JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.ŪDENSLĪDĒJS


Kods: 7541 01-03


Darba saturs:
Ūdenslīdējus var iedalīt četrās grupās – daivinga skolotāji, industriālie jeb tehnisko zemūdens darbu ūdenslīdēji, ūdenslīdēji glābēji un militārie ūdenslīdēji.
Ja ūdenslīdējs ir pasniedzējs daivinga kursos, tad pirms to uzsākšanas viņš vienojas ar pasūtītāju par mācību saturu, nodarbību skaitu, mācību iespējamajām izmaksām. Pēc panāktās vienošanās viņš noslēdz līgumu un brīdina pasūtītāju, ka līguma izpildes termiņi var arī mainīties, jo daivinga kursu norise ir atkarīga no laika apstākļiem. Mācību laikā ūdenslīdējs sniedz teorētiskās zināšanas par nepieciešamo aprīkojumu un tā funkcijām, iepazīstina ar apstākļiem, kas var rasties, ienirstot un iznirstot no ūdens. Tā kā praktiskās nodarbības norit konkrētā ūdenstilpnē, tad ūdenslīdējs vienlaikus ar mācāmo grupu uzvelk speciālo aprīkojumu, ielec ūdenī, ienirst un iepriekš sniegtās teorētiskās zināšanas parāda praksē. Lai trenētu ūdenslīdējam nepieciešamas iemaņas, viņš kopā ar saviem kolēģiem ūdenstilpnē speciāli noslīcina objektus, kurus grupas dalībniekiem uzdod sameklēt. Nodarbības beigās paņem visu aprīkojumu un palīdz grupas dalībniekiem iekāpt laivā. Pēc kursa beigām eksaminē jaunos ūdenslīdējus un izsniedz sertifikātu par noteikta līmeņa kursa apguvi.
Industriālais ūdenslīdējs, kurš nodarbojas ar tehniskiem darbiem zem ūdens, tiekas ar pasūtītāju un vienojas par konkrētu uzdevumu veikšanu, piemēram, kuģu piestātnes tehniskā stāvokļa noteikšanu vai remontu, pazuduša objekta atrašanu, dziļuma mērīšanu, naftas platformas remontu vai kuģu izcelšanu. Atkarībā no uzdevuma viņš veic nepieciešamos tehniskos darbus un par to informē pasūtītāju. Piemēram, ja tiek konstatēts caurums kuģī, ūdenslīdējs izvērtē tā lielumu, plāno veicamos darbus cauruma aiztaisīšanai, izmanto speciālas tehnoloģijas, piemēram, metināšanai zem ūdens, un izsniedz juridisku apliecinājumu par darba paveikšanu.
Ūdenslīdēja glābēja pamatdarbs ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vai policijā, līdz ar to viņi lielāko daļu sava darba laika pavada uz sauszemes, veicot tiešos darba pienākumus. Ūdenslīdēji glābēji ir arī ugunsdzēsēji glābēji un ikdienā dodas dzēst ugunsgrēkus, piedalās glābšanas operācijās smagu avāriju gadījumos un likvidē ķīmisko avāriju sekas. Kad ūdenslīdējs glābējs saņem informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta centra par nepieciešamību meklēt cilvēku vai kādu lietisko pierādījumu par notikušo, viņš dodas uz notikuma vietu, ņemot līdzi speciālo aprīkojumu. Pirms iegremdēšanās ūdenī glābējs noskaidro, vai konkrētajā brīdī tas ir iespējams – vai vējš nav pārāk spēcīgs, viļņi nav pārāk lieli, vai iegremdēšanās vietā neatrodas kuģi. Ja iegremdēšanās ir iespējama, tad ūdenslīdējs sazinās ar lieciniekiem, kuri varētu sniegt precīzāku informāciju par iespējamo meklēšanas vietu, uzvelk aprīkojumu, pārbauda, vai balonā ir vajadzīgais gaisa daudzums operācijas veikšanai, un iegremdējas ūdenī, piesienot ap vidukli virvi. Tā kā ūdenslīdēja darbs var būt bīstams, niršanas operācijās parasti tiek iesaistīti vairāki ūdenslīdēji – viens nirst, divi vēro nodrošinājumu, no kuriem viens atrodas laivā un seko līdzi burbuļiem, kas parādās virs ūdens vietā, kur atrodas ūdenslīdējs, bet otrs atrodas krastā un ar zemūdens sakaru palīdzību vada ienirušo ūdenslīdēju vēlamajā virzienā. Kad meklētais cilvēks vai priekšmets ir atrasts, tad ūdenslīdējs nogādā to krastā un rīkojas atbilstīgi situācijai – lietiskos pierādījumus nogādā ekspertīzei, cilvēku vai viņa mirstīgās atliekas nodod mediķiem.
Militāro ūdenslīdēju pamatdarbs ir saistīts ar dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Viņiem ir trīs specializācijas. Kuģu ūdenslīdējs iegremdējas un veic nelielas operācijas ar atvērta cikla aprīkojumu līdz 30 metriem – izpēta kuģu korpusus, pēc vajadzības apkopj, remontē to korpusa daļu, kas atrodas zem ūdens, un dara citus vajadzīgus darbus. Atmīnētājs dienē ūdenslīdēju atmīnētāju vienībā, kas nodarbojas ar jūras munīcijas neitralizēšanu meklē, noskaidro, kāda tā ir, neitralizē un iznīcina nesprāgušo munīciju zem ūdens un arī uz sauszemes. Savukārt kaujas zemūdens peldētājs dienē speciālo uzdevumu kaujas vienībās, kuru darba uzdevumi ir slepeni. Laikā, kad nav jāveic ar niršanu saistīti uzdevumi, militārie ūdenslīdēji aizpilda militāro dokumentāciju, dodas norīkojumos, veic karakuģa mehāniķa vai klāja matroža uzdevumus u.c.
Tā kā militāriem ūdenslīdējiem un ūdenslīdējiem glābējiem ne katru dienu nākas veikt glābšanas darbus vai militāras operācijas, tad atbilstīgi sagatavošanas vienības grafikiem viņi periodiski veic specifiskus uzdevumus, iegremdējoties dažādos dziļumos, lai saglabātu savu zināšanu un fiziskās sagatavotības līmeni.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Lai ūdenslīdējs varētu veikt savus darba uzdevumus, ir nepieciešams speciāls aprīkojums – ūdenslīdēja hidrokostīms, akvalangs, zeķes, kompensācijas veste ar balonu, reduktors, iemutis, caurulīte, pleznas, neofrēna cepurīte un nepieciešamības gadījumā arī ķivere. Lai vajadzības gadījumā pārgrieztu tīklus, ūdenslīdējs izmanto nazi. Ūdenstilpnes dziļuma mērīšanai lieto dziļuma mērītāju. Lai saskatītu zem ūdens esošos objektus, izmanto lukturīti. Ja piedalās militārās operācijās, tad nepieciešams speciāls militārais ekipējums. Lai savstarpēji sazinātos, ūdenslīdēji lieto virvi vai speciālus zemūdens sakaru aparātus. Nereti ir vajadzīga arī maska ar speciālu aprīkojumu, kas nodrošina sarunāšanās iespējas zem ūdens. Lai savā starpā sazinātos virs ūdens, ūdenslīdēji izmanto rāciju.


Darba apstākļi:
Ūdenslīdējs strādā brīvā dabā dažāda veida ūdenstilpnēs – upēs, ezeros vai jūrā – gan vasarā, gan ziemā. Latvijas ūdenstilpnēs lielākoties ir slikta redzamība un salīdzinoši auksts ūdens. Atkarībā no darba specifikas viņi strādā maiņās. Zem ūdens pavadīto stundu skaits arī ir ierobežots, jo ir izstrādātas speciālas normas, kurās norādīts, cik ilgi cilvēks drīkst strādāt zem ūdens. Ja ūdenslīdējs māca cilvēkiem nirt, tad darba laiks ir atkarīgs no grupas vēlmēm. Ūdenslīdēja darbs ir fiziski smags, jo speciālais ekipējums sver trīsdesmit kilogramu un pat vairāk, ūdenslīdējam jāizstrādā spiediena maiņas panesamība, nirstot lielos dziļumos, un jābūt gana spēcīgam, lai strādātu zem ūdens, uznirtu augšā un vēl paceltu no ūdens atrasto cilvēku vai priekšmetu. Tā kā ūdenslīdēji glābēji lielākoties meklē jau noslīkušus cilvēkus, tad svarīga ir arī psiholoģiskā stabilitāte – bieži vien tie ir bērni un cilvēki, kurus vēl cer atrast dzīvus. Savukārt militārajiem ūdenslīdējiem jāstrādā bīstamos apstākļos, jo nākas saskarties un neitralizēt sprāgstvielas.


Darba iespējas:
Ūdenslīdēji var strādāt Jūras spēku flotilē, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, policijā, uz kuģa vai ostās par tehnisko ūdenslīdēju vai arī par niršanas (daivinga) treneri, kurš māca jaunos ūdenslīdējus dažādos nirēju klubos, ūdenslīdēju mācību centros. Ūdenslīdējs var strādāt arī kā pašnodarbinātais.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par ūdenslīdēju, ir nepieciešama vismaz vidējā izglītība. Paralēli iegūtajai izglītībai jāmācās speciālos ūdenslīdēja kursos kādā no Latvijā esošajiem ūdenslīdēju mācību centriem vai daivinga klubiem, kas piedāvā iegūt daivinga trenera vai tehniskā ūdenslīdēja sertifikātu kāda speciāla ūdenslīdēju zemūdens darba veikšanai, piemēram, videofimēšana, metināšana, pēc profesionālās niršanas instruktoru asociācijas PADI vai Starptautiskās zemūdens peldēšanas federācijas CMAS izstrādātās mācību programmas. Ja vēlies būt militārais ūdenslīdējs, tad jāstājas bruņotajos spēkos un jāmācās jaunkareivja kursos, jānodien noteikts laiks militārajās vienībās un jādodas uz Jūras spēku mācību centru Ūdenslīdēju skola, kas piedāvā īpašus mācību kursus vairākos līmeņos – kuģu ūdenslīdēju, ūdenslīdēju atmīnētāju, ūdenslīdēju darba vadītāju, kā arī barokameras operatoru kursus. Ja vēlies būt ūdenslīdējs glābējs, tad izglītību vari iegūt ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā vai arī, strādājot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vai policijā, pieteikties papildus mācīties ūdenslīdēju kursos.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi fiziski spēcīgs, vai tu mīli ūdeni un patīk dažādi izaicinājumi? Ūdenslīdējam jābūt ne vien fiziski, bet arī psiholoģiski stipram, disciplinētam un atbildīgam, tāpēc šo darbu būs ļoti grūti darīt, ja nejutīsi lielu vēlēšanos un nebūs apņēmības to veikt.
Ja esi skolnieks, vari iepazīties ar nirēju portālu www.nirejs.lv, doties ekskursijā uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vai Jūras spēku mācību centru Ūdenslīdēju skola, lai klātienē aplūkotu ūdenslīdēja aprīkojumu un uzdotu tevi interesējošus jautājumus. Tā kā niršana prasa zināmu fizisku sagatavotību, tad esi aktīvs un ikdienā nodarbojies ar dažādiem sporta veidiem. Skolā īpašu uzmanību pievērs sporta stundām, ģeogrāfijai un fizikai, jo nirējam ir svarīgi saprast, kādos apstākļos viņš strādā un kādi zemūdens spēki iedarbojas uz viņa ķermeni.
Ja dienē bruņotajos spēkos, studē Sporta akadēmijā vai apgūsti policista profesiju, tad niršanu vari izvēlēties kā sava darba ievirzi. Ja zini, ka nirēja darbs tev patiks, vari jau laikus mācīties niršanas kursos un atkarībā no jomas, kurā vēlies specializēties, interesēties, kā norit glābšanas, atmīnēšanas vai zemūdens tehniskie darbi.
Ja vēlies pārkvalificēties, sāc ar niršanas kursu iesācējiem, jo sākotnēji ir nepieciešams saprast, vai iegremdēšanās ūdenī tev patīk. Ja mācību laikā secini, ka šis darbs tevi varētu interesēt, tad turpini ūdenslīdēja mācības augstākā līmenī, mācoties kursos par zemūdens darbu veikšanu.
Ja vēlies papildināt savas zināšanas, tad mācies augstākā līmeņa ūdenslīdēja kursos, piemēram, daivinga trenera, ūdenslīdēja atmīnētāja vai ūdenslīdēju darbu vadītāju kursos.


Interešu joma(s): Sports


Radniecīgās profesijas:

UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

GLĀBĒJS

PROFESIONĀLS SPORTISTS

MILITĀRĀS PROFESIJAS NACIONĀLAJOS BRUŅOTAJOS SPĒKOS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

ģeogrāfija un fizika navigācijas iekārtas
fiziskas aktivitātes, sports neparasta, mainīga darba vide
zemūdens pasaule, peldēšana nestandarta situācijas, to risināšanas iespējas
zemūdens darbarīki ūdenslīdēju ekipējums

Man raksturīgas šādas īpašības:

piesardzība precizitāte savaldība
stabilitāte atbildīgums drosme
racionalitāte* neatlaidība apņēmība
izturība pacietība kritiskums
uzņēmība izpildīgums spēja riskēt
patstāvība disciplinētība zinātkāre

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

rīkoties ar niršanas aprīkojumu sniegt pirmo palīdzību*
operatīvi reaģēt bīstamās situācijās rīkoties ar navigācijas iekārtām un zemūdens instrumentiem
izturēt lielu fizisku slodzi saglabāt emocionālu stabilitāti
ievērot instrukcijas un darboties komandā peldēt, nirt, orientēties zem ūdens

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv