JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.VIDEONOVĒROŠANAS IEKĀRTU OPERATORS


Kods: 5414 20


Darba saturs:
Videonovērošanas iekārtu operatora pienākumi var atšķirties atkarībā no darba vietas, taču pamatā šīs profesijas pārstāvis veic videonovērošanu, uzmana, vai apsekotajā teritorijā nenotiek nelikumīgas darbības, konstatē draudus vai nekārtības teritorijā un ziņo par tām atbildīgajiem uzņēmuma darbiniekiem vai iestādēm. Viņa pienākums ir konstatēt ugunsgrēka izcelšanos, kā arī vērot, vai apsekotajā teritorijā nav aizdomīgu personu, kuras var apdraudēt citu cilvēku drošību.
Darbā operators izmanto informācijas tehnoloģijas, strādā ar speciāliem novērošanas monitoriem un izmanto vadības pulti, grozot kameras, lai labāk varētu pārredzēt uzraugāmo teritoriju. Ja operators ir konstatējis vai saņēmis ziņojumu par pārkāpumu, kuru varētu būt fiksējušas videonovērošanas kameras, tad pārskata videoierakstu, lai atrastu pārkāpuma epizodes ierakstu. Operators piedalās arī drošības pasākumu izstrādē un drošības uzlabošanā uzņēmumā.
Ja viņš strādā pašvaldības policijā, tad darbs prasa lielu atbildību, jo ir saistīts ar sabiedriskās drošības nosargāšanu, taču ir līdzīgs kā jebkurā citā iestādē – vēro situācijas monitoros, ar pults palīdzību groza pilsētas ielās izvietotās kameras un apseko konkrētās vietas kameras redzamības zonā. Papildus tam pa rāciju nemitīgi saņem ziņojumus par notiekošo no citiem policistiem, un, ja noticis kas neparedzēts, operatoram jāseko likumpārkāpējam kameru monitoros un jāizlemj, kā rīkoties – saukt papildspēkus vai nepieciešama cita palīdzība, piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība.
Ne vienmēr var notikt kas ārkārtējs, taču operatoram jāspēj reaģēt dažādās neordinārās situācijās, piemēram, ja kamerās ir redzamas cilvēks nekustīgi guļam uz ietves, īpaši aukstā laikā, par to jāziņo neatliekamajai palīdzībai, tā, iespējams, glābjot cilvēka dzīvību.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Videonovērošanas iekārtu operators darbā izmanto datoru, kas paredzēts atskaišu un ziņojumu rakstīšanai, videoierakstu apskatei un sarakstei; videonovērošanas monitorus, kur redzams tas, ko uztver objektā vai teritorijā izvietotās kameras, arī pulti, kas paredzēta kameras vadīšanai un grozīšanai. Darbā nereti nākas izmantot arī rāciju.


Darba apstākļi:
Darba pienākumi un apstākļi var atšķirties atkarībā no konkrētās darba vietas, taču šis darbs prasa lielu pacietību un fizisko izturību. Jāstrādā iekštelpās, un darba laiks pārsvarā ir 12 stundu maiņa – gan dienas, gan nakts, pēc kuras ir brīvas dienas atbilstīgi nostrādāto dienu skaitam. Darbā nākas saskarties ar monitoru radīto siltumu un starojumu. Troksnis rodas no datoru un monitoru dūkoņas, kā arī no citām elektriskām iekārtām. Jārēķinās, ka ilgstošs darbs ar aparatūru var pasliktināt redzi, kā arī ilgā sēdēšana var radīt citas veselības problēmas.


Darba iespējas:
Videonovērošanas iekārtu operators var strādāt iestādēs, kur ir liela cilvēku kustība – vilcienu, autobusu stacijās, lidostā, lielveikalos, arī uzņēmumos, kur nepieciešams paaugstināts drošības līmenis. Tie var būt ražošanas uzņēmumi, loģistikas noliktavas, tirdzniecības vietas, valsts struktūras un citas.


Nepieciešamā izglītība:
Ja videonovērošanas iekārtu operators strādā apsardzes jomā, tad minimālās izglītības prasības ir vidējā izglītība. Ja vēlas strādāt pašvaldības policijā, tad nepieciešama izglītība tiesību zinātnēs. Studiju ilgums ir divi līdz trīs gadi. Iemaņas darbā ar videonovērošanas iekārtām operators apgūst darba vietā.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tu vēlies palīdzēt un nodrošināt cilvēkiem drošību? Videonovērošanas iekārtu operatora darbs prasa īpašu emocionālu sagatavotību, jo jāspēj pārvarēt stresu un atbilstīgi jārīkojas situācijā, kad videonovērošanas kameras fiksē noziedzīgu nodarījumu vai negadījumu. Viņam jābūt apveltītam ar intuīciju, lai paredzētu aizdomīgu personu turpmāko rīcību, kā arī jāpiemīt sirdsapziņai, godprātīgumam un atbildības izjūtai. Ir nepieciešamas saskar-smes prasmes, jo jāstrādā ar kolēģiem, lai atkarībā no situācijas rīkotos operatīvi un komandā. Turpretī, ja darbs jāveic vienatnē, tad jāspēj organizēt savu darba laiku tā, lai to pavadītu lietderīgi, pildot darba pienākumus.
Ja apsver iespēju strādāt par videonovērošanas iekārtu operatoru, tad uzzini vairāk par videonovērošanu internetā – kameru veidiem, darbības principiem, uzņēmumiem, kuri piedāvā videonovērošanas pakalpojumus. Izvērtē, vai spēj koncentrēt uzmanību viena veida darbībai 12 stundu ilgi. Attīsti spēju lakoniski un skaidri nodot informāciju tā, lai tās saņēmējs neko nepārprastu, arī intuīciju un spēju prognozēt cilvēku turpmāko rīcību, novērojot viņu neverbālo (ķermeņa) valodu un izturēšanos dažādās situācijās.
Ja esi skolnieks un vēlies strādāt par videonovērošanas iekārtu operatoru pašvaldības policijā, tad skolā īpašu uzmanību pievērs latviešu valodas, literatūras un svešvalodu apguvei, kā arī vēsturei, politikai un tiesībām. Izraugies augstskolu studijām tiesību zinātnē, pārdomājot, vai vēlies iegūt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kas reizē dos iespēju saņemt jurista palīga profesionālo kvalifikāciju, vai izvēlies studijas profesionālā bakalaura grāda iegūšanai tiesību zinātnē un juriskonsulta profesionālo kvalifikāciju.


Interešu joma(s): Drošība, glābšana, aizsardzība


Radniecīgās profesijas:

POLICISTS

APSARGS

GAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

apsardze un sabiedriskā drošība videonovērošanas tehnika un sistēmas
tehniskas iekārtas tiesību zinātne
drošības pasākumi uzņēmumos, iestādēs lēmumu pieņemšana ārkārtas situācijās
cilvēku uzvedība komandas darbs

Man raksturīgas šādas īpašības:

godīgums vērīgums analītiskums
neatlaidība lietišķums rūpība
piesardzība disciplinētība drosme
izpildīgums apzinīgums atbildīgums
atklātība uzmanīgums draudzīgums
praktiskums savaldība intuīcija*

*intuīcija – spēja nojaust, aptvert, neapzināti izjust.

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

ilgstoši koncentrēt uzmanību vienai darbībai pārvaldīt savu stresu un mācēt rīkoties ārkārtas situācijā
pazīt cilvēku neverbālo valodu lietot videonovērošanas iekārtas
skaidri un saprotami nodot informāciju pieņemt lēmumu
vērot cilvēkus un vidi, lai konstatētu problēmu situācijas sadarboties komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv