JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TRANSPORTSISTĒMU INŽENIERIS


Kods: 2144 45


Darba saturs:
Transportsistēmu inženierim labi jāpārzina transporta sistēma – visi iespējamie tās veidi, transporta specifika, personāls, iekārtas – un jānodrošina kravu un pasažieru pārvadājumi.
Viņš apkalpo dažādu nozaru uzņēmumus – mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības, pasažieru pārvadātājus, ražojošās rūpnīcas un tādas, kas vēl gatavojas sākt strādāt un kam nepieciešama kravu pārvadājumu plāna izstrāde. Inženieris, plānojot pārvadājumus gan valsts iekšienē, gan visas pasaules mērogā, organizē tos tā, lai izmaksas būtu pēc iespējas mazākas.
Viņa pienākums ir apkalpot klientus, pieņemt pasūtījumus kravu sūtījumiem vai pasažieru pārvadājumiem, slēgt līgumus, pieprasīt cenu piedāvājumus transporta kompānijām, strādāt ar operatīvo informāciju, sekojot kravu statusam un to atrašanās vietām, kā arī risināt transportēšanas gaitā radušās problēmas.
Lai nodrošinātu pārvadājumu izpildi, inženieris izmanto piecus transporta sistēmu veidus – autoceļu, dzelzceļu, jūras, gaisa un cauruļvadu. Bieži vien, lai piegāde būtu sekmīga, jāsavieno vairāki transporta veidi, piemēram, noteiktu kravas daļu piegādās ar vienu, daļu ar citu transportu. Nereti piegādi nākas kārtot pa posmiem, piemēram, sākumā kravu ved ar autotransportu, tad pārkrauj kuģī, bet pēdējā posmā izmanto dzelzceļu. Pārvadājamās kravas var būt gan dažādas preces, gan darbgaldi, iekārtas, būvmateriāli, gan izejvielas un izejmateriāli. Pasažieru pārvadājumu jomā inženieris izstrādā optimālo maršrutu un nodrošina tā izpildi, izvērtē arī pasažieru drošību un izstrādā drošības un kvalitātes standartus.
Uzņēmumā, kas pats piedāvā transporta pakalpojumus, inženiera darba pienākumos ietilpst arī transporta līdzekļu vadītāju kontrole, piemēram, kā viņi ievēro braukšanas un atpūtas grafiku. Šai darbā ietilpst arī transportmašīnu ekspluatācijas un remontdarbu vadība un kontrole, inovāciju un progresīvu pārvadājumu metožu ieviešana, kā arī transporta speciālistu un apkalpojošā personāla mācību un atestācijas organizēšana.
Inženierim, kurš gādā par kravu pārvadājumiem uz ārzemēm, noteikti jāpārzina šo valstu kravu pārvadāšanas likumi – kādi dokumenti nepieciešami, cik lielas kravas un kādā laikā atļauts pārvadāt


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Transportsistēmu inženieris darbā izmanto biroja tehniku, galvenokārt datoru, tālruni un citus elektroniskās saziņas līdzekļus. Nozīmīgs instruments ir dažādas datorprogrammas maršrutu aprēķināšanai un plānošanai (piemēram, Autoroute), kā arī transporta izsekošanas ierīces.


Darba apstākļi:
Darbs galvenokārt norit biroja telpās. Lai gan tā ilgums ir astoņas stundas, inženierim jābūt nepārtraukti pieejamam, lai varētu operatīvi nodot informāciju un risināt problemātiskas situācijas, ja tādas radušās. Tāpat viņam nepārtraukti jāseko līdzi transporta un kravu atrašanās vietai un pārvadājumu grafika izpildei.


Darba iespējas:
Strādāt var transporta uzņēmumos – dažādos sauszemes, jūras un gaisa transporta, loģistikas, pasažieru, kravu pārvadājumu un ekspedīciju firmās, arī lielākos ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos, kas paši nodarbojas ar savas produkcijas pārvadāšanu. Var strādāt arī pētniecības un izglītības iestādēs, kas nodarbojas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistiskā un tehniskā nodrošinājuma izstrādi un uzturēšanu.


Nepieciešamā izglītība:
Transportsistēmu inženierim ir nepieciešama augstākā (profesionālā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā) izglītība transportsistēmu inženierijā vai uzņēmējdarbības vadībā transporta nozarē. Studiju ilgums ir četri gadi.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai tev patīk ģeogrāfija? Varbūt vēlies strādāt kādā transporta jomā un tevi interesē loģistika un tehnika? Vai tev patīk organizēt savu un vadīt citu cilvēku darbu? Transportsistēmu inženierim bez tehniskās domāšanas nepieciešamas arī labas saskarsmes prasmes gan tādēļ, lai varētu ātri un precīzi organizēt kravu un pasažieru pārvadājumus, gan veiksmīgām attiecībām ar klientiem, kolēģiem un padotajiem.
Šis darbs ir saistīts ar plānošanu un optimāla piegādes un nosūtījuma risinājuma atrašanu. Tā kā te nepieciešams meklēt transporta uzņēmumus arī citās pasaules valstīs, tad vēlams zināt pēc iespējas vairāk svešvalodu.
Ja esi skolnieks, vari internetā meklēt mācību iestādes, kur būtu iespējams apgūt transportsistēmu inženiera profesiju. Apmeklē izglītības iestāžu un uzņēmumu atvērto durvju dienas. Vairāk par transportsistēmas inženieru darbu vari uzzināt internetā, transporta uzņēmumu mājaslapās, arī izstādēs, piemēram, izstādē Skola. Īpašu uzmanību pievērs fizikai, tehniskajai grafikai, matemātikai, informātikai, ģeogrāfijai un svešvalodām.
Ja esi students, tad meklē prakses iespējas kādā pasažieru, kravu pārvadājumu vai loģistikas uzņēmumā. Latvijā darbojas arī starptautiskās kompānijas, kur prakse varētu sniegt vērtīgu pieredzi un plašu ieskatu transportsistēmu inženiera darbā.
Ja vēlies pārkvalificēties un labi pārvaldi svešvalodas, esi sabiedrisks un apķērīgs, tad prakses laikā šo profesiju var apgūt samērā īsā periodā. Ja pirms tam esi saņēmis bakalaura grādu kādā transporta nozarē (piemēram, gaisa aviācijā vai jūras transportā), tad iespējams iegūt profesionālā maģistra grādu transportsistēmu inženierijā.
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, tad meklē kvalifikācijas celšanas kursus un izmanto jebkādu iespēju iegūt papildu zināšanas, piemēram, apmeklējot lekcijas un seminārus Rīgas Tehniskās universitātes Transportmašīnu tehnoloģiju institūtā.


Interešu joma(s): Transports, loģistika


Radniecīgās profesijas:

LOĢISTIKAS SPECIĀLISTS

DZELZCEĻA TRANSPORTA INŽENIERIS

AUTOTRANSPORTA INŽENIERIS

TRANSPORTA GRAFIKA ANALĪTIĶIS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

transportlīdzekļu veidi, pielietojums kravas un pasažieru pārvadājumi
plānošana un projektu izstrāde organizatorisks un vadošs darbs
svešvalodas matemātika, fizika, informātika
ģeogrāfija, ceļu kartes maršrutu plānošana

Man raksturīgas šādas īpašības:

analītiskā domāšana tālredzība neatlaidība
sistemātiskums* taupīgums uzcītība
precizitāte intelektualitāte*** patstāvība
materiālisms** izlēmība uzstājība
piesardzība apdomība disciplinētība
lietišķums racionalitāte**** rūpīgums

*sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

**materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

***intelektualitāte – spēja izzināt un izskaidrot piedāvātos risinājumus, balstoties uz teorētiskām zināšanām

****racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

orientēties transporta veidos patstāvīgi pieņemt lēmumus
izstrādāt kravas pārvadājuma plānu orientēties kravu pārvadāšanas noteikumos
aprēķināt pārvadājuma izmaksas meklēt un apstrādāt informāciju
organizēt savu un citu darbu strādāt ar maršrutu plānošanas datorprogrammām

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv