JAUNIEŠIEM
PIEAUGUŠAJIEM
DARBA MEKLĒTĀJIEM
 

Profesiju aprakstu katalogu izstrādi līdzfinansējis Eiropas Sociālais fonds.TIRDZNIECĪBAS STARPNIEKS


Kods: 3324 02


Darba saturs:
Tirdzniecības starpnieks atbild par preču piegādes līgumu slēgšanu un sadarbību starp ieinteresētām personām, piemēram, ražotāju un pārdevēju vai pārdevēju un pircēju. Viņam jāspēj nodibināt sakarus ar ražotājiem un pircējiem Latvijā vai ārzemēs, kā arī jāsadarbojas ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Produkts un arī tiesības uz konkrēto produktu starpniekam nepieder. Viņa uzdevums ir izpētīt stāvokli tirgū un noskaidrot, kādas preces tur šobrīd ir nepieciešamas. Pēc tam meklēt vajadzīgo preču ražotājus, kuri vēlētos savas preces pārdot. Tirdzniecības starpnieka darba pienākumi ir atkarīgi no darbības veida, kādu viņš ir izvēlējies – starpniecību vai preču tiešo pārdošanu.
Starpniecības jomā tirdzniecības starpnieks piedāvā savus pakalpojumus tirdzniecības uzņēmumiem vai ražotājiem un par pakalpojumu sniegšanu noslēdz līgumu. Ja, piemēram, ir noslēgts līgums ar kādu tirdzniecības uzņēmumu Latvijā un šis klients uzdod tirdzniecības starpniekam sagādāt pasūtījumam noteiktas preces, tad starpnieks sazinās ar ražotāju, teiksim, Ķīnā, noskaidro preču cenu, iespējamās piegādes daudzumu, tās nosacījumus un visu paziņo klientam. Ja klients piekrīt pirkt preces no konkrētā ražotāja, tad darījums notiek. Līdzīgi starpnieks strādā arī pretējā virzienā, kad līgums tiek slēgts ar ražotāju Latvijā un pircēju citā valstī. Savas darba dienas plānošanā tirdzniecības starpniekam jāņem vērā laika zona valstīs, ar kurām viņš sadarbojas.
Preču tiešās pārdošanas jomā tirdzniecības starpnieks pats izplata dažādas preces. Viņš meklē klientus, kuriem preces pārdot, un dodas regulārās vizītēs pie esošajiem, lai veicinātu sadarbību un piedāvātu arī jaunas preces, bet nepieciešamības gadījumā risina klienta problēmas saistībā ar preču iegādi un to lietošanu. Starpnieks var pārdot dažādas preces, piemēram, alkoholiskos dzērienus, kafiju, pārtikas preces gan veikaliem un viesnīcām, gan restorāniem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem. Lai atrastu klientus, kuri preci vēlētos iegādāties, tirdzniecības starpnieks dodas uz dažādiem uzņēmumiem un rīko tur pārdodamo preču prezentācijas. Kad līgums par preču piegādi ir noslēgts, tad starpnieks seko līdzi piegādes apjomam un termiņiem, noskaidro, kad klientam būs nepieciešams nākamais preču daudzums, un bieži vien arī pats to piegādā.


Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:
Tirdzniecības starpniekam svarīgākais ir automašīna, īpaši, ja viņš pats dodas pie klienta vai piegādā nelielu daudzumu preču vai to paraugus. Vēl darbā izmanto mobilo tālruni, portatīvo datoru, internetu, jo bieži izmanto Skype, un regulāri seko līdzi ziņām e-pastā.


Darba apstākļi:
Tirdzniecības starpnieks strādā birojā, taču, ja pats dodas pie klienta vai meklē jaunus pasūtītājus, tad nereti daudz laika nākas pavadīt ceļā uz dažādiem uzņēmumiem. Starpniekam nav noteikta darba laika un bieži vien ir nepieciešams pielāgoties klienta vēlamajam laikam, sevišķi, ja sadarbība ir ar ārvalstīm ar atšķirīgu laika zonu.


Darba iespējas:
Tirdzniecības starpnieks var strādāt kā individuālais komersants vai arī kādas citas uzņēmējdarbības formas loģistikas uzņēmumā, kur nodarbojas ar tirdzniecības starpniecību, tāpat arī uzņēmumos, kur nodarbojas ar tiešo pārdošanu.


Nepieciešamā izglītība:
Nav speciālu izglītības programmu tirdzniecības starpnieka profesijas apguvei. Par tirdzniecības starpnieku var sākt strādāt jau pēc vidusskolas, taču šai darbā var palīdzēt vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (koledžas līmenis, studiju ilgums divi gadi) tirgzinību jomā. Augstākā izglītība ir nepieciešama, ja starpnieks vēlas strādāt starptautiskā uzņēmumā un izplatīt kādas specifiskas preces konkrētā nozarē, piemēram, medicīnas iekārtas. Augsti tiek vērtētas zināšanas ekonomikā, valodu zināšanas un saskarsmes prasmes.Ko tu vari darīt jau šodien?:
Vai esi attīstījis saskarsmes spējas un tevi interesē pārdošana, reklāma un dažādu preču iepazīšana? Tirdzniecības starpniekam ir nepieciešams augsts pašvērtējums, atbildības izjūta un mērķtiecība, spēja strādāt patstāvīgi. Darbā nozīmīgas ir svešvalodu zināšanas, prezentācijas prasmes un māka pārdot un pārliecināt. Galvenais darbā ar klientu ir pašam būt pārliecinātam par sevi un produktu, ko pārdod.
Ja esi skolnieks, starpniecības prasmes vari attīstīt sociālā atbalsta projektos vai organizēt tos pats, piemēram, aicināt ziedot izlasītās grāmatas vai nevajadzīgās rotaļlietas un dāvināt tās citiem skolēniem vai sociālās aprūpes iestādēm, kurām tās būtu vajadzīgas. Iespējams, sociālās aprūpes iestādes bērni var sagatavot apsveikumu kartītes, kuras viņi savukārt varēs uzdāvināt rotaļlietu ziedotājiem. Varbūt vari izdomāt vēl kādas starpniecības iespējas. Skolā pastiprinātu uzmanību pievērs matemātikas, svešvalodu, ekonomikas un psiholoģijas apguvei.
Ja vēlies pārkvalificēties, lasi rakstus par tirgus situāciju un pārmaiņām tajā. Pēti informāciju internetā un iepazīsties ar mājaslapām, kur piedāvā preču reklamēšanu un tirdzniecības sakaru veidošanu. Meklē preces, kuras Latvijā vēl nav pazīstamas, bet citur ir iecienītas. Iegūsti informāciju par uzņēmumiem, kuriem nepieciešami preču izplatītāji vai tirdzniecības pārstāvji. Mācies svešvalodas. Iepazīsties ar noderīgu informāciju un pakalpojumiem, kādus piedāvā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera savā mājaslapā www.chamber.lv
Ja vēlies specializēties vai padziļināt zināšanas savā profesijā, uzzini pēc iespējas vairāk par kādas nozares produktiem, to ražošanas parametriem un pielietojuma iespējām un kļūsti par to ekspertu. Mācies pārdošanas kursos, kur uzzināsi par pētījumiem pārdošanas jomā un labās prakses piemēriem, apgūsi pārdošanas stratēģiju un perfektas pārdošanas prasmes.


Interešu joma(s): Tirgzinības


Radniecīgās profesijas:

LOĢISTIKAS SPECIĀLISTS

CEĻOJUMU KONSULTANTS

BROKERIS

APDROŠINĀTĀJS

Prasmju noteikšanas lapa

Profesijas piemērotību vari noteikt, ja izvērtē savu interešu, personības īpašību un prasmju atbilstību konkrētajai profesijai. Kvadrātiņos atzīmē savas intereses, raksturīgās īpašības un prasmes, ko esi apguvis vai vēlies apgūt.

Mani interesē:

tirdzniecības veidi mārketings un reklāma
motivēšana, ietekmēšana, pārliecināšana pārdošanas stratēģijas un metodes
ceļošana matemātika, ekonomika
pārdošana, preču popularizēšana svešvalodas

Man raksturīgas šādas īpašības:

neatlaidība materiālisms* saimnieciskums
apķērība uzņēmība praktiskums
apdomība pielāgotība godīgums
precizitāte ekstraversija** pārliecinātība
rūpīgums pašapziņa pacietība
disciplinētība ambiciozitāte analītiskums

*materiālisms – orientācija uz izdevīgumu, labumu, praktiskumu

**ekstraversija apzīmē uz ārējo pasauli vērstu personības tipu, kuram raksturīga atklātība, sabiedriskums, laba saskarsme, spēja ātri iejusties jaunās situācijās un kuram patīk veidot plašu paziņu loku

Esmu apguvis vai vēlos apgūt šādas prasmes:

izstrādāt prezentāciju un prezentēt veidot sakarus starp pircējiem un pārdevējiem
pārdot un pārliecināt aprēķināt preču cenu
patstāvīgi plānot darba izpildi noteiktā termiņā plānot un veikt tirgus izpēti
sniegt informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu sazināties vismaz vienā svešvalodā

AUTORIZĀCIJA

Lietotāja vārds

Parole


Lai izmantotu visas lapas iespējas,  reģistrējieties!

SEKO MUMS
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.08.2019

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Nodarbinātības valsts aģentūru obligāta
© Nodarbinātības valsts aģentūra, 2005. Izstrādāts: CraftW
Nodarbinātības valsts aģentūra, K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1010, t?lr.67021706, fakss 67021806, e-pasts: nva@nva.gov.lv
Jautājumi par mājas lapas saturu un tehnisko nodrošinājumu: webmaster@nva.gov.lv