JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.KRAUŠANAS DARBU VADĪTĀJS (STIVIDORS)


Kods: 3115 51


Darba saturs:
Kraušanas darbu vadītājs – stividors plāno kraušanas darbus, izvēlas kraušanai nepieciešamo tehniku un sastāda kraušanas darbu grafikus. Viņš instruē (informē) krāvējus par konkrētās kravas īpatnībām un uzrauga, kā krāvēji iekrauj preces transporta līdzeklī, kas var būt gan automašīna (piemēram, ar kravas tilpni vai cisternu), kuģis, dzelzceļa vagons, kā arī lidmašīnas kravas tilpne. Tāpat viņš pārrauga, kā tiek veikta kravas izkraušana no transporta līdzekļiem. Kraušanas darbu vadītājs – stividors arī noformē ar šiem darbiem saistītos dokumentus.

Kraušanas darbu vadītājs – stividors veic nepieciešamos aprēķinus (piemēram, aprēķina vienā transporta līdzeklī iekraujamās kravas daudzumu) un sastāda kraušanas darbu grafikus, plānojot arī tajos iesaistīto strādnieku darbu. Viņš seko līdzi tam, vai krava, kas tiek iekrauta transporta līdzeklī, tiek novietota un, ja nepieciešams, arī nostiprināta pareizi, tā, lai būtu droši to transportēt, lai tā nesagāztos un arī lai neizraisītu transporta līdzekļa apgāšanos vai avāriju. Veicot kravas izkraušanu no transporta līdzekļiem, kraušanas darbu vadītājs – stividors uzrauga, lai tiktu ievērota pareiza kraušanas secība un izkrauto preču novietošana uzglabāšanas laukumā. Kraušanas darbus būtiski ietekmē pārvadājamās kravas veids, kas var būt gan berama (piemēram, grants), gan šķidrā veidā (piemēram, degviela), gan gabalkrava (piemēram, kastes vai mucas). Krava var tikt krauta gan ar rokām, gan ar elektriskajiem un mehāniskajiem pacēlājiem un pat ar celtņiem. Kraušanas darbu vadītājs – stividors pārzina katras kravas īpašības un tās pareizas un drošas pārvietošanas principus.

Kraušanas darbu vadītājs – stividors arī kontrolē, vai kraušanas darbus strādnieki veic, ievērojot darba drošības noteikumus, tā, lai nenotiktu nelaimes gadījumi darba vietā, īpaši, ja kravas tiek celtas ar pacēlājiem vai celtņiem, kā tas notiek, kraujot kuģus.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Kraušanas darbu vadītājs – stividors darbā lieto rāciju vai tālruni, kraušanas plānošanai paredzētus instrumentus (piemēram, mērinstrumentus), pārkraušanas mehānismus un līdzekļus, kā arī, ja viņa darbavietā ir vajadzīgais aprīkojums, viņš seko, kā tiek veikti kraušanas darbi, speciāli tam paredzētā monitorā. Aprēķinu veikšanai, dokumentu noformēšanai un kraušanas darbu plānošanai viņš izmanto datoru. Lai pasargātu sevi no traumām kraušanas darbu laikā, viņš lieto aizsargķiveri.


Darba apstākļi:
Kraušanas darbu vadītāja – stividora darba apstākļi ir tieši saistīti ar nozari, kurā viņš strādā. Viņa darbs var noritēt gan telpās, gan ārpus tām – kravas ostā, lidostā, dažādu uzglabājamās kravas veidu noliktavās, mežā, kraujot mežizstrādes kravas meža ciršanas vietā, speciāli tam paredzētā uzkraušanas laukumā. Kraušanas darbu vadītāja – stividora darbs norit neatkarīgi no laika apstākļiem un viņš strādā astoņu stundu darba dienu, reizumis, pēc iepriekš noteikta darba grafika, strādājot arī vakaros un brīvdienās.


Darba iespējas:
Kraušanas darbu vadītājs – stividors var strādāt dažādu nozaru valsts un privātajos uzņēmumos, kur tiek pārvadātas (līdz ar to arī iekrautas un izkrautas no transporta līdzekļiem) dažādas kravas, piemēram, lidostā, mežizstrādes uzņēmumos, ostās, noliktavās.


Nepieciešamā izglītība:
Nepieciešama profesionālā vidējā izglītība (mācību ilgums 4 gadi) vai 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība kraušanas darbu vadītāja – stividora specialitātē (mācību ilgums 2 – 3 gadi).


Iespējamais atalgojums:
300 līdz 500 LVL.
Algas lielumu ļoti būtiski ietekmē nozare, kurā viņš darbojas, gan arī viņa profesionalitāte un pieredze. Ja kraušanas darbu vadītājs – stividors strādā uzņēmumā, kas nodarbojas ar precēm, kurām ir augsta cena, tad gan atbildības līmenis, gan arī atalgojums ir augstāks nekā gadījumā, ja viņš strādā uzņēmumā, kurš nodarbojas sadzīvisku preču pārkraušanu un transportēšanu.


Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi mēģinājis savas ģimenes automašīnas bagāžniekā salikt visas ceļojumam vai slēpošanas braucienam nepieciešamās lietas? Vai tev padodas lietu izvietošana skapī vai plauktos tā, lai tās tur satilptu pēc iespējas kompaktāk? Vai tev piemīt telpiskā domāšana?

Kraušanas darbu vadītāja – stividora profesijā būtiska ir precizitāte, rūpīgums, spēja darbu veikt ar atbildības izjūtu, jo tas, kā iekrauta krava, var ietekmēt transportlīdzekļa pārvietošanās drošumu. Attīstīt atbildības izjūtu var, piemēram, iesaistoties pasākumu organizēšanā un cenšoties uzņemties vadošu lomu to īstenošanā – būt atbildīgam gan par tā norisi, gan rezultātu. Tas veicinās arī plānošanas un organizatora prasmes, prasmi strādāt komandā un patstāvīgi, kā arī labas saskarsmes prasmes un māku risināt problēmsituācijas. Tāpat, būtiski vienmēr pildīt savus solījumus, pat, ja apstākļi mainījušies un tas grūti veicams.

Savukārt, telpisko domāšanu veicinās zīmēšana, rasēšana, veidošana, konstruēšana un pužļu likšana.

Īpašu uzmanību pievērs tādiem mācību priekšmetiem kā matemātika, fizika, algebra, ģeometrija un tehniskā grafika.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

EKSPEDITORS

ŠOFERIS

TRANSPORTA NODAĻAS VADĪTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

kravu pārvadājumi organizatorisks darbs
prāta spēles, datorspēles stratēģiskās domāšanas, uzmanības treniņam lēmumu pieņemšana pēc konkrētiem aprēķiniem
kārtība personiskās mantās, īpašumu uzglabāšanā, pārvietošanā analītisks darbs
industriālā darba vide matemātika, fizika, ģeometrija

Man raksturīgas šādas īpašības:

uzņēmība racionalitāte* pašapziņa
enerģiskums izturība precizitāte
stabilitāte saimnieciskums piesardzība
sabiedriskums praktiskums disciplinētība
izlēmība neatlaidība apzinīgums
stratēģiskums kārtīgums pielāgošanās spēja

* racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

saprasties ar cilvēkiem ātri veikt matemātiskus aprēķinus
koordinēt cilvēku darbu kārtot lietišķo dokumentāciju
sastādīt kraušanas darbu grafiku strādāt ar kravu pārvietošanas ierīcēm
izvēlēties kraušanai nepieciešamo tehniku nodrošināt drošības instrukciju ievērošanu komandā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv