VADĪTĀJS

PREČU ATLASĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

organizatorisks darbs specializētās datorprogrammas uzskaitei
praktisks un precīzs darbs praktiskā psiholoģija, saskarsme
noteikta, sistematizēta kārtība darbs preču noliktavā
darbs ar dokumentiem laika plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

disciplinētība rūpība pašapziņa
apzinīgums izlēmība praktiskums
uzmanīgums neatlaidība pielāgošanās spēja
kārtīgums mērķtiecība saimnieciskums
precizitāte enerģiskums izturība
pacietība uzņēmība darbīgums

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

sastrādāties ar cilvēkiem plānot preču izvietošanu noliktavā
koordinēt, pārraudzīt cilvēku darbu ātri orientēties lielā mantu/datu apjomā
konstruktīvi risināt konfliktus kārtot lietišķo dokumentāciju
organizēt preču pieņemšanu, izvietošanu, atlasīšanu, izsniegšanu un uzskaiti strādāt ar speciālām datu uzskaites datorprogrammām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv