JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TOKSIKOLOGS


Kods: 2131 71


Darba saturs:
Toksikologs sniedz palīdzību akūtās situācijās, ko cilvēkam var izraisīt saindēšanās ar ķīmiskām vai kodīgām vielām, tīrīšanas šķidrumiem, medikamentiem un pretiekaisuma līdzekļiem, indīgām sēnēm, etiķa esenci, kā arī narkotiku un alkohola pārdozēšana un čūskas kodums.
Slimnīcā tikko atvesto cilvēku vispirms apskata toksikologs, izvērtē viņa vispārējo stāvokli un mēģina noteikt diagnozi, kas varētu būt saistīta ar akūtu saindēšanos. Diagnozes uzstādīšanai pacients var sniegt ļoti būtisku informāciju, taču, tā kā saindēšanās iemesli mēdz būt gan nejauši, gan apzināti, piemēram, ir mēģināts izdarīt pašnāvību vai arī slimnieks ir ļoti smagā stāvoklī, tad iegūt nepieciešamo informāciju var būt sarežģīti.
Atkarībā no pacienta stāvokļa, uzstādītās diagnozes un iepriekš veiktajām neatliekamās palīdzības dienesta darbībām toksikologs sastāda ārstēšanās plānu, ko pēc tam veic medicīnas māsas. Piemēram, pēc ugunsgrēka nereti nākas ārstēt saindēšanos ar tvana gāzi. Ja tā ir saistīta ar gremošanas sistēmu, tad toksikologs skalo kuņģi, kas kavē vielas uzsūkšanos organismā, vai vieglākā gadījumā iesaka pacientam lietot aktīvo ogli. Atsevišķos gadījumos ārsts izmanto antidotus jeb pretindi, kuru pieejamība Latvijā gan ir ierobežota. Smagos saindēšanās gadījumos toksikologs cenšas nodrošināt dzīvībai svarīgas funkcijas – elpošanu un sirdsdarbību, pēc tam nepārtraukti uzraugot pacienta stāvokli un vajadzības gadījumā, lai attīrītu asinis, pievienojot viņu mākslīgajai nierei. Ja pacienta stāvoklis ir ļoti smags, tad toksikologs veic reanimācijas pasākumus vai plaušu mākslīgo ventilāciju.
Tā kā reizēm toksikologs nevar uzreiz uzzināt, ar kādu vielu pacients ir saindējies (jo pasaulē nepārtraukti tiek radīti jauni ķīmiski savienojumi, kuru iedarbība ir maz pētīta, kā arī tiek izstrādātas tādas ķīmiskas vielas, kuras ir grūti vai pat neiespējami konstatēt), tad ārsts nosūta pacienta asinis vai urīnu uz tiesu toksikoloģijas laboratoriju. Atbilde ir kādu laiku jāgaida, tāpēc līdz tās saņemšanai toksikologs pacientu ārstē simptomātiski, piemēram, ja cilvēkam ir krampji, tad tos palīdz novērst, neārstējot slimības cēloni. Pēc atbildes saņemšanas, zinot, ar kādu vielu cilvēks ir saindējies, ārstēšana kļūst mērķtiecīga, taču diemžēl mēdz būt gadījumi, kad ārstam arī analīžu rezultāti neuzrāda cilvēka saindēšanās cēloni.
Pēc pacienta stāvokļa stabilizēšanās toksikologs izvērtē, vai šim cilvēkam ir radušies vēl kādi veselības traucējumi. Ja tādi ir, tad ārsts nosūta pacientu ārstēties uz diagnosticētās slimības nodaļu, piemēram, nieru bojājumu gadījumā pārsūta viņu uz nieru jeb nefroloģijas nodaļu. Ja akūtās parādības ir likvidētas un tālāka ārstēšana slimnīcā nav nepieciešama, tad toksikologs iesaka pacientam vērsties pie ģimenes ārsta.
Kad ārstēšanas process ir pabeigts, toksikologs pacienta slimības vēsturē apkopo iegūto informāciju par visu slimības gaitu.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Toksikologs savā darbā izmanto tos pašus diagnostikas instrumentus, ko lieto citi ārsti, piemēram, fonendoskopu sirds un plaušu izklausīšanai, dažāda veida izmeklējumu lampas, termometrus, asinsspiediena mērīšanas aparātu, dažāda lieluma vienreizējās lietošanas šļirces un adatas, lancetes un sterilus pārsienamos materiālus. Toksikologs strādā ar dažādām medicīniskajām iekārtām, piemēram, ar mākslīgās plaušu ventilācijas aparātu un kardiogrammas iekārtu.


Darba apstākļi:
Toksikologs strādā slimnīcā astoņu stundu darba dienu, taču ir iespējamas garākas darba stundas vai arī nakts dežūras. Šā ārsta darbs atsevišķos gadījumos var būt kaitīgs veselībai, jo nereti tomēr var gadīties, ka pacientam uz ādas un apģērba ir ķīmiski savienojumi, kuri caur ādu vai ieelpojot var nokļūt arī ārsta organismā. Lai tas nenotiktu, obligāti jāievēro noteikti drošības pasākumi – jāvelk gumijas cimdi, jālieto respirators, uzmanīgi jānovērtē situācija.


Darba iespējas:
Toksikologs var strādāt Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Toksikoloģijas un sepses klīnikā, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā vai citās lielākajās valsts slimnīcās, īpašu ķīmisko katastrofu gadījumā – kā pieaicinātais speciālists.


Nepieciešamā izglītība:
Lai strādātu par toksikologu, ir nepieciešama augstākā izglītība medicīnā, kuru var iegūt sešu gadu laikā, un pēc tam studijas rezidentūrā1 sertifikāta iegūšanai (studiju ilgums pieci gadi). Ik pēc pieciem gadiem sertifikāts jāatjauno.

1 Rezidentūra ir akreditēta profesionālās izglītības programma noteiktas ārsta specialitātes iegūšanai. To apgūst pēc medicīnas studijām un ārsta grāda iegūšanas. Rezidentūras programmas īsteno Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte. Studijas rezidentūrā paredz darba līguma slēgšanu ar ārstniecības iestādi, kurā rezidents mācās praktiski, tāpēc rezidents ārstniecības iestādē vispirms ir darba ņēmējs un tikai tad studējošais. Ārstniecības iestādē rezidents strādā mācīt tiesīga ārsta vadībā. (Latvijas Republikas Veselības ministrija www.vm.gov.lv)Ko tu vari darīt jau šodien?:
Ja vēlies strādāt dinamisku darbu, kas nākotnē vienmēr būs pieprasīts, palīdzēt cilvēkiem un savus ārstēšanas rezultātus redzēt jau visai drīz pēc ārstēšanas procesa uzsākšanas, tad vari izvēlēties toksikologa profesiju.
Toksikologam jāpiemīt vairākām ārstam nepieciešamām īpašībām – jāspēj būt atbildīgam, uzmanīgam, emocionāli tolerantam, līdzsvarotam, pacietīgam, noturīgam pret stresu un gatavam jebkurā diennakts laikā ātri pieņemt lēmumus un reaģēt uz sarežģītiem apstākļiem. Viņam jāspēj atšķirt svarīgo no mazāk svarīgā un saprast, kas izraisījis veselības stāvokļa strauju pasliktināšanos. Toksikologam jāiemācās labas saskarsmes prasmes – jāprot pacientu uzklausīt, iedziļināties viņa problēmās, sarunāties un izskaidrot notiekošo.
Ja esi skolnieks, tad īpašu uzmanību skolā pievērs bioloģijas un ķīmijas apguvei. Lai uzzinātu vajadzīgo par kādu vielu, kas, iespējams, izraisījusi tuvinieka, drauga vai paziņas saindēšanos, vari zvanīt uz Zarnu infektoloģijas centru, kur tev sniegs informāciju ne tikai par pašu vielu, bet arī par iespējamo rīcību gadījumos, kad cilvēks ar to ir saindējies. Attīsti savas saskarsmes prasmes un iegūsti pamatzināšanas psiholoģijā.
Ja esi students, tad jau laikus sāc izglītoties šajā profesijā – pievērs pastiprinātu uzmanību toksikologa darbam nepieciešamo studiju kursu apguvei. Izvērtē, vai nākotnē gribi specializēties šajā medicīnas novirzienā, no praktizējošiem toksikologiem uzzinot ko vairāk par darba specifiku un iespējām. Rezidentūrā apgūsti anesteziologa reanimatologa specialitāti, kas dos iespēju strādāt arī par toksikologu. Apgūsti sertifikācijai nepieciešamās iemaņas praksē, ievērojot rezidentūras studiju plānu. Šis plāns ir izveidots, lai rezidents sistemātiski soli pa solim apgūtu visas profesijai nepieciešamās iemaņas. Jārēķinās, ka studijas ārstniecībā un rezidentūrā praktiski nav iespējams apvienot ar algotu darbu. Tā kā Latvijā ārsta toksikologa sertifikātu nav iespējams iegūt, vari apsvērt arī rezidentūras iespējas kādā no ārvalstu augstskolām.
Ja vēlies pārkvalificēties, tad ņem vērā, ka to izdarīt cilvēkam, kurš iepriekš nav ieguvis augstāko izglītību medicīnā, ir visai grūti, jo studiju un rezidentūras periods ir ļoti ilgs. Ja iepriekš esi ieguvis terapeita, ķirurga vai citu ārsta profesiju, tad tev būs nepieciešams apgūt anesteziologa reanimatologa specialitāti.
Lai padziļinātu savas zināšanas toksikoloģijā, vari studēt doktorantūrā, apmeklēt dažādu ārvalstu vieslektoru lekcijas un starptautiskos kongresus par tev interesantām tēmām, piedalīties Anesteziologu reanimatologu asociācijas sēdēs, kā arī iepazīties ar mājaslapām, kas paredzētas toksikoloģisko problēmu risināšanai un jaunāko zinātnisko atklājumu publicēšanai. Ik pēc pieciem gadiem atjauno sertifikātu – dokumenti jāiesniedz atkārtotai ārstniecības personas sertifikāta saņemšanai bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas atbilstīgi 23.12.1997.g. Ministru kabineta noteikumiem nr. 431 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”.
Toksikologam jāatrod veidi, kā pārvarēt savu emocionālo stresu brīdī, kad nepieciešams novērst pacienta dzīvībai kritiskas situācijas vai pat nākas pieredzēt nenovēršamu pacienta nāvi. Jāatrod iespējas atbrīvoties no spriedzes, lai pasargātu sevi no stresa izraisītām slimībām. Šādas iespējas varētu būt regulāras fiziskās aktivitātes vai psiholoģiski līdzsvarojošās metodes, noderīga var būt dalība Balinta grupā (www.balints.lv), kur kopā ar citiem speciālistiem var runāt par emocionāliem aspektiem saskarsmē ar pacientu.


Interešu joma(s): Veselības aprūpe un rehabilitācija


Radniecīgās profesijas:

ĀRSTS

NEATLIEKAMĀS PALĪDZĪBAS ĀRSTS

ANESTEZIOLOGS REANIMATOLOGS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

bioloģija un ķīmija ārstēšanas process
medicīna, toksikoloģija cilvēka anatomija un fizioloģija
indīgas vielas un to iedarbība veselības stāvokļa diagnostika
palīdzības veidi cilvēkiem atbildīgs darbs un lēmumu pieņemšana

Man raksturīgas šādas īpašības:

piesardzība sistemātiskums** patstāvība
analītiskums neatlaidība pacietība
racionalitāte* komplicētība*** līdzjūtība
neatkarība izlēmība spēja sadarboties
kritiskums stabilitāte atbildīgums
tālredzība precizitāte apķērība

*racionalitāte – spēja būt lietišķam un saprātīgam, attieksmē pret dzīvi dominē prāts un intelekts

**sistemātiskums – spēja atkārtoti veikt kādas darbības plānā noteiktā secībā

***komplicētība – spēja uztvert pasauli daudzveidīgāk un sarežģītāk

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

risināt sarunu ar pacientu noteikt prioritātes
izvērtēt veselības stāvokli un pieņemt lēmumu ātri un piemēroti reaģēt
sniegt pirmo palīdzību* strādāt ar medicīniskām iekārtām
pārzināt indīgo vielu īpašības un to iedarbību sadarboties ar kolēģiem

* pirmā palīdzība – palīdzība, ko cietušajam (slimajam) viņa dzīvībai vai veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz personas ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma (Ārstniecības likums).

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv